Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Nhân tưởng niệm 40 năm mất Hoàng Sa,nhìn lại hơn một thế kỷ "theo đuôi" Trung Quốc.

Chính xác là từ ngày 5/6/1911 khi Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường "cứu nước",hơn một thế kỷ trôi qua Đảng CSVN vẫn là một bản sao của Đảng CSTQ.Tất cả từ tư tưởng,thiết chế nhà nước,đoàn thể,quân đội ,công an ,tổ chức xã hội ...thậm chí đến các biến cố quan trọng trong lịch sử dân tộc cũng đều"bắt chước" từ anh bạnvàng này.Dưới đây là một số điểm quan trọng:

Tư tưởng Hồ Chí Minh: xuất phát từ tư tưởng Mao Trạch Đông.
- Vô sản chuyên chính: súng đẻ ra chính quyền.
- Thiết lập thể chế chuyên chính một đảng:còn đảng còn mình.
- Đặt đảng lên trên quốc hội.
- Xây dựng chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Thiết chế nhà nước:
- Quốc kỳ và quốc huy: hai màu chủ đạo là vàng và đỏ chỉ khác nhau ở số lượng ngôi sao.
- Hiến pháp:trên cơ bản là rập khuôn theo hiến pháp nước CHDCND Trung hoa.
- Các cơ quan lập pháp,hành pháp,tư pháp đều đặt dưới sự lãnh đạo của đảng mà nòng cốt là bộ chính trị.

Quân đội,công an:
- Tổ chức Quân đội NDVN là bản sao của Quân đội NDTH với sự tồn tại của tổng cục chính trị duy trì hệ thống các chính ủy,chính trị viên...để đảm bảo sự trung
thành với đảng,điều không có ở quân đội các nước khác.
- Chế độ quân đội kế thừa và duy trì nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản đối với các lực lượng vũ trang nhân dân.

- Lực lượng công an là một bản sao khác mà chỉ hai từ chữ Hán này cũng đã nói lên tất cả.
Các tổ chức đoàn thể khác như Mặt trận tổ quốc,đoàn thanh niên,hội phụ nữ,đội TNTP... cũng có xuất xứ từ Trung Quốc, giống nhau từ chiếc huy hiệu cho đến chiếc khăn quàng cổ.

Tất cả các điểm trên chỉ là về mặt tổ chức,điều quan trọng là Đảng CSVN đã noi theo Trung Quốc ở chương trình"thổ địa cải cách" để tiến hành "cải cách ruộng
đất" đấu tố và giết hại hàng ngàn người dân vô tội.

Tổng cộng có 6 đợt lớn cải cách ruộng đất. Từ cuối năm 1954, dưới sức ép của cố vấn Trung Quốc, chiến dịch cải cách ruộng đất bắt đầu được đẩy mạnh và nhanh, với cường độ lớn. Số người chết trong đợt này là rất lớn, trong đó số người chết oan chiếm tỷ lệ cao. Quyết liệt nhất là ở Thái Bình, nơi có đến 294 xã được đưa
vào cải cách.

Trong chiến tranh Nam Bắc 1954-1975 các cố vấn quân sự Trung Quốc đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định đường lối chiến lược,chiến thuật của Quân đội NDVN.Do vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi phía VNDCCH đã im lặng không lên tiếng khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa (19/1/1974).

Các nghị quyết,chính sách đổi mới nửa vời(đổi mới kinh tế,không đổi mới chính trị) sau ngày đất nước thống nhất đều căn cứ theo nghị quyết của Đảng CS Trung Quốc.

Đến hôm nay việc theo đuôi Trung Quốc càng thể hiện rõ trong công tác phòng chống tham nhũng.Thay vì noi theo các nước khác,cải cách thể chế,duy trì đa đảng để hạn chế quyền lực,họ vẫn theo cách của Tập Cận Bình "Chặt tay để giữ mạng".Dường như tư tưởng "còn đảng còn mình" của Mao Trạch Đông đã trở thành tư tưởng quán xuyến tất cả chủ trương hành động của Đảng CSVN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét