Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

ĐEM ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân mà thay cường bạo. Tôi nghĩ đây là một tư tưởng đúng đắn của Nguyễn Trãi. Nếu Việt Nam có một nhà tư tưởng lớn thì ông chính là người xứng đáng nhất. Dưới chế độ phong kiến tư tưởng lấy "oán báo oán" đã trở nên phổ biến.Đó là điều ảnh hưởng khá đậm tư tưởng của Trung Hoa" có thù chẳng thể không báo". Nhà Tây Sơn thảm sát "nhà Nguyễn",đó là một sự thật lịch sử và cũng là cái sai của nhà Tây Sơn.Nhưng nhà Nguyễn thảm sát "nhà Tây Sơn" để trả thù lại là một hạn chế khác của lịch sử,Bởi tư tưởng "trả thù,báo oán" dưới chế độ phong kiến sẽ tạo nên sự hận thù nối tiếp hận thù.Có câu:"Oan oan tương báo đến bao giờ dứt"?.Giả sử nếu con cháu hay tôi trung của nhà Tây Sơn tiếp tục phục hưng vương triều và đem nhà Nguyễn ra trả thù tiếp thì lịch sử nước Việt sẽ là một chuỗi dài những chém giết và trả thù. Vì vậy không thể đặt vấn đề là CS tàn ác và ta cũng sẽ trả thù chúng như chúng đã làm với ta.Muốn chấm dứt ngay tình trạng này thì phải đặt nền móng một nhà nước pháp trị .Tội ác của chúng phải được phân xử bằng một tòa án công minh,có luật sư bào chữa đàng hoàng.Tội đến đâu xử đến đó.Sự trừng trị cũng phải được tâm phục khẩu phục.Xã hội phải được cai trị bằng luật pháp chứ không phải luật rừng mới chấm dứt được sự trả thù bất tận. Hiện nay có suy nghĩ chỉ vì người quốc gia quá quân tử,quá ngay thẳng nên không thắng được cộng sản.Muốn thắng cộng sản phải gian manh và nhiều thủ đoạn hơn cộng sản.Tôi nghĩ ý kiến này cũng chưa chính xác.Cộng sản gian manh nhưng chỉ thắng nhất thời bởi lịch sử là một hành trình rất dài chứ không phải là chỉ 70 năm.Cộng sản thắng hôm nay ,cai trị được hôm nay nhưng không thể cai trị mãi mãi.Nếu người quốc gia cũng dùng thủ đoạn ,sự gian manh để đối phó với cộng sản hóa ra ta lại đi vào vết xe đổ đó.Và thế là dân tộc này sẽ luôn dùng thủ đoạn và gian manh để xử nhau? Nước Mỹ đã thoát ra tình trạng này từ lâu khi ngay từ ngày lập quốc đã đặt một nền tảng căn bản đó là luật pháp.Luật pháp ấy được thể chế hóa bằng hiến pháp,nhân quyền .Và thế giới con người ngày hôm nay đều hành xử với nhau dựa trên nền tảng căn bản đó. Đối với cường quyền cũng vậy.Suy nghĩ của nhà thơ Phùng Quán là chính xác: Yêu ai cứ bảo là yêu Ghét ai cứ bảo là ghét Dù ai ngon ngọt nuông chiều Cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết Cũng không nói ghét thành yêụ.... Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã Bút giấy tôi ai cướp giật đi Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. Lấy chính nghĩa thắng gian tà,đối diện thẳng thắn với sự thật,với bạo quyền là những triết lý đấu tranh đúng đắn nhất của con người ngày nay trên thế giới.Mọi suy nghĩ khác đều chỉ mang tính cách bao biện.Bởi con người chân chính không thể truyền dạy cho con cháu sự thủ đoạn.Hãy giữ vững khí tiết của người quân tử .Quân tử không thể thắng nhất thời nhưng có thể thắng muôn đời.

THẾ NÀO LÀ CHỦ NGHĨA CƠ HỘI?

Chủ nghĩa cơ hội là một trào lưu tư tưởng của con người có từ xa xưa.Chủ nghĩa này đặt lợi ích cá nhân con người lên trên hết bất chấp lợi ích dân tộc.Người tôn thờ chủ nghĩa này thường không có một đường lối ,một nhân sinh quan dứt khoát.Đối với họ luôn nương theo thời thế để vươn lên và trong quá trình vươn lên đó họ có thể đạp lên sinh mạng của các cá nhân khác để đạt được mục đích bất chấp sự thật và đạo lý.Chủ nghĩa cơ hội đặt trên lý luận về cái tôi của chủ nghĩa cá nhân.Trong đó mọi vấn đề đều được soi xét xung quanh cái tôi này.Nhưng cái tôi lại là nền tảng của một thể chế chính trị độc tài.Vì thế đánh đổ chế độ độc tài mà không đả phá tiêu diệt các tư tưởng của chủ nghĩa cơ hội thì cuộc cách mạng đó là vô ích.Bởi lẻ độc tài sẽ trở lại tái cai trị trên nền tảng của tư tưởng này. Trung Hoa là một đất nước thấm nhuần tư tưởng"cơ hội chủ nghĩa".Tác phẩm Tam Quốc Chí của La Quán Trung hư cấu dựa trên tính cách dân tộc.Chẳng phải ngẫu nhiên mà người Trung Quốc thích nhân vật Tào Tháo hơn Lưu Bị và một bộ phận không nhỏ người Việt nhiễm văn hóa Trung Hoa cũng thế.Tào Tháo là điển hình của kẻ cơ hội chủ nghĩa qua triết lý"Thà ta phụ người chứ không thà người phụ ta".Trên cơ sở triết lý này Tào Tháo đã ngụy biện an ủi bản thân khi nhầm lẫn trong việc giết cả nhà Lã Bá Xa,mặc dầu họ chỉ giết lợn để đãi khách và được xem như là ân nhân của Tào Tháo.Tác phẩm cũng có một chi tiết đáng chú ý khác về gã thợ săn Lưu An.Khi Tiểu Bái bị Lữ Bố chiếm cứ Lưu Bị đến nhà hắn lánh nạn,vì trong nhà không có gì ăn hắn đã giết vợ để đãi khách.Còn nhiều chuyện thương tâm khác chẳng hạn nhiều vị tướng sau khi bị thất thủ ,thua trận đã giết cả vợ con để họ khỏi bị làm nhục khi sa vào tay giặc... Chủ nghĩa cơ hội hiện đại của người Trung Quốc tập trung rõ nhất trong câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình" Mèo trắng ,mèo đen không cần biết,miễn là bắt được chuột".Tư tưởng ấy đã lan sang Việt Nam và trở thành một phương châm sống của một bộ phận không nhỏ người Việt trên con đường tiến thân.Với quan niệm này người tôn thờ nó vất bỏ mọi quan niệm về mọi thứ chủ nghĩa khác.Đối với họ chỉ bằng mọi cách để bản thân mình thoát khỏi kiếp một con cừu bị vặt lông còn không cần thiết dân tộc mình có bị biến thành cừu hay không. Đó là biểu hiện của sự vô cảm với thân phận con người,vô cảm với vận mệnh quốc gia và hình thành nên một tính cách dân tộc yếu hèn.Đó là vấn đề dân khí.Trong bức thư gởi từ đảo Lưu Cầu cụ Phan Bội Châu đã viết: "Dân khí nước ta bị suy giảm quá tệ… Khiếp sợ quen thói, nghe và thấy chật hẹp, tai như điếc, mắt dường mù… "Người dưới phải làm điều đê tiện mà không biết hổ, phải chịu sự ô nhục mà không biết thẹn…" Cụ đã khẳng định: "…Cái tệ ấy buổi đầu là do tính nhu nhược, theo mãi, hóa ngu hèn đến nỗi … có miệng lưỡi mà không biết trình bày,…u mê gàn dở, không chút căm giận, sao mà hèn nhát sút kém đến thế…( Phan Bội Châu toàn tập. Tr 145. NNXB Thuận Hoá Huế.1990.) Cái sự nhu nhược ấy đã đeo đẳng đến hôm nay.Ai cũng biết rằng chế độ độc tài vi hiến,bất chấp luật pháp,bất chấp quyền của con người nhưng khi đối diện với nó họ lại chọn phương cách đối phó của chủ nghĩa cơ hội.Tức là đặt sự an nguy của bản thân lên trên hết.Nhưng họ lại quên mất rằng chủ nghĩa cơ hội thường không tôn trọng sự thật và đánh mất chính nghĩa.Và quan trọng là nó đặt quyền lợi quốc gia,dân tộc xuống hàng thứ yếu. Đối diện với một thể chế chính trị độc tài ngang ngược các dân tộc khác chọn cách đối đầu trực diện theo triết lý" Dân chúng nào chính quyền đó".Nghĩa là họ đối chọi thẳng vào sự vi phạm hiến pháp,luật pháp quyền con người bất chấp súng đạn,nhà tù...của chính quyền Thì người Việt nam lại chọn cách đối diện khác,đó là tránh súng đạn,nhà tù trước...rồi mới nói đến đấu tranh.Đây là sự khôn lõi chứ không phải khôn ngoan.Quan niệm "Đi với bụt mặc áo cà sa,đi với ma mặc áo giấy" cũng là một biểu hiện sâu sắc của "chủ nghĩa cơ hội",bởi lẻ nó không dám đối đầu trực diện với con ma đó,biến con ma đó thành bụt mà chấp nhận ở vị thế bên dưới con ma,mặc áo giấy ,dùng thủ đoạn để con ma không làm hại được mình.Ở phương diện cá nhân thì quan niệm này có thể khiến con ma không làm hại được cá nhân đó nhưng nó vẫn còn tồn tại để tiếp tục hại những người khác,ở mức cao hơn là hại cả dân tộc. Không lạ lùng khi trong trường hợp của Võ An Đôn mới đây lại có nhiều người ủng hộ đến thế.Tư tưởng văn hóa Trung Hoa đã ăn quá sâu trong suy nghĩ của người Việt .Một bác sĩ ngang nhiên viết trên FB rằng.anh ta sẽ không thể cứu một bệnh nhân sắp chết nếu như gia đình anh ta chưa ký vào giấy sẽ đóng viện phí đầy đủ.Giải thích cho quan niệm này là một câu đơn giản"Tôi không muốn mình bị biến thành một con cừu".Thế nhưng cách thoát khỏi kiếp cừu của các dân tộc khác không phải là như vậy.Họ vận động số đông kéo nhau xuống đường để đánh bại các con sói một cách thông minh bằng phương pháp bất bạo động.Trong quá trình vận động này họ chấp nhận hy sinh,chấp nhận bị tước bỏ tự do để tạo ra sự căm phẫn kích thích sự vùng dậy của dân chúng.Đó mới là cái khôn thật. Phong trào "tự ứng cử" mới đây cũng là một biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội.Phong trào này đã bất chấp tất cả các lý luận cơ bản của phong trào dân chủ trên thế giới ,bất chấp sự mâu thuẫn trong việc thừa nhận một hiến pháp vi hiến để cốt là phá rối đối phương.Nhưng lại quên mất một điều cơ bản là đối phương cũng sẽ lợi dụng sự không chính nghĩa của anh để tấn công lại theo thế"gậy ông đập lưng ông".Thực tế sẽ chứng minh nó thành công hay thất bại.Nhưng có thể thấy trước là nó đã bất chấp sự thật.Tất cả những lý luận bất chấp sự thật đều không đạt được hiệu quả tuyên truyền. Một đất nước muốn vươn lên phải thừa nhận sự thật cho dù đó là những sự thật đau đớn nhất.Nhưng người Việt Nam lại quan niệm rằng"Không phải sự thật nào cũng tốt".Thế nên lịch sử Việt nam truyền đến thế hệ sau bao giờ cũng tốt cũng đẹp.Đó là lịch sử hào hùng chống xâm lược,Nhưng lại quên mất lịch sử xâm lăng Chiêm Thành dưới thời vua Lê Thánh Tông,đồng hóa người Chiêm của Chế Bồng Nga.Vậy nên mặc dù người Nhật biết xin lỗi Trung Quốc,người Hàn sang xin lỗi Việt nam nhưng làm gì có chuyện người Việt xin lỗi người Chiêm,mặc dù đã có nhiều ý kiến khuyên nên làm điều này.Kết quả không phải người Việt khôn mà chỉ cốt phục vụ mưu đồ của chính quyền,tạo ra những giọt nước lã,những tờ bạc giả,làm kẻ chết thế để giữ cái ngai vàng cho bè lũ cầm quyền.Ngay trong cuộc chiến Nam bắc 1954-1975 rõ ràng là miền Bắc phải xin lỗi dân miền Nam nhưng làm gì có chuyện đó,dân miền Bắc sẵn sàng đổ mọi lỗi cho chính quyền còn họ vô can,thậm chí họ vẫn còn xem họ đã "giải phóng" cho miền Nam.Trong khi đó các thế hệ sau của người Hàn Quốc mặc dù biết rõ cha anh họ không có lỗi,đó là lỗi của chiến tranh nhân dân nhưng vẫn sang Việt nam để xin lỗi nhiều lần. Có lẻ nói cho nhiều thì cũng thế,tư tưởng tâm lý hình thành nên tính cách dân tộc.Không thể qua một vài bài báo,một vài STT mà thay đổi được.Người Việt Nam vẫn quan tâm đến cái ngọn nhiều hơn cái gốc.Có thể đổ xô vào một sự kiện nào đó hơn là tìm hiểu tại sao lại dẫn đến sự kiện đó.Và khi lý giải họ cũng mới chỉ thấy cái vòi,cái tai ,cái đuôi của con voi chứ không thể thấy toàn bộ con voi.Họ thích được khen hơn là bị chê.Những ý kiến phê phán thường được quy về việc "đả kích đến sống chết"" làm lợi cho chính quyền hoặc gán ghép vô tội vạ.Bởi thế cho nên ngay khi đã đánh đổ xong chế độ cộng sản rất có thể Việt Nam cũng vẫn sẽ quay trở lại một hình thức độc tài mới.Bởi lẻ tâm lý tôn thờ thần tượng,dĩ hòa vi quý,tâm lý nương theo cái sai,cái ác ,cái bất công để tồn tại vẫn là một đặc tính khó xóa bỏ của người Việt nam. Nghĩ mà buồn lắm thay.

TRANH ĐẤU BẰNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC ?

Một bạn vào trang tôi comment rằng:" các ông ở hải ngoại đừng tranh đấu bằng máu của người khác" Đọc câu này mà thấy buồn cười nhưng đây chắc là suy nghĩ của nhiều người Việt đang "đấu tranh dân chủ " trong nước? Nhận thức sai lầm thì sẽ có những suy nghĩ sai lầm,mình thông cảm với điều đó. Thứ nhất ,người Việt trong nước đang tranh đấu cho mình chứ không phải cho chúng tôi,NVHN.Chúng tôi đang có đủ những cái như tự do,nhân quyền...nên không cần tranh đấu nữa.Chúng tôi chỉ làm tham mưu cho người Việt trong nước. Thứ hai,nếu đất nước có dân chủ thì công lao người Việt trong nước chưa chắc đã nhiều hơn NVHN.Tại sao?Bởi vì nếu đánh đổ CS thiết lập nên một nền dân chủ mới ,một nền cộng hòa mới thì khi viết lại lịch sử,không thể bỏ qua nền dân chủ và hai nền cộng hòa trước đó. Dân chủ: trong lịch sử Việt nam chỉ có 21 năm từ 1954-1975 người dân Việt nam (miền Nam)mới thực sự làm chủ đất nước mình theo nguyên tắc một nhà nước tam quyền phân lập,bầu cử tự do và quyền con người được tôn trọng.Trước đó đều là chế độ Bắc Thuộc,quân chủ phong kiến ,Pháp thuộc và cộng sản.Dễ dàng nhận thấy là trong các thể chế này quyền lực không thuộc về nhân dân. Cộng hòa hiến pháp: là thể chế chính trị đặt hiến pháp cao nhất.Không có một đảng phái,một quyền lực nào trên hiến pháp.Hiểu theo ý nghĩa này thì lịch sử Việt Nam mới chỉ có hai nền cộng hòa thực sự.Trong khi đó Cộng hòa XHCN VN chỉ là cộng hòa ngụy tạo,cộng hòa dổm. Do vậy nền cộng hòa mới sau này sẽ là Đệ tam cộng hòa,tiếp nối đệ nhất và đệ nhị cộng hòa.Khi đã là đệ tam thì phải xét đến công lao của đệ nhất và đệ nhị. Lịch sử sẽ ghi nhận xương máu của hai nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa là nhiều nhất.Số người lính ,sĩ quan quân lực VNCH hy sinh để bảo vệ hiến pháp trong các trận đánh như Mậu Thân,Mùa hè đỏ lửa,Xuân Lộc...nhất định sẽ nhiều hơn số xương máu mà NV trong nước bỏ ra sau này nếu theo đường lối đấu tranh bất bạo động. Số năm tù mà các sĩ quan quân lực VNCH phải trải qua trong nhà tù CS cũng sẽ gấp hàng nghìn lần số năm tù mà các nhà đấu tranh dân chủ trong nước trải qua Lịch sử đã chứng minh rằng VNCH thất bại không phải vì thua trận trên chiến trường( nếu thực sự vì thua trận thì quân CS đã chết gấp hàng chục lần để chiếm được miền Nam chứ không hề dễ dàng như thế) mà do sự bắt tay giữa Mỹ và Trung Quốc trong đó VNCH chỉ là nạn nhân. Với những ý nghĩa trên thì Người Việt hải ngoại không phải là cương thi(không có máu).Họ đổ máu và chịu đày đọa trong nhà tù CS còn nhiều hơn NVTN. Như vậy có thể kết luận NVHN tranh đấu bằng máu của người khác là một nhận định thiểu năng về trí tuệ

TẠI SAO GỌI LÀ LIỆT SĨ MÀ KHÔNG PHẢI LÀ TỬ SĨ ?

Từ trận Gạc Ma bạn Phuong Thanh Nguyen đã có một suy luận hài hước nhưng rất hợp lý,đó là: - Dương Vật đứng yên không ngọ nguậy,bất lực người ta gọi là LIỆT DƯƠNG. - Chiến sĩ đứng yên,không ngọ nguậy,bất lực chết được gọi là LIỆT SĨ. - Chiến sĩ không đứng yên,ngọ nguậy,không bất lực chết được gọi là TỬ SĨ( theo cách gọi của VNCH). Trong trận Gạc Ma theo suy luận hợp lý của bạn Truc Trung Vo thì cho dù bất kỳ ai ra lệnh không nổ súng thì đó vẫn là mệnh lệnh cuối cùng của thượng tầng quyền lực : Bộ chính Trị đảng CSVN. Như vậy có thể thấy LIỆT SĨ chỉ là một cách gọi dành cho người lính đã chết bất kể anh đứng yên hay anh ngọ nguậy chỉ cần anh tuân theo mệnh lệnh của Đảng. Xét trên thực tế là đúng ,bởi câu châm ngôn của "quân đội nhân dân Việt nam" qua các thời kỳ là : Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Quân đội chỉ trung với Đảng mà được gọi là quân đội nhân dân là láo toét,phi logic.Nếu Đảng phản bội quyền lợi quốc gia thì quân đội đó cũng là quân đội phản bội. Trong khi đó đối với quân đội các nước tự do người lính chỉ bắt buộc chấp hành mệnh lệnh của cấp chỉ huy nếu đó là mệnh lệnh chiến đấu.Trong trường hợp đó là mệnh lệnh đầu hàng người lính có quyền không chấp hành. Lệnh của BCT ban ra trong trận Gạc Ma cấm không được nổ súng là không muốn gây hấn với TQ và cũng mong TQ chỉ bắt những người lính này làm tù binh.Nhưng TQ đã tàn ác hơn khi gây ra một vụ thảm sát. Vì vậy phải nhìn thẳng vào sự thật cho dù nó đau lòng.Những người lính này chỉ là những kẻ ngu trung như những người lính dưới chế độ phong kiến.Và chế độ CSVN cũng là một hình thức quân chủ mới,trong đó BCT Đảng là một ông vua tập thể. Có thể kết luận : LIỆT SĨ là cách gọi dành cho những người lính chết vì NGU TRUNG.

QUÂN ĐỘI TRUNG THÀNH VỚI NƯỚC: MỘT LẬP LUẬN NGỤY BIỆN CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG .

Hôm qua tôi nói "liệt sĩ" là từ dùng để chỉ những người lính chết vì "ngu trung" tức là trung thành với Đảng CSVN.Sẽ có lập luận phản biện cho rằng nếu Đảng trung thành với tổ quốc ,dân tộc thì sao ? Câu trả lời là nếu đảng trung thành với tổ quốc dân tộc thì không thể chỉ nói bằng miệng mà phải trở thành một nước "cộng hòa hiến pháp" thật sự.Nghĩa là phải đặt hiến pháp cao nhất chứ không phải là Đảng cao nhất. Một lập luận khác là ngày 1/7/2015 ông Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu rằng"Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam..", thế thì từ nay người lính tử trận sẽ không thể gọi là "ngu trung" nữa vì ông Dũng đã sửa lại lời ông Hồ Chí Minh? Thưa với các bạn rằng dân chủ và cộng hòa là những thiết chế nhà nước.Không thể nói như ông Hồ Chí Minh: "Dân chủ là làm cho dân được mở miệng ra",hoặc mở rộng thành phần quốc hội đa nguyên...Đó chỉ là dân chủ giả.Đối với cộng hòa cũng thế.Không phải chỉ cần đặt tên nước là "Cộng hòa XHCNVN" thì có thể bảo đó là một nền cộng hòa thật sự.Cộng hòa là phải tam quyền phân lập và phải bỏ điều 4 trong hiến pháp . Khi anh chưa làm ,chưa thay đổi các thiết chế nhà nước mà đã tuyên bố là dân chủ,cộng hòa thì chỉ là mị dân. Vì vậy trong khi hiến pháp vẫn đặt Đảng CSVN cao nhất thì câu nói của ông Dũng" Quân đội trung thành với nước" chỉ là ngụy biện.Về thực chất quân đội vẫn đang trung thành với Đảng. Đối với quân đội VNCH câu slogan" Tổ quốc- Danh dự-Trách nhiệm" hoặc "Tổ quốc trên hết" của người lính cũng sẽ chỉ là câu cửa miệng để mị dân nếu như thiết chế nhà nước của VNCH không đặt hiến pháp cao nhất. Như vậy khi nghe ông Dũng nói các bạn đừng vội tin ngay lời ông ta.Không thể ngủ một đêm dậy một quân đội đang "trung với đảng" lại có thể chuyển sang"trung với nước " chỉ qua câu nói của một thủ tướng được.Đó là lời nói láo dành cho người không am hiểu về chính trị. Vì vậy cũng đừng ai nghĩ sau câu nói của ông Dũng từ nay người lính chết là chết cho tổ quốc,dân tộc này nhé.Vẫn chỉ là chết cho Đảng mà thôi.Do vậy hai chữ "liệt sĩ" cũng không thể biến thành "tử sĩ" được ngay.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM- LỰC CẢN LỚN NHẤT CỦA CÔNG CUỘC KHAI DÂN TRÍ.

Tham gia Facebook nỗi khổ lớn nhất của người viết STT,chính là những phản ứng của cộng đồng mạng với quan điểm của mình.Với các STT tố cáo tội ác CS rất dễ dàng nhận thấy là đa số đều đồng tình,đều like mạnh.Nhưng với các STT có quan điểm độc lập,mới mẻ,thì trong 10 người sẽ có 2, 3 ý kiến phản đối.Những ý kiến này đôi khi tạo ra những cuộc tranh luận bất tận,không có hồi kết bởi vì người ý của người viết một đường,người đọc lại hiểu một nẻo. Cũng như các STT về dự đoán tình hình đại hội đảng,các STT về phong trào tự ứng cử của tôi cũng bị ném đá rất nhiều.Có người cho là cực đoan,có người bảo con đường dân chủ có nhiều cách không nên áp đặt như thế.Nhưng tôi đâu có cực đoan,tôi đồng ý là có nhiều con đường nhưng có những con đường không thể đi qua vì nó có cái rào cản mà một con người chân chính không thể muối mặt vượt qua được.Hôm qua sau STT về Nguyễn Lân Thắng có vẻ như mọi người cũng hiểu ra cái rào cản đó là gì? Hôm trước những người trong nước phản đối thì đến STT "khai dân trí không khả thi" lại đến lượt một vài bạn ở hải ngoại phản đối.Có bạn bảo khai dân trí không khả thi thì dẹp mẹ FB,viết làm gì cho mất công.mặc dù trong bài viết tôi đã giải thích rất rõ nhưng các bạn lại chỉ nhìn cái tiêu đề rồi phán khiến tôi phải mệt mỏi với các comment biện giải. Tại sao lại có chuyện đó.Tôi suy nghĩ mãi và nhận ra là các ý kiến phản biện thường chỉ nhìn một phía mà ít khi nhìn bao quát vấn đề.Ví dụ với phong trào tự ứng cử,hoặc trường hợp VAD,họ đều nhìn vào cái mình đã làm được,ít khi nhìn vào khía cạnh chính quyền cũng có thể lợi dụng việc đó để tuyên truyền trở lại.Thành ra tranh cãi bất tận. Chẳng hạn đối với việc khai dân trí cũng giống như việc cứu người trong một cái hồ.Cộng sản vứt xuống đó 10 người,anh không thể không cứu.Khi anh lao xuống cứu được 2,3 người đưa lên bờ chúng lại vứt tiếp xuống 10 người nữa,anh lại phải lao xuống cứu tiếp.Khi đó tôi nói việc cứu người của anh là không khả thi,nhìn trên toàn cục,bởi lẻ anh chưa ngăn chặn được đứa cứ vứt người xuống tiếp thì việc cứu người của anh là vô ích.Chứ tôi không bảo việc cứu người của anh là không cần thiết.Do đó tư duy đúng là vừa cứu người là vừa để ý đừng cho nó vứt xuống tiếp nữa. Khai dân trí cũng vậy.Có người bảo là mỗi ngày tôi thấy càng lúc càng có nhiều ý kiến vào like các bài viết của tôi,với sự bùng nổ của internet số người ủng hộ dân chủ càng ngày càng đông,tại sao bạn lại nói là không khả thi? Như vậy là mâu thuẫn,là phi lý ?Hoàn toàn không mâu thuẫn tại vì bạn chỉ nhìn một phía. Mỗi năm cả nước có 1,6 triệu trẻ em được sinh ra điều đó có nghĩa là cứ mỗi mùa nhập trường có một con số xấp xỉ như vậy được Đảng CSVN nhuộm đỏ.Các em là những tờ giấy trắng ,muốn viết lên gì đó rất dễ.Khi tôi chưa đưa vợ con sang Mỹ,con trai đầu của tôi lúc đó ở VN mới chỉ học mầm non thôi đã biết kể vanh vách về bác Hồ,hát về chú bộ đội...chỉ đến khi qua Mỹ cháu mới quên hết.Nói như vậy để thấy rằng Đảng CSVN rất tinh vi và có một hệ thống nhà thiếu nhi,đội đoàn,báo chí,truyền hình,các loại hình nghệ thuật như :phim ảnh,ca múa nhạc kịch,phim truyền hình,gameshow...để làm ngu dân phục vụ cho sự cầm quyền của đảng. Trong khi đó giới đấu tranh dân chủ chỉ có internet là vũ khí duy nhất để tuyên truyền đến người dân thì chế độ lại có nhiều hơn thế và chúng cũng tác động đến người dân bằng nhiều hình thức khác nhau nhất là những người không có internet.Chế độ cũng biết tuyên truyền bằng cách đánh vào cảm xúc của người dân như video clip "Cúc ơi" kể về 11 cô giá thanh niên xung phong dưới đây.Thế nhưng khi tôi nói các bạn chưa hiểu về CS là các bạn tự ái nhưng đó lại là một sự thật.Tại sao? Bởi vì các bạn viết STT tuyên truyền đôi khi cực đoan toàn chửi chế độ,nếu có ai comment trái ý là bảo "đồ ngu" ,hoặc đôi khi đưa một ý kiến ngớ ngẩn của ai đó về ông hồ và bảo đến giờ này mà vẫn chưa tỉnh ra sao? Ngay trong clip của Phan Hưng Duy rất nhiều ý kiến bảo rằng nói với nó chi cho mất công,nó bị nhồi sọ nặng rồi. Nhưng các bạn không hiểu đó là những tờ giấy trắng cộng sản đang nhuộm đỏ ngày một nhiều,những kẻ mà đảng CS đang vứt tiếp xuống sông cho các bạn vớt.Các bạn vớt để một đống trên bờ và nghĩ rằng mình đã cứu được rất nhiều người.Nhưng kỳ thực cả hai phía đều tăng cả.Không phải bạn khai dân trí được một người thì phía bên kia sẽ ít đi một người và cứ thế theo thời gian số người bị ngu dân sẽ ít đi đâu.Số người tăng lên đó ở đâu ra? Nó đến từ sự sinh sản tăng dân số của cả nước Việt Nam.Mỗi năm Việt Nam tăng thêm 1 triệu người sau khi lấy số sinh ra trừ đi số tử vong. Như vậy các bạn chỉ đang làm cái nhiệm vụ là tẩy xóa những trang giấy đã bị nhuộm đỏ.Nhưng việc tẩy xóa bao giờ cũng khó hơn việc viết lên khi nó đang còn là một tờ giấy trắng. Bởi vậy các bạn đừng lạ là tại sao ngày càng nhiều những thanh niên khóc lóc nức nở khi ra sân bay xin một chữ ký của Sao Hàn mà không được.Ngày càng nhiều những bạn trẻ mang cờ đỏ nước mắt ràn rụa vì đội tuyển VN thua một trận bóng.Ngày càng nhiều những cái like vào trang của các ngôi sao giải trí hoặc các ý kiến ,các comment xúc động về bác về đảng.Trong khi đó phía các bạn những bài viết về dân chủ cũng ngày càng nhiều các ý kiến đồng tình.Cả hai phía đều tăng vì sự tăng dân số nhưng phía dân chủ ít hơn phía độc tài vì họ không có phương tiện tuyên truyền hùng hậu bằng và họ không nắm được giáo dục và truyền thông. Như vậy xét sâu xa thì chính sự độc tài của Đảng CSVN đã ngăn cản công cuộc khai dân trí.Bởi vì không có đảng thì đã có một nhà nước dân chủ.Lúc đó nền giáo dục không còn bị bắt buộc ca ngợi đảng,ca ngợi bác nữa,không còn giáo dục sự vô cảm nữa,lúc đó sẽ chuyển sang giáo dục về sự thật,nhân bản và khai phóng...thì lúc đó sẽ không còn người bị vứt xuống hồ nước nữa.Lúc đó bạn có thể rỉ rả ung dung vớt người này đến người khác thì sự nghiệp "vớt người" của bạn mới khả thi. Nói như vậy không có nghĩa là ta thôi,chấm dứt ,dẹp mẹ cái "khai dân trí" đi mà vừa khai vừa coi cách nào để dẹp mẹ cái đảng đi.Lúc đó chúng ta mới chấm dứt được căn nguyên,nguồn gốc của vấn đề. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

KHÍ TIẾT CỦA MỘT CON NGƯỜI.

Khí tiết là một khái niệm tồn tại từ lâu trong lịch sử chính trị và văn hóa Việt.Nó thể hiện sự tự tôn,tự tin và dũng khí của con người trước sự thật và chân lý.Một con người không có khí tiết họ sẽ biến thành một con chuột.Một dân tộc không có khí tiết,nói như người Nhật đó chỉ là phường "Đông Á bệnh phu". Lịch sử Việt nam ghi nhận biết bao câu nói nổi tiếng của người xưa" Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc"(Trần Bình Trọng)" Không thành công cũng thành nhân" (Nguyễn Thái Học)"Nếu không có quyền nói thì ít ra cũng giữ được cái quyền không nói những điều người ta buộc nói"( Huỳnh Thúc Kháng).Đó là cốt cách ,là ý chí kiên định của con người khi đối diện với những thế lực bạo quyền. Đặc tính của con người là "tham sống sợ chết".Trước nhà tù,súng đạn và quyền lực con người thường diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm dai dẳng,hoặc là buông xuôi,đầu hàng trước quyền lực hoặc kiên định giữ vững lý tưởng của mình.Trong quá trình đấu tranh này ,sự ngụy biện có đất để phát huy cao độ.Và bao giờ ý nghĩa của câu nói nổi tiếng"người không vì mình trời tru đất diệt" vẫn đeo đẳng mãi bên tai. Chế độ cộng sản thường luôn cố tình tuyên truyền khí tiết của họ,những người cộng sản nhưng lại luôn tìm cách che giấu khí tiết của những người đối lập với họ.Trong các phiên tòa chính trị,họ rất sung sướng khi đưa ra trước người dân hình ảnh bị cáo đọc lời nhận tội,xin khoan hồng và xem như đó là một chiến thắng trên mặt trận truyền thông.Những người như Trần Huỳnh Duy Thức,Nguyễn Văn Đài,Nguyễn Văn Hải,Tạ Phong Tần...thừa biết trong cuộc đời một con người không có mấy cái 14 năm,10 năm...Chỉ một lời nhận tội,hoặc chối bỏ hành động bất đồng chính kiến của mình với chính quyền có khi bản án của họ sẽ được giảm một nửa.7 năm trong tù như với Trần Huỳnh Duy Thức là một khoảng thời gian không nhỏ.Nguyễn Văn Đài khoảng thời gian sống với người vợ mới cưới ít hơn gấp nhiều lần khoảng thời gian ở tù. Chẳng lẻ họ quá dại dột chẳng biết "tránh voi chẳng xấu mặt nào" ? Không hề? Sau bốn bức tường nhà giam,nằm trên sàn nhà lạnh giá trong những ngày tuyệt thực hẳn nhiên nội tâm của họ thường xuyên giằng xé giữa khôn và dại,giữa tự do và ngục tù,giữa cá nhân và dân tộc.Cuối cùng khí tiết đã thắng.Họ không thể làm người mà đánh mất chính mình.Đó mới thật sự là một cái chết tinh thần đáng sợ hơn cái chết sinh học. Đáng buồn là rất nhiều người dân Việt nam hiện nay sống trong lòng cộng sản mà chẳng hiểu gì về cộng sản.Đối với người CS vũ khí đắc lực nhất là lợi dụng sơ hở của đối phương để tuyên truyền trong dân nhằm giành lấy chính nghĩa.Trong trường hợp của Võ An Đôn mới đây khi ngụy biện rằng" dĩ độc trị độc" " Muốn thắng cộng sản phải gian xảo hơn cộng sản"../.họ đã mặc nhiên trao chính nghĩa cho cộng sản.Nhưng chế độ độc tài này cần phải đánh đổ vì mỗi giờ mỗi phút tồn tại của nó sẽ gây biết bao thảm họa cho dân.Khi đánh đổ nó cần phải dùng một sức mạnh khác để khiến người dân đồng lòng vượt qua sợ hãi: đó là sức mạnh của sự thật,của quyền con người,của chân lý.Đối với một luật sư thì đó là sức mạnh của công lý.Một luật sư khi truyền đạt một thông điệp đến người dân thì đó phải là công lý.Không thể vì "cái còng và khẩu súng " để đánh mất điều đó.Khi vì cái bằng luật sư trong một chế độ tư pháp "luật là tao ,tao là luật" để biện hộ cho sự rời bỏ khí tiết của mình thì e rằng không thuyết phục. Tất nhiên mỗi con người đều có quyền chọn lựa cái khôn và dại cho riêng mình.Không ai bắt buộc anh phải vì cái dân tộc này mà hy sinh.Nhưng nếu như khi anh đã chọn cho mình một lý tưởng thì hãy nên vì nó mà trao ra.Bởi sự trao ra của anh không hề vô ích.Ít nhất mai này khi nước Việt ngẩng cao đầu với bốn biển năm châu anh cũng tự hào là mình không phải hổ thẹn với lương tâm.Và dân tộc này nhờ có anh cũng không phải là một dân tộc"Đông Á bệnh phu".

ĐI TỪ NGỤY BIỆN NÀY SANG NGỤY BIỆN KHÁC.

Ngụy biện là lối lập luận quanh co, vi phạm luật logic nhằm làm cho người khác hiểu sai sự thật.Những người ngụy biện thường dùng mọi thủ thuật để đánh lừa người khác bằng cách dựa vào những chỗ giống nhau bề ngoài để đánh tráo khái niệm, đánh tráo đối tượng, đánh tráo tư tưởng v.v… Đối với nhà ngụy biện thì mục đích của họ không phải là vạch ra chân lý, mà là che giấu sự thật. Họ luôn luôn muốn thay thế sự chứng minh đúng đắn bằng lòng tin chất phác của người khác vào lý lẽ giả dối của họ. Phong trào "tự ứng cử" rõ ràng đã vi phạm những lỗi logic cơ bản sau đây: 1/Các cá nhân "tự ứng cử" không thể làm gì được khi chỉ là một thiểu số trong một quốc hội bù nhìn: Điều này là quá rõ ràng thế nhưng trên trang FB của các nhà "tự ứng cử" gần đây vẫn vẽ ra viễn cảnh một khi trúng cử họ sẽ làm như thế này ,như thế kia để tạo ra những yêu sách đối với quốc hội.Một trò đánh tráo khái niệm viễn vông. 2/Phong trào tự ứng cử không thể vạch ra cái quyền hão của người dân: Họ đã cố tình bỏ qua một chi tiết quan trọng: sự có mặt của họ đã khiến cho quốc hội đa nguyên về tư tưởng và chính quyền đã lợi dụng điều này để tuyên truyền trong dân về sự mở rộng dân chủ.Và với một bộ máy truyền thông hùng hậu ,sự tuyên truyền về dân chủ giả hiệu sẽ đánh bại sự tuyên truyền về cái quyền hão của họ.Như vậy là họ đang tiếp tay cho chính quyền để che giấu sự thật.Cũng là một phép ngụy biện quan trọng. 3/Ký vào đơn xin "tự ứng cử" ĐBQH là đã thừa nhận về mặt pháp lý sự lãnh đạo của Đảng CSVN ở trên hiến pháp.Đây là một mối sỉ nhục lớn vì đã bỏ qua trách nhiệm "bảo hiến" của một trí thức yêu nước.Thế nhưng họ vẫn giả tảng như không hay biết vấn đề này.Hành động này hoàn toàn mâu thuẫn về mặt logic so với những gì mà họ vẫn kêu gọi người dân từ trước đến nay trong việc kêu gọi xóa bỏ điều 4 hiến pháp CHXHCNVN. 4/Chấp nhận "tự ứng cử" vào quốc hội là đã chấp nhận sự coi thường một cách ngang nhiên hiến pháp của đảng CSVN theo các điều 87 và 98.Đảng CSVN đã nhổ toẹt vào hiến pháp khi đã chỉ định xong ba chức danh : chủ tịch nước,chủ tịch quốc hội và thủ tướng trong khi đó theo hiến pháp những người này phải ra ứng cử và được sự chấp nhận bằng lá phiếu của đa số người dân,sau đó được các ĐBQH bầu mới được công nhận các chức danh này.Thế nhưng Đảng đã coi thường lá phiếu của dân,làm thay mọi chuyện.Là một trí thức hiểu biết lẻ ra các nhà ĐT DC này phải biết tự ái và kêu gọi toàn dân tẩy chay trò hề bầu cử hình thức nơi quyền công dân không được xem trọng.Trái lại họ đang tiếp tay với chính quyền để che giấu điều này.Đây cũng là một phép ngụy biện vô cùng quan trọng. 5/Sai ngay từ đầu,ngụy biện ngay từ đầu thế nhưng khi bị lực lượng CA gọi lên chất vấn họ đã hèn nhát không dám thừa nhận những gì mình làm,mình viết trên FB để cổ động cho phong trào "tự ứng cử" bằng cách không thừa nhận các tài khoản đó mặc dù việc này là bất khả thi.Họ tiếp tục lừa những người không am hiểu chính trị bằng một ngụy biện khác: đó là để cứu vớt chiếc bằng luật sư mà chế độ xem như mảnh giấy lộn khi tuyên bố "luật là tao,tao là luật". Rất đáng tiếc là với những lỗi ngụy biện rõ ràng như vậy nhưng đa số cư dân mạng vẫn tin vào điều này.Họ không đưa ra được một luận cứ vững chắc nào để bác bỏ các lập luận khoa học và logic đó mà chỉ sử dụng những trò ném đá trẻ con.Chứng tỏ trí tuệ của những người ủng hộ phong trào này cũng không hơn đám Dư Luận Viên bao nhiêu. Đó cũng là lý do giải thích tại sao hơn 70 năm rồi dân tộc Việt nam vẫn ngụp lặn trong sự mê muội của chế độ độc tài toàn trị.Bởi lẻ không phải ai khác mà chính đội ngủ trí thức Việt nam mới cần đến sự khai dân trí.Nhưng có thật cần thiết hay không khi họ có thể đang bị giật dây bởi Đảng CSVN ?

TẠI SAO CÓ ĐỘC TÀI ?

Độc tài là một hình thái của một thể chế chính trị trong đó quyền lực tập trung vào một cá nhân,một nhóm người hay một đảng phái.Độc tài không chỉ có ở Việt nam mà trên cả thế giới.Đó là khuynh hướng chung của toàn bộ chính quyền nếu như không có sự can thiệp của người dân. Có thể nói một cách hình tượng rằng dân đẻ ra chính quyền,dân là cha mẹ chính quyền.Nếu dân không dạy dỗ thì chính quyền sẽ như một đứa con hư.Thế nên mới có câu nói" Dân như thế nào chính quyền như thế đó". Bây giờ sẽ có người đặt ngược lại bằng câu hỏi:" Thế nhưng đứa con hư ấy sẽ trở lại đánh cha mẹ hoặc bắt cha mẹ bỏ tù thì phải làm như thế nào" Câu trả lời là cha mẹ phải bảo con đi đúng đường bằng lời khuyên làm theo đúng đạo lý(luật pháp) chứ không thể vì đứa con ấy quá hung dữ rồi nương theo nó để mặc nó muốn làm gì thì làm.Như vậy sẽ khiến các đứa con khác không biết đâu là đúng ,đâu là sai. Thế giới đã đúc rút các kinh nghiệm chống độc tài bằng các câu nói của các triết gia.Mình đã trích dẫn nhưng nhiều bạn vẫn không hiểu nên đành phải giải thích: Trong một khoảng thời gian dài thì Chính Quyền là biểu tượng chính xác của Dân Chúng trong xã hội mà nó cai trị, với sự khôn ngoan cũng như sự dốt nát của chính họ ; chúng ta cần phải nói rằng : Dân Chúng nào thì Chính Quyền đó. * Câu nói trên đã chỉ ra rằng nếu dân chúng khôn ngoan họ sẽ có một chế độ dân chủ,còn nếu dốt nát họ sẽ có một thể chế độc tài. Khôn ngoan như thế nào? Tức là các luật sư nói riêng và trí thức nói chung phải thay mặt dân để dạy dỗ chế độ.Dạy bằng cách nào ?.Đó là qua các bài báo,các ý kiến trên các phương tiện truyền thông để chỉ ra rằng chính quyền đã lạm quyền ,đã vi phạm hiến pháp,luật pháp,quyền con người....Một câu hỏi đặt ra là"Nếu chính quyền không nghe bắt các nhà trí thức ấy bỏ tù bằng luật rừng thì sao ?".Câu trả lời là "Tự do không hề miễn phí" "Nhân dân không được sợ chính quyền".Vì nếu càng sợ ,càng là cừu thì chính quyền sẽ càng hư đốn,càng là sói. Do vậy nghĩa của hai chữ "tự do" ở đây không phải là "tự do" cho riêng mỗi cá nhân nào đó mà là "tự do" cho cả dân tộc.Người trí thức phải là lực lượng tiên phong bất chấp tù đày để vạch ra sự thật.Nếu chính quyền chối bỏ sự thật thì sự tước bỏ tự do của những con người này sẽ tạo ra một làn sóng căm phẫn,bất bình trong dân.Theo thời gian làn sóng này khi đủ đông ,đủ mạnh sẽ kết tinh thành một phong trào bất tuân dân sự để lật đổ chính quyền,thiết lập nên một thể chế dân chủ.

"ĐỐI THỌI GIỮA HAI ANH CÔNG AN .

- Cái vụ đó sao rồi mày? - Vụ gì? - Thì vụ "Bụi Chương Mỹ" đó .Nghe đâu tui luật sư định kéo nhau đi tuần hành? - Ối ! Tưởng gì .Xong rồi.Hai thằng luật sư đó đã ký đơn bãi nại rồi. - Sao dạo này thấy anh em trong cơ quan làm ăn lộ liễu vậy mày.Tham nhũng,nhận hối lộ trắng trợn.Bộ không sợ tụi luật sư đưa lên FB sao mày? -Có thằng nào dám đưa? - Thì cái thằng hôm trước viết bài"Luật sư chết nhát" đó. - Sếp bảo cũng xong luôn. - Sao hay vậy mày? - Dễ ẹt.Cứ kêu nó lên dọa tước bằng luật sư của nó.Vậy là yên. - Ủa ,mày ăn cắp có đứa tố mày ăn cắp mày chỉ cần dọa tước bằng của nó là nó chối không phải nó nói.Làm công an công nhận sướng quá ta. - Vậy mới nói.Từ nay mày khỏi lo,cứ việc làm tới.Tao nghe tụi nó bảo nhau "Đi với bụt mặc áo cà sa ,đi với ma mặc áo giấy".Mặc áo giấy là gì mày biết không? Tức là bảo nhau câm mồm không tố cáo tụi mình nữa đó. - Thế còn tụi dân oan? - Khỏi lo luôn.Sếp vừa bảo là có bằng chứng tố cáo tụi nó nhận tiền của bọn nước ngoài đi khiếu kiện làm mất trật tự công cộng.Từ nay cứ đứa nào đi kiện là lôi đầu về đồn. - Tao nghe đâu hôm nay có vụ phúc thẩm thằng mặc áo lính VNCH và tên luật sư hôm trước nhận bào chữa? - Ối! Tòa chỉ xử cho có bộ.Thằng nói láo còn chưa dám dùng luật để biện hộ cho nó nói gì đến biện hộ cho người khác.Mà có biện hộ đúng mấy ông chánh án cũng bỏ vô sọt rác. Tụi nó chỉ giả bộ để kiếm cơm thôi. - Vậy là từ nay tụi mình tha hồ muốn làm gì thì làm phải không mày? -Chứ còn gì nữa. - ?????

THẾ NÀO LÀ CHỦ NGHĨA CƠ HỘI?

Chủ nghĩa cơ hội là một trào lưu tư tưởng của con người có từ xa xưa.Chủ nghĩa này đặt lợi ích cá nhân con người lên trên hết bất chấp lợi ích dân tộc.Người tôn thờ chủ nghĩa này thường không có một đường lối ,một nhân sinh quan dứt khoát.Đối với họ luôn nương theo thời thế để vươn lên và trong quá trình vươn lên đó họ có thể đạp lên sinh mạng của các cá nhân khác để đạt được mục đích bất chấp sự thật và đạo lý.Chủ nghĩa cơ hội đặt trên lý luận về cái tôi của chủ nghĩa cá nhân.Trong đó mọi vấn đề đều được soi xét xung quanh cái tôi này.Nhưng cái tôi lại là nền tảng của một thể chế chính trị độc tài.Vì thế đánh đổ chế độ độc tài mà không đả phá tiêu diệt các tư tưởng của chủ nghĩa cơ hội thì cuộc cách mạng đó là vô ích.Bởi lẻ độc tài sẽ trở lại tái cai trị trên nền tảng của tư tưởng này. Trung Hoa là một đất nước thấm nhuần tư tưởng"cơ hội chủ nghĩa".Tác phẩm Tam Quốc Chí của La Quán Trung hư cấu dựa trên tính cách dân tộc.Chẳng phải ngẫu nhiên mà người Trung Quốc thích nhân vật Tào Tháo hơn Lưu Bị và một bộ phận không nhỏ người Việt nhiễm văn hóa Trung Hoa cũng thế.Tào Tháo là điển hình của kẻ cơ hội chủ nghĩa qua triết lý"Thà ta phụ người chứ không thà người phụ ta".Trên cơ sở triết lý này Tào Tháo đã ngụy biện an ủi bản thân khi nhầm lẫn trong việc giết cả nhà Lã Bá Xa,mặc dầu họ chỉ giết lợn để đãi khách và được xem như là ân nhân của Tào Tháo.Tác phẩm cũng có một chi tiết đáng chú ý khác về gã thợ săn Lưu An.Khi Tiểu Bái bị Lữ Bố chiếm cứ Lưu Bị đến nhà hắn lánh nạn,vì trong nhà không có gì ăn hắn đã giết vợ để đãi khách.Còn nhiều chuyện thương tâm khác chẳng hạn nhiều vị tướng sau khi bị thất thủ ,thua trận đã giết cả vợ con để họ khỏi bị làm nhục khi sa vào tay giặc... Chủ nghĩa cơ hội hiện đại của người Trung Quốc tập trung rõ nhất trong câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình" Mèo trắng ,mèo đen không cần biết,miễn là bắt được chuột".Tư tưởng ấy đã lan sang Việt Nam và trở thành một phương châm sống của một bộ phận không nhỏ người Việt trên con đường tiến thân.Với quan niệm này người tôn thờ nó vất bỏ mọi quan niệm về mọi thứ chủ nghĩa khác.Đối với họ chỉ bằng mọi cách để bản thân mình thoát khỏi kiếp một con cừu bị vặt lông còn không cần thiết dân tộc mình có bị biến thành cừu hay không. Đó là biểu hiện của sự vô cảm với thân phận con người,vô cảm với vận mệnh quốc gia và hình thành nên một tính cách dân tộc yếu hèn.Đó là vấn đề dân khí.Trong bức thư gởi từ đảo Lưu Cầu cụ Phan Bội Châu đã viết: "Dân khí nước ta bị suy giảm quá tệ… Khiếp sợ quen thói, nghe và thấy chật hẹp, tai như điếc, mắt dường mù… "Người dưới phải làm điều đê tiện mà không biết hổ, phải chịu sự ô nhục mà không biết thẹn…" Cụ đã khẳng định: "…Cái tệ ấy buổi đầu là do tính nhu nhược, theo mãi, hóa ngu hèn đến nỗi … có miệng lưỡi mà không biết trình bày,…u mê gàn dở, không chút căm giận, sao mà hèn nhát sút kém đến thế…( Phan Bội Châu toàn tập. Tr 145. NNXB Thuận Hoá Huế.1990.) Cái sự nhu nhược ấy đã đeo đẳng đến hôm nay.Ai cũng biết rằng chế độ độc tài vi hiến,bất chấp luật pháp,bất chấp quyền của con người nhưng khi đối diện với nó họ lại chọn phương cách đối phó của chủ nghĩa cơ hội.Tức là đặt sự an nguy của bản thân lên trên hết.Nhưng họ lại quên mất rằng chủ nghĩa cơ hội thường không tôn trọng sự thật và đánh mất chính nghĩa.Và quan trọng là nó đặt quyền lợi quốc gia,dân tộc xuống hàng thứ yếu. Đối diện với một thể chế chính trị độc tài ngang ngược các dân tộc khác chọn cách đối đầu trực diện theo triết lý" Dân chúng nào chính quyền đó".Nghĩa là họ đối chọi thẳng vào sự vi phạm hiến pháp,luật pháp quyền con người bất chấp súng đạn,nhà tù...của chính quyền Thì người Việt nam lại chọn cách đối diện khác,đó là tránh súng đạn,nhà tù trước...rồi mới nói đến đấu tranh.Đây là sự khôn lõi chứ không phải khôn ngoan.Quan niệm "Đi với bụt mặc áo cà sa,đi với ma mặc áo giấy" cũng là một biểu hiện sâu sắc của "chủ nghĩa cơ hội",bởi lẻ nó không dám đối đầu trực diện với con ma đó,biến con ma đó thành bụt mà chấp nhận ở vị thế bên dưới con ma,mặc áo giấy ,dùng thủ đoạn để con ma không làm hại được mình.Ở phương diện cá nhân thì quan niệm này có thể khiến con ma không làm hại được cá nhân đó nhưng nó vẫn còn tồn tại để tiếp tục hại những người khác,ở mức cao hơn là hại cả dân tộc. Không lạ lùng khi trong trường hợp của Võ An Đôn mới đây lại có nhiều người ủng hộ đến thế.Tư tưởng văn hóa Trung Hoa đã ăn quá sâu trong suy nghĩ của người Việt .Một bác sĩ ngang nhiên viết trên FB rằng.anh ta sẽ không thể cứu một bệnh nhân sắp chết nếu như gia đình anh ta chưa ký vào giấy sẽ đóng viện phí đầy đủ.Giải thích cho quan niệm này là một câu đơn giản"Tôi không muốn mình bị biến thành một con cừu".Thế nhưng cách thoát khỏi kiếp cừu của các dân tộc khác không phải là như vậy.Họ vận động số đông kéo nhau xuống đường để đánh bại các con sói một cách thông minh bằng phương pháp bất bạo động.Trong quá trình vận động này họ chấp nhận hy sinh,chấp nhận bị tước bỏ tự do để tạo ra sự căm phẫn kích thích sự vùng dậy của dân chúng.Đó mới là cái khôn thật. Phong trào "tự ứng cử" mới đây cũng là một biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội.Phong trào này đã bất chấp tất cả các lý luận cơ bản của phong trào dân chủ trên thế giới ,bất chấp sự mâu thuẫn trong việc thừa nhận một hiến pháp vi hiến để cốt là phá rối đối phương.Nhưng lại quên mất một điều cơ bản là đối phương cũng sẽ lợi dụng sự không chính nghĩa của anh để tấn công lại theo thế"gậy ông đập lưng ông".Thực tế sẽ chứng minh nó thành công hay thất bại.Nhưng có thể thấy trước là nó đã bất chấp sự thật.Tất cả những lý luận bất chấp sự thật đều không đạt được hiệu quả tuyên truyền. Một đất nước muốn vươn lên phải thừa nhận sự thật cho dù đó là những sự thật đau đớn nhất.Nhưng người Việt Nam lại quan niệm rằng"Không phải sự thật nào cũng tốt".Thế nên lịch sử Việt nam truyền đến thế hệ sau bao giờ cũng tốt cũng đẹp.Đó là lịch sử hào hùng chống xâm lược,Nhưng lại quên mất lịch sử xâm lăng Chiêm Thành dưới thời vua Lê Thánh Tông,đồng hóa người Chiêm của Chế Bồng Nga.Vậy nên mặc dù người Nhật biết xin lỗi Trung Quốc,người Hàn sang xin lỗi Việt nam nhưng làm gì có chuyện người Việt xin lỗi người Chiêm,mặc dù đã có nhiều ý kiến khuyên nên làm điều này.Kết quả không phải người Việt khôn mà chỉ cốt phục vụ mưu đồ của chính quyền,tạo ra những giọt nước lã,những tờ bạc giả,làm kẻ chết thế để giữ cái ngai vàng cho bè lũ cầm quyền.Ngay trong cuộc chiến Nam bắc 1954-1975 rõ ràng là miền bắc phải xin lỗi dân miền Nam nhưng làm gì có chuyện đó,dân miền Bắc sẵn sàng đổ mọi lỗi cho chính quyền còn họ vô can,thậm chí họ vẫn còn xem họ đã "giải phóng" cho miền nam.Trong khi đó các thế hệ sau của người hàn Quốc mặc dù biết rõ cha anh họ không có lỗi,đó là lỗi của chiến tranh nhân dân nhưng vẫn sang Việt nam để xin lỗi nhiều lần. Có lẻ nói cho nhiều thì cũng thế,tư tưởng tâm lý hình thành nên tính cách dân tộc.Không thể qua một vài bài báo,một vài STT mà thay đổi được.Người Việt Nam vẫn quan tâm đến cái ngọn nhiều hơn cái gốc.Có thể đổ xô vào một sự kiện nào đó hơn là tìm hiểu tại sao lại dẫn đến sự kiện đó.Và khi lý giải họ cũng mới chỉ thấy cái vòi,cái tai ,cái đuôi của con voi chứ không thể thấy toàn bộ con voi.Họ thích được khen hơn là bị chê.Những ý kiến phê phán thường được quy về việc "đả kích đến sống chết"" làm lợi cho chính quyền hoặc gán ghép vô tội vạ.Bởi thế cho nên ngay khi đã đánh đổ xong chế độ cộng sản rất có thể Việt Nam cũng vẫn sẽ quay trở lại một hình thức độc tài mới.Bởi lẻ tâm lý tôn thờ thần tượng,dĩ hòa vi quý,tâm lý nương theo cái sai,cái ác ,cái bất công để tồn tại vẫn là một đặc tính khó xóa bỏ của người Việt nam. Nghĩ mà buồn lắm thay.