Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

THÔNG BÁO CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO KIM JONG UN.

Hôm qua Kim chủ tịch đã long trọng tuyên bố kế hoạch lái xe tăng húc đổ "Nhà Xanh" vào lúc 11h55 ngày 30/4/2015 đồng thời bác bỏ mọi xuyên tạc của các "thế lực thù địch" với nội dung như sau: 1/Đây là cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân miền Nam Korean vùng lên đánh đuổi đế quốc Mỹ và tay sai.Tính chất của cuộc chiến là chống xâm lược chứ hoàn toàn không phải là "nội chiến". 2/Cuộc chiến tranh đặt dưới sự lãnh đạo của"Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Korean",hoàn toàn không liên quan gì đến bộ đội chủ lực miền Bắc 3/Mục đích là "cách mạng dân tộc dân chủ" nhằm xóa bỏ chế độ Ngụy Quyền thối nát miền Nam,chuyên ăn bám Mỹ,giải phóng nhân dân miền Nam khỏi ách kìm kẹp của bọn đế quốc,đem lại tự do dân chủ và CNXH. 4/Sau khi chiếm miền nam sẽ không có kẻ thắng người thua,không ăn mừng kỷ niệm đại thắng mùa xuân,sĩ quan quân đội Hàn Quốc sẽ học tập cải tạo trong mười ngày,không có ngược đãi cũng như không có chuyên kỳ thị về lý lịch. 5/Không có chuyện đánh đổ tư sản,đổi tiền...Số lượng vàng trong ngân khố Hàn Quốc là do Tổng thống mang đi chứ không liên quan gì đến chính quyền cách mạng 6/Sẽ không có chuyện nhận vàng rồi cho phép ra đi vượt biển chính thức và bán chính thức.Kẻ nào muốn đi đều là do lòng phản bội tổ quốc. 7/Sẽ không có các trại tị nạn tiếp nhận người Hàn Quốc ở châu Á và thế giới. 8/Sẽ không có công hàm Kim Jong Un,mật ước Korean với Bắc Kinh.Nếu có chỉ là do bọn phản động dựng nên 9/Sau khi thống nhất đất nước đổi tên nước thành"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Triều Tiên",đổi tên thành phố Seoul là "Thành phố Kim Nhật Thành",sẽ đi theo nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và thực hiện chính sách "ăn xin"khắp toàn cầu. Trên đây là những điểm cơ bản Kim chủ tịch xin kính báo với nhân dân thế giới và nhân dân Triều Tiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét