Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

10 CÁI NGU CỦA VIỆT NAM.

Hôm qua nhà bác học Archimedes đã quên mặt quần áo,chạy tồng ngồng ra đường và hô vang"Ơ RÊ KA".Tưởng gì hóa ra ông vừa mới phát hiện ra 10 lý do vì sao Việt nam không bằng Singapore.Hồ Chí Minh thua Lý Quang Diệu.Nghe vậy 90 triệu dân Việt nam bĩu môi cái "xì" nói"Xưa rồi Diễm". 1/Đưa Chủ nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam. 2/Cướp chính quyền"Quân chủ lập hiến" từ chính phủ Trần Trọng Kim. 3/Tiến hành "cải cách ruộng đất" 4/Đánh chiếm miền Nam Việt nam bằng bạo lực. 5/Ký công hàm Phạm Văn Đồng. 6/Đánh Mỹ cho Liên Xô và Trung Quốc. 7/Đưa đất nước vào Hợp tác xã nông nghiệp tiến hành kinh tế bao cấp. 8/Đánh tư sản,đổi tiền,gây ra phong trào "vượt biên,vượt biển" 9/Tiến hành kinh tế thị trường định hướng XHCN 10/Duy trì thể chế chính trị một đảng,tước bỏ nhân quyền,dân chủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét