Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

VỤ LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ĐÀI BỊ BẮT: AI CHỐNG PHÁ AI?

Sử dụng chữ "ngu" hoài đối với lũ DLV vietvision này hoài thì cũng tội cho chúng quá,vì chúng có hiểu gì đâu về luật pháp quốc tế.Nhưng không sử dụng thì không thể nói lên được bản chất của vấn đề. Đối với luật pháp của các nhà nước dân chủ,không và không thể có tội"tuyên truyền chống phá nhà nước và cũng không thể có hoạt động chống phá nhà nước bằng ...mồm.Bởi vì tội chống phá " nhà nước"( từ của chính quyền Việt nam) ,hay Government( ngôn ngữ quốc tế) là gì? 18 USC § 2385 – Advocating overthrow of Government (Tội vận động lật đổ chính quyền – Bộ luật Hình sự Mỹ).Nguyên văn: (trích) Whoever, with intent to cause the overthrow or destruction of any such government, prints, publishes, edits, issues, circulates, sells, distributes, or publicly displays any written or printed matter advocating, advising, or teaching the duty, necessity, desirability, or propriety of overthrowing or destroying any government in the United States by force or violence, or attempts to do so; or Dịch: Bất cứ ai, có ý định gây ra sự lật đổ hoặc phá hoại bất kỳ chính quyền nào như vậy bằng cách in, xuất bản, chỉnh sửa, phát hành, truyền bá, buôn bán, phân phối, hoặc trưng bày nơi công công bất kỳ tài liệu viết hoặc in có nội dung vận động, tư vấn, giảng dạy trách nhiệm, sự cần thiết, sự khao khát lật đổ hoặc tiêu diệt bất cứ chính quyền cấp nào tại Hoa Kỳ bằng vũ lực hoặc bạo lực, hoặc nỗ lực để làm như vậy. Như vậy luật pháp của nước Mỹ chỉ cấm việc lật đổ,tiêu diệt chính quyền bằng vũ lực và bằng bạo động. Còn tuyên truyền để thay đổi một nhà nước,một chính phủ bằng phương pháp hòa bình thì sao? Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là văn bản chính trị tuyên bố ly khai khỏi Anh của 13 thuộc địa Bắc Mỹ. Được tuyên bố vào 4 tháng 7 năm 1776, Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ ghi dấu ảnh hưởng của triết học Khai sáng và cả kết quả của Cách mạng Anh năm 1688. Nội dung chính của bản tuyên ngôn được dựa trên tư tưởng của một triết gia người Anh ở thế kỷ 16, John Locke. Theo lý thuyết của John Locke, ba quyền cơ bản không thể bị tước đoạt của con người là quyền được sống, được tự do và được sở hữu. Quyền sở hữu được Jefferson đề cập tới trong bản tuyên ngôn là "quyền được mưu cầu hạnh phúc". Những ý tưởng khác của John Locke cũng được Jefferson đưa vào bản tuyên ngôn như sự bình đẳng, Nhà nước hạn chế, quyền được lật đổ Chính quyền khi Chính quyền không còn phù hợp. Theo quan điểm của các nhà triết học thời đại khai sáng của thế kỷ 17 và 18 thì các quyền không thể tước bỏ được là các quyền tự nhiên do Tạo hóa ban cho họ. Các quyền này không bị phá hủy khi xã hội dân sự được thiết lập và không một xã hội hay một chính phủ nào có thể xóa bỏ hoặc "chuyển nhượng" các quyền này. Các quyền không thể tước bỏ bao gồm quyền được sống, quyền tự do (các quyền tự do ngôn luận và thể hiện, quyền tự do tín ngưỡng và nhận thức, quyền tự do lập hội) quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, đây chưa phải là bản liệt kê đầy đủ các quyền mà các công dân có được trong một nền dân chủ. Các xã hội dân chủ đồng thời thừa nhận các quyền dân sự như quyền được xét xử công bằng, và còn lập nên các quyền chủ chốt mà bất kỳ chính phủ dân chủ nào cũng phải duy trì. Vì các quyền này tồn tại không phụ thuộc vào chính phủ, do đó chúng không thể bị luật pháp bãi bỏ cũng như không phụ thuộc vào ý muốn nhất thời của đa số cử tri nào đó. Vì vậy hoạt động tuyên truyền để lật đổ,thay thế một chính quyền không còn phù hợp nhất là khi nhà nước,chính phủ ấy không đảm bảo các quyền con người là điều chính đáng.Luật sư Nguyễn Văn Đài đã không kêu gọi dùng bạo lực,vũ lực để ám sát ,khủng bố bất cứ một cá nhân hay toàn bộ chính quyền nhà nước CSVN thì không thể gọi là phạm luật. Khi cái nhà nước ,chính phủ vi phạm quyền con người ấy ngang nhiên tồn tại mà khoanh tay đứng im không làm gì cả thì mới phạm luật.Luật này do chính Tuyên Ngôn nhân quyền của nước Mỹ quy định cho toàn thể nhân loại,do chính luật sư Thomas Jefferson thảo ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét