Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP: KHÔNG NÊN LẠC QUAN QUÁ SỚM

Hôm qua mình có đăng bài viết về "Công đoàn độc lập" của ông Trần Ngọc Thành ,chủ tịch Ủy ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam để các bạn hiểu thêm về quá trình hình thành và phát triển của phong trào đấu tranh CNVN dưới chế độ CS.Gần đây trước thông tin là chính quyền đã gián tiếp công nhận "công đoàn độc lập",một trong những điều kiện để vào TPP.Qua đó nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng đây là một sự kiện mang tính lịch sử.Theo mình đây là một ý kiến lạc quan quá sớm.Xin nêu một số lý do sau đây: -1/Chế độ cộng sản hình thành từ giai cấp công nhân,với phong trào "vô sản hoá"những năm 1930 thế kỷ trước,kinh nghiệm về vận động công nhân họ hiểu rõ hơn ai hết.Bởi vậy chế độ luôn coi giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong của CMVS và cũng là tử huyệt của chế độ. -2/Chính quyền cộng sản đã rút kinh nghiệm từ việc hình thành và phát triển của"Công đoàn Đoàn kết Ba Lan",một yếu tố chủ yếu để dẫn đến sự sụp đổ CNCS ở Đông Âu.Khi chấp nhận "CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP" có nghĩa là họ đã tính sẵn phương cách đối phó. Sự đối phó của chính quyền theo mình nằm trong các ý sau: 1/Cố gắng trì hoãn,kéo dài càng lâu càng tốt việc thừa nhận tổ chức này.Theo việc ký kết TPP thời hạn này là 5 năm nhưng họ sẽ kéo dài thêm.Sau đó chỉ cho phép thành lập các tổ chức công đoàn độc lập cấp cơ sở,không thừa nhận một tổ chức độc lập với trung ương ngang bằng với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam . 2/Thừa nhận sự độc lập trên danh nghĩa còn trong cơ cấu sẽ cài cắm người vào hoặc dùng phương pháp đe doạ và mua chuộc các lãnh đạo của công nhân.Về thực chất các phong trào đình công của CNVN đều do các nhóm lợi ích điều khiển. Công nhân tham gia vào phong trào dân chủ chỉ có lý tưởng nhưng các nhóm lợi ích lại có vũ lực và tiền bạc.Họ có thể bất đồng ,nhiều phe phái nhưng đều có chung một suy nghĩ là giữ bằng được chế độ này để làm giàu Không tin cứ nhìn vào cuộc bạo động hơn 10 ngàn người ở Bình Dương năm 2014 thì biết.Giai cấp công nhân đã bị các nhóm lợi ích nắm rất chắc.Do đó không nên lạc quan quá sớm. http://www.bbc.com/…/140514_binhduong_antichina_protests_tu…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét