Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Một Xã Hội của Loài Cừu theo thời gian chắc chắn sẽ sinh ra một Chính Quyền của Loài Sói.

"In the long run every Government is the exact symbol of its People, with their wisdom and unwisdom ; we have to say : Like People like Government". ( Thomas Carlyle - 1795-1881 - triết gia, lý luận gia, sử gia, văn sĩ châm biếm và giáo viên người Scotland trong thời Victoria ). Trong một khoảng thời gian dài thì Chính Quyền là biểu tượng chính xác của Dân Chúng trong xã hội mà nó cai trị, với sự khôn ngoan cũng như sự dốt nát của chính họ ; chúng ta cần phải nói rằng : Dân Chúng nào thì Chính Quyền đó. * "A Society of Sheep must in time beget a Government of Wolves". ( Bertrand de Jouvenel - 1903-1987 - triết gia chính trị người Pháp ). Một Xã Hội của Loài Cừu theo thời gian chắc chắn sẽ sinh ra một Chính Quyền của Loài Sói. * "La faiblesse des gouvernés produit des gouvernants mediocre". ( Lưu Hiểu Ba - 1955 - nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc ). Sự kém cỏi của những người bị trị đã sản sinh ra những người cầm quyền tồi tệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét