Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

GÓT CHÂN ACHILLES,

Người ta nói muốn đánh gục một người khổng lồ phải điểm trúng huyệt,hay điểm đúng "gót chân Achilles".Chế độ công an trị bao năm qua đã đạt được thành công của nó .Đó là làm cho người dân Việt Nam sợ hãi và đi đến hèn nhát. Dù người Việt hải ngoại luôn giương cao khẩu hiệu"Muốn diệt Trung Cộng phải diệt Việt Cộng" "Đừng mong Cộng Sản thay đổi hãy thay đổi nó"Người Việt trong nước vẫn giả điếc,lập luận của họ đưa ra là"Mày có giỏi thử về mà làm đi"...và khi nào biểu tình cũng đi mé mé vòng ngoài để tránh đàn áp.Chẳng hạn"Chống Trung Quốc xâm lược""Chống chặt cây xanh,chống lấp sông,minh bạch môi trường" lần này là "Ủng hộ phán quyết của PCA". Chống như thế thì có xuống đường 10 năm hoặc trăm năm chế độ độc tài vẫn chẳng suy suyễn và chẳng làm rụng một cái lông chân chế độ.Vì khi anh không điểm trúng huyệt,trúng gót chân Achilles thì con quái vật chẳng hề hấn gì.Bọn công an biết rất rõ là người dân sợ nó nên chúng càng ngày càng được nước làm tới.Chính quyền biết rất rõ là dùng bộ máy công an trị có thể khuất phục được dân nên càng chi mạnh cho chính sách này. Chỉ có dân Hồng Kông là hiểu biết cao về chính trị.Không xuống đường thì thôi,đã xuống đường là nhắm đúng ngay vào yếu huyệt của chế độ: cơ chế "đảng cử dân bầu" và kiên trì với mục đích đó.Thi gan bền bỉ với chính quyền,sớm muộn sẽ thành công. Còn với người Việt Nam,có thể mong một khẩu hiệu họ nhắm vào thể chế chính trị này,đòi đa đảng,đòi pháp trị,đòi "tự do bầu cử" là chuyện xa vời.Chính vì viện cớ bị đàn áp nên phong trào bao năm qua vẫn giẫm chân tại chỗ trong khi nước thì càng ngày càng mạt,càng thê thảm nhưng dân vẫn bàng quang về chính trị. Có lẻ khi và chỉ khi mạt đến tận cùng,mạt không thể mạt hơn mới đánh thức được người dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét