Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

DÂN TỘC VIỆT NAM CÓ BỊ NGU HÓA HAY KHÔNG?

Diễn tả về sự ngu ngốc nhà bác học Albert Einstein đã nói:"Có hai thứ được coi là vô tận: Vũ trụ và sự ngu dốt của con người. Về phần vũ trụ thì tôi chưa tin lắm." Nhưng người Việt Nam không bao giờ nhận là mình ngu cả.Bởi vì họ nghĩ rằng"ngu ngốc" là một tính từ chỉ sự mạt sát và mang tính xúc phạm.Theo suy nghĩ triết học thì:" Một đặc tính của kẻ ngu là họ có thể tự hào vô giới hạn về bản thân." Về phương diện xây dựng một nhà nước ,nói theo Andreas Tenzer-một triết gia người Đức thì: "Một dân tộc dám vận dụng lí trí của chính mình thì dân chủ đối với họ là nhà nước tốt nhất trong tất cả các dạng nhà nước. Một dân tộc bị ngu hóa thì ngược lại coi đó là dạng nhà nước xấu " Suốt trong lịch sử 4000 năm,người dân Việt Nam chỉ duy nhất một lần nắm quyền "tự quyết' một cách tương đối,đó là ở thời điểm từ 1954-1975 tại miền Nam Việt nam.Nhưng một số thì không thể bảo vệ và một số khác lại vô cùng tự hào khi góp sức mình tiêu diệt cái quyền ấy. Thử hỏi như vậy có thể gọi là ngu ngốc hay không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét