Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI

STT của nhà báo Lê Diễn Đức mới đây có đoạn: "Thế nhưng duờng như xu hướng chung họ nghĩ rằng, đất Mỹ này như là của riêng họ. Rằng, ai đến đất Mỹ cũng phải theo họ, đã chống cộng là phải ca ngợi cờ vàng chính nghĩa, ca ngợi Việt Nam Cộng Hoà bất tử! Không có cách chống Cộng nào khác! Khác với cách thức này ngay lập tức sẽ bị chụp "nón cối" "Việt Cộng nằm vùng" Bỏ qua tất cả thái độ châm biếm mỉa của tác giả STT này,một vấn đề đặt ra là có phải thái độ của NVHN là như vậy không? Thái độ của một cộng đồng biểu hiện qua nền báo chí của cộng đồng đó.Báo chí của NVHN hiện nay là sự nối tiếp của hai nền Cộng Hoà trước đó mà bài viết của anh Nguyễn Quang Duy trên BBC mới đây đã chỉ ra rất rõ. Xin nhắc lại một số điểm chính sau đây để nhiều người không ngộ nhận: 1/Cộng đồng VNHN có lý tưởng riêng của mình nhưng cũng như thể chế VNCH không hề bắt buộc ai phải theo mình.Tất cả mọi người đều có quyền tự do ngôn luận nhưng tự do ngôn luận này phải tuân thủ hiến pháp. 2/Hiến pháp VNCH 1967 đặt những người cộng sản ra ngoài vòng pháp luật và nghiêm cấm việc tuyên truyền CNCS nhưng vẫn chấp nhận những tư tưởng ,quan điểm chính trị trái chiều.Cộng đồng NVHN hiện nay không còn một quốc gia đúng nghĩa nên không thể ngăn cấm ai nhưng vẫn còn có cái quyền là không chấp nhận những người tuyên truyền CNCS đứng vào hàng ngũ của mình. 3/Lá cờ Vàng là biểu trưng cho cả dân tộc Việt nam không cộng sản,cho một thể chế chính trị tự do dân chủ chứ không biểu trưng cho chính quyền VNCH hoặc bất cứ một tổ chức ở hải ngoại nào.Mọi người đều có quyền từ chối không đứng dưới lá cờ này nhưng mọi hành động phỉ báng nó đều phải chấp nhận một sự phản đối đến từ một quyền tự do ngôn luận khác.Quyền đó là chính đáng. Tất cả những người "chụp nón cối" VC nằm vùng như nhà báo LDD nói có thể có nhưng không đại diện cho cộng đồng NVHN.Các nhà đấu tranh trong nước ra như CHHV,Điếu Cày,TKTT,DTH... có thể chưa hội nhập được với NVHN vì hệ tư tưởng còn một số khác biệt nhưng không ai kỳ thị họ cả.Quan điểm chung của NVHN là chỉ chống CNCS chứ không hề chống người CS nếu họ đã có sự chuyển biến về tư tưởng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét