Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

CHỈ TIN VÀO CƠ CHẾ .

Ví dụ:Không thể có một lãnh tụ vĩ đại anh minh đưa đường chỉ lối cho cả nước mà chỉ có thể có một cơ chế tam quyền phân lập,một bản hiến pháp vĩ đại mới làm được điều đó. Không thể có những con người trong sạch đạo đức,cần kiệm liêm chính ,chí công vô tư mà chỉ có thể là đa đảng,tam quyền phân lập và luật pháp mới có thể kiểm soát và ngăn chặn được tham nhũng. Tiếc là người Việt Nam lại không có tư duy đó.Vậy nên mới một thời mông muội với những câu khẩu hiệu: - Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. - Hồ Chủ tịch đời đời sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Làm gì có một đảng sống vạn năm,một lãnh tụ sống mãi không chết.Đó chỉ là láo,là dối trá ,là lừa gạt.Chỉ có một cơ chế của một nhà nước cộng hòa hiến pháp mới có thể tồn tại bất biến cùng thời gian.Chỉ có một nhà nước dân chủ thật sự mới không sợ bị mất vào tay ai. Muốn có những cái đó phải tự tay đập bỏ cái cũ để xây nên.Phải cách mạng chứ không thể cải cách. Đáng tiếc là đến tận bây giờ mà người Việt vẫn chưa nhận ra cái họ cần là một cơ chế chứ không phải là những con người. Vậy nên họ vẫn loay hoay trong một mê hồn trận mà không có đường ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét