Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

DÂN TRÍ THẤP CÓ THAY ĐỔI XÃ HỘI ĐƯỢC KHÔNG?

Gần đây có ba bài viết trên mạng cùng một vấn đề: 1/Người Việt có yêu nước không? https://www.danluan.org/…/song-chi-nguoi-viet-co-yeu-nuoc-k… 2/Có phải người dân đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn thay đổi? - https://www.danluan.org/…/co-phai-nguoi-dan-dang-hai-long-v… 3/Google chứng thực ‘dân trí thấp’ rồi, đừng gân cổ cãi nữa - https://www.danluan.org/…/google-chung-thuc-dan-tri-thap-ro… Ba bài viết cùng đề cập đến vấn nạn dân trí thấp ,vô cảm ,không muốn thay đổi và nghi ngờ lòng yêu nước của người Việt. Thực ra nếu nghiên cứu hơn 30 cuộc cách mạng đã xảy ra và thành công trên thế giới gần đây ta thấy việc đánh đổ chế độ độc tài nói chung và chế độ CS nói riêng không khó.Bài toán là ở số đông.Cái khó chính là làm sao để tạo ra số đông đó.Khi đã có số đông rồi,mọi việc trở nên rất dễ dàng.Ở Việt nam ta lấy ví dụ là có 4 triệu đảng viên,trong đó đã phân hóa về tư tưởng hết một nửa,86 triệu người dân.Có người ví von một cách hình tượng rằng chỉ cần mỗi người dân nhổ một bãi nước bọt chế độ cũng đủ ngập trong nước bọt mà chết. Vấn đề là làm sao để tất cả cùng đồng lòng nhổ nước bọt về phía chế độ?Nếu người nhổ người không thì chẳng ăn thua. Để trả lời câu hỏi này các bạn phải đặt câu hỏi: tại sao CS lại thành công trong việc giành chính quyền? Vì CS đã biết tác động đến người dân.Quần chúng là một khối ù lì,khi và chỉ khi đụng đến quyền lợi của họ thì họ mới chuyển động.Vì vậy CS đã đánh đúng vào tâm lý này.Đối với nông dân thì thực hiện miếng mồi dụ khị"người cày có ruộng",đối với công dân là phong trào "vô sản hóa",vận động bãi công đòi tăng lương...đối với trí thức,sinh viên học sinh là lý tưởng CS,xóa bỏ chế độ người bóc lột người là thiên đường "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu"...Tùy theo từng đối tượng CS có những miếng mồi dụ quần chúng khác nhau gọi là sách lược. Phong trào dân chủ trong nước chính vì chưa hiểu quần chúng muốn gì nên không thể tác động tới họ được.Đối với người nông dân mà anh đưa ra thể chế tam quyền phân lập,về các khái niệm dân chủ,pháp trị thì họ nghe như vịt nghe sấm.Đối với công nhân ,họ chỉ quan tâm làm sao đồng lương đủ sống nhưng anh lại đưa ra các khái niệm cao xa về chính trị thì cũng không thể trách họ vô cảm.Tại sao đứng trước các vấn đề về lòng yêu nước như ngoại xâm,chủ quyền người dân lại giác ngộ nhanh nhưng với các vấn đề về dân chủ họ lại hiểu rất chậm? Tại vì phong trào đấu tranh dân chủ chưa có những sách lược cụ thể cho từng tầng lớp.Phải hiểu họ muốn gì,cần gì mới có thể vận động họ đoàn kết được. Dân trí thấp hoàn toàn có thể làm cách mạng được nếu biết căn cứ vào lợi ích của họ để khơi đúng nguồn.Nhưng để xây dựng một xã hội dân chủ tốt đẹp,bình đẳng và thịnh vượng thì cần phải nâng cao dân trí.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét