Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

DIÊM VƯƠNG VÀ CỤ RÙA

Diêm Vương: Tại sao ngươi lại chọn ngày này để "ngủm"? Cụ Rùa : Ngài hãy hỏi tại sao cái lão già nằm trong lăng kia lại chọn ngày 2/9 để chết? Tôi chọn ngày 19/1 là có lý do của nó. Diêm Vương: Nghe đồn ngươi cắn lưỡi tự sát? Cụ Rùa:Cái đó bên pháp y chưa thông báo với ngài sao? Diêm Vương: Ý ta là muốn hỏi lại cho rõ nguyên nhân tại sao ngươi lại kết liễu sinh mệnh hàng trăm năm tuổi của mình? Cụ Rùa:Tại tôi nghe mãi điệp khúc"phản đối" của tụi nó nên tức quá thổ huyết mà chết. Diêm Vương:Chuyện này là sao? Cụ Rùa:Thì ngài cứ đọc báo tụi nó sẽ rõ.Xây đảo ở Hoàng ,Trường Sa: phản đối.Máy bay xâm phạm không phận: cực lực phản đối.Ngư dân bị bắn chết: trao công hàm phản đối.Mới đây nhất là giàn khoan 981 xâm phạm trái phép: cũng lại phản đối. Diêm Vương: Không phản đối chả lẻ cứ để tụi nó muốn làm gì thì làm? Cụ Rùa: Cái này thì ngài phải hỏi xem tụi Thổ Nhĩ Kỳ,Nhật,Hàn ,Phi...đã làm gì khi bị xâm phạm.Chúng nó đâu có chỉ phản đối bằng mồm ? Diêm Vương: Ta nghe đồn ngươi có thanh bảo kiếm"THUẬN THIÊN" và cái móng có thể chế tạo ra nỏ thần,tại sao lại không trao cho chúng nó? Cụ Rùa: Hai bảo vật đó tôi chỉ trao khi trên dưới đồng lòng,vua tôi là một.Bây giờ chúng nó nhân tâm ly tán có trao ra cũng chẳng ích gì. Diêm Vương:Vậy theo ngươi bảo vật biểu trưng cho điều gì? Cụ Rùa: Đó là tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm,thưa ngài. Diêm Vương:Vậy ngươi chết thì tinh thần ấy cũng mất? Cụ Rùa: Tôi nghĩ là cũng còn tùy vào việc chúng có nhận ra cái mà chúng nó đã mất hay vẫn đang mơ hồ.Cái chết của tôi chính là nhằm vào điều đó. Diêm Vương: ????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét