Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

SUY NGHĨ VỀ TỘI"CHỐNG LẠI TỔ QUỐC,CHỐNG LẠI NHÂN DÂN"

"Chỉ có chống lại nhân dân, chống lại tổ quốc mới có tội, còn chống lại nhà nước thì chẳng có tội chi hết, đó là chuyện bình thường." Mới nhìn qua nghe chừng lập luận này chính xác nhưng soi kỷ nó vẫn nhiều kẻ hở.Vấn đề là nhân dân và tổ quốc ấy như thế nào cũng là một vấn đề đáng bàn cãi. Chẳng hạn Triều Tiên là một đất nước nghèo mạt,nhân dân đang u mê dưới ách thống trị của CNCS,tất cả đang tôn sùng lãnh tụ Kim Jong Un giả sử có một người Bắc Triều Tiên nào đó chống lại cái tổ quốc và nhân dân này,tất nhiên với Triều Tiên là một tội nhưng với loài người tiến bộ đó không thể xem là một tội được. Chủ nghĩa phát xít ở Đức,Nhật cùng đồng nhất tổ quốc và nhân dân ,là một dạng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan,đặt khái niệm tổ quốc và nhân dân lên trên hết ,đi xâm chiếm tiêu diệt các dân tộc khác,gọi các dân tộc khác là bệnh phu,giả sử có một người Đức,Nhật nào khác chống lại nước Đức,nước Nhật phát xít đó cũng không thể xem là một tội. Miền bắc Việt nam trước 1975 cũng là một quốc gia với tên gọi VNDCCH,nhân dân miền Bắc cũng đoàn kết xung quanh đảng CS và chưa có phân định thể chế độc tài dân chủ như hiện nay,giả sử có một người miền Bắc nào đó chống lại lá cờ đỏ,chống lại nước VNDCCH chống lại dân miền bắc lúc đó cũng không thể xem là người ta chống lại tổ quốc nhân dân rồi đem người ta ra xử tử được. Bởi vì tổ quốc và nhân dân không phải lúc nào cũng đúng và chống lại tổ quốc nhân dân không phải lúc nào cũng sai. Cho nên các nhà nước tiến bộ đã đặt lại các giá trị quy định sự "đúng sai" theo một cách khác.Đó là bạo động hay ôn hòa. Nếu anh chống lại bất cứ nhà nước ,tổ quốc nhân dân nào bằng bạo lực,khủng bố ,ám sát...đều vi phạm luật pháp của nhà nước đó.Nhưng khi anh muốn chống lại nhà nước,tổ quốc nhân dân đó bằng phương cách ôn hòa,bằng tư tưởng,bằng ngôn luận thì đó là quyền tự do của anh. Đối với các nhà nước vi phạm quyền con người thì anh càng có quyền chống lại nó bằng quyền con người mà "tuyên ngôn quốc tế nhân quyền" đã trao cho anh. Do đó điều để phân định phải trái của thế giới hôm nay là"bạo động" hay không "bạo động".Mỗi nước đều có luật pháp riêng của nó và bất cứ nhà nước nào cũng cho là mình đúng và người dân khi chống lại nhà nước đó cũng khẳng định là mình không sai.Nhưng cả hai phía nếu đã sử dụng vũ lực thì đều là sai.Đó là vấn đề nhân bản của con người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét