Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

TRANH ĐẤU BẰNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC ?

Một bạn vào trang tôi comment rằng:" các ông ở hải ngoại đừng tranh đấu bằng máu của người khác" Đọc câu này mà thấy buồn cười nhưng đây chắc là suy nghĩ của nhiều người Việt đang "đấu tranh dân chủ " trong nước? Nhận thức sai lầm thì sẽ có những suy nghĩ sai lầm,mình thông cảm với điều đó. Thứ nhất ,người Việt trong nước đang tranh đấu cho mình chứ không phải cho chúng tôi,NVHN.Chúng tôi đang có đủ những cái như tự do,nhân quyền...nên không cần tranh đấu nữa.Chúng tôi chỉ làm tham mưu cho người Việt trong nước. Thứ hai,nếu đất nước có dân chủ thì công lao người Việt trong nước chưa chắc đã nhiều hơn NVHN.Tại sao?Bởi vì nếu đánh đổ CS thiết lập nên một nền dân chủ mới ,một nền cộng hòa mới thì khi viết lại lịch sử,không thể bỏ qua nền dân chủ và hai nền cộng hòa trước đó. Dân chủ: trong lịch sử Việt nam chỉ có 21 năm từ 1954-1975 người dân Việt nam (miền Nam)mới thực sự làm chủ đất nước mình theo nguyên tắc một nhà nước tam quyền phân lập,bầu cử tự do và quyền con người được tôn trọng.Trước đó đều là chế độ Bắc Thuộc,quân chủ phong kiến ,Pháp thuộc và cộng sản.Dễ dàng nhận thấy là trong các thể chế này quyền lực không thuộc về nhân dân. Cộng hòa hiến pháp: là thể chế chính trị đặt hiến pháp cao nhất.Không có một đảng phái,một quyền lực nào trên hiến pháp.Hiểu theo ý nghĩa này thì lịch sử Việt Nam mới chỉ có hai nền cộng hòa thực sự.Trong khi đó Cộng hòa XHCN VN chỉ là cộng hòa ngụy tạo,cộng hòa dổm. Do vậy nền cộng hòa mới sau này sẽ là Đệ tam cộng hòa,tiếp nối đệ nhất và đệ nhị cộng hòa.Khi đã là đệ tam thì phải xét đến công lao của đệ nhất và đệ nhị. Lịch sử sẽ ghi nhận xương máu của hai nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa là nhiều nhất.Số người lính ,sĩ quan quân lực VNCH hy sinh để bảo vệ hiến pháp trong các trận đánh như Mậu Thân,Mùa hè đỏ lửa,Xuân Lộc...nhất định sẽ nhiều hơn số xương máu mà NV trong nước bỏ ra sau này nếu theo đường lối đấu tranh bất bạo động. Số năm tù mà các sĩ quan quân lực VNCH phải trải qua trong nhà tù CS cũng sẽ gấp hàng nghìn lần số năm tù mà các nhà đấu tranh dân chủ trong nước trải qua Lịch sử đã chứng minh rằng VNCH thất bại không phải vì thua trận trên chiến trường( nếu thực sự vì thua trận thì quân CS đã chết gấp hàng chục lần để chiếm được miền Nam chứ không hề dễ dàng như thế) mà do sự bắt tay giữa Mỹ và Trung Quốc trong đó VNCH chỉ là nạn nhân. Với những ý nghĩa trên thì Người Việt hải ngoại không phải là cương thi(không có máu).Họ đổ máu và chịu đày đọa trong nhà tù CS còn nhiều hơn NVTN. Như vậy có thể kết luận NVHN tranh đấu bằng máu của người khác là một nhận định thiểu năng về trí tuệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét