Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

THẾ NÀO LÀ CHỦ NGHĨA CƠ HỘI?

Chủ nghĩa cơ hội là một trào lưu tư tưởng của con người có từ xa xưa.Chủ nghĩa này đặt lợi ích cá nhân con người lên trên hết bất chấp lợi ích dân tộc.Người tôn thờ chủ nghĩa này thường không có một đường lối ,một nhân sinh quan dứt khoát.Đối với họ luôn nương theo thời thế để vươn lên và trong quá trình vươn lên đó họ có thể đạp lên sinh mạng của các cá nhân khác để đạt được mục đích bất chấp sự thật và đạo lý.Chủ nghĩa cơ hội đặt trên lý luận về cái tôi của chủ nghĩa cá nhân.Trong đó mọi vấn đề đều được soi xét xung quanh cái tôi này.Nhưng cái tôi lại là nền tảng của một thể chế chính trị độc tài.Vì thế đánh đổ chế độ độc tài mà không đả phá tiêu diệt các tư tưởng của chủ nghĩa cơ hội thì cuộc cách mạng đó là vô ích.Bởi lẻ độc tài sẽ trở lại tái cai trị trên nền tảng của tư tưởng này. Trung Hoa là một đất nước thấm nhuần tư tưởng"cơ hội chủ nghĩa".Tác phẩm Tam Quốc Chí của La Quán Trung hư cấu dựa trên tính cách dân tộc.Chẳng phải ngẫu nhiên mà người Trung Quốc thích nhân vật Tào Tháo hơn Lưu Bị và một bộ phận không nhỏ người Việt nhiễm văn hóa Trung Hoa cũng thế.Tào Tháo là điển hình của kẻ cơ hội chủ nghĩa qua triết lý"Thà ta phụ người chứ không thà người phụ ta".Trên cơ sở triết lý này Tào Tháo đã ngụy biện an ủi bản thân khi nhầm lẫn trong việc giết cả nhà Lã Bá Xa,mặc dầu họ chỉ giết lợn để đãi khách và được xem như là ân nhân của Tào Tháo.Tác phẩm cũng có một chi tiết đáng chú ý khác về gã thợ săn Lưu An.Khi Tiểu Bái bị Lữ Bố chiếm cứ Lưu Bị đến nhà hắn lánh nạn,vì trong nhà không có gì ăn hắn đã giết vợ để đãi khách.Còn nhiều chuyện thương tâm khác chẳng hạn nhiều vị tướng sau khi bị thất thủ ,thua trận đã giết cả vợ con để họ khỏi bị làm nhục khi sa vào tay giặc... Chủ nghĩa cơ hội hiện đại của người Trung Quốc tập trung rõ nhất trong câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình" Mèo trắng ,mèo đen không cần biết,miễn là bắt được chuột".Tư tưởng ấy đã lan sang Việt Nam và trở thành một phương châm sống của một bộ phận không nhỏ người Việt trên con đường tiến thân.Với quan niệm này người tôn thờ nó vất bỏ mọi quan niệm về mọi thứ chủ nghĩa khác.Đối với họ chỉ bằng mọi cách để bản thân mình thoát khỏi kiếp một con cừu bị vặt lông còn không cần thiết dân tộc mình có bị biến thành cừu hay không. Đó là biểu hiện của sự vô cảm với thân phận con người,vô cảm với vận mệnh quốc gia và hình thành nên một tính cách dân tộc yếu hèn.Đó là vấn đề dân khí.Trong bức thư gởi từ đảo Lưu Cầu cụ Phan Bội Châu đã viết: "Dân khí nước ta bị suy giảm quá tệ… Khiếp sợ quen thói, nghe và thấy chật hẹp, tai như điếc, mắt dường mù… "Người dưới phải làm điều đê tiện mà không biết hổ, phải chịu sự ô nhục mà không biết thẹn…" Cụ đã khẳng định: "…Cái tệ ấy buổi đầu là do tính nhu nhược, theo mãi, hóa ngu hèn đến nỗi … có miệng lưỡi mà không biết trình bày,…u mê gàn dở, không chút căm giận, sao mà hèn nhát sút kém đến thế…( Phan Bội Châu toàn tập. Tr 145. NNXB Thuận Hoá Huế.1990.) Cái sự nhu nhược ấy đã đeo đẳng đến hôm nay.Ai cũng biết rằng chế độ độc tài vi hiến,bất chấp luật pháp,bất chấp quyền của con người nhưng khi đối diện với nó họ lại chọn phương cách đối phó của chủ nghĩa cơ hội.Tức là đặt sự an nguy của bản thân lên trên hết.Nhưng họ lại quên mất rằng chủ nghĩa cơ hội thường không tôn trọng sự thật và đánh mất chính nghĩa.Và quan trọng là nó đặt quyền lợi quốc gia,dân tộc xuống hàng thứ yếu. Đối diện với một thể chế chính trị độc tài ngang ngược các dân tộc khác chọn cách đối đầu trực diện theo triết lý" Dân chúng nào chính quyền đó".Nghĩa là họ đối chọi thẳng vào sự vi phạm hiến pháp,luật pháp quyền con người bất chấp súng đạn,nhà tù...của chính quyền Thì người Việt nam lại chọn cách đối diện khác,đó là tránh súng đạn,nhà tù trước...rồi mới nói đến đấu tranh.Đây là sự khôn lõi chứ không phải khôn ngoan.Quan niệm "Đi với bụt mặc áo cà sa,đi với ma mặc áo giấy" cũng là một biểu hiện sâu sắc của "chủ nghĩa cơ hội",bởi lẻ nó không dám đối đầu trực diện với con ma đó,biến con ma đó thành bụt mà chấp nhận ở vị thế bên dưới con ma,mặc áo giấy ,dùng thủ đoạn để con ma không làm hại được mình.Ở phương diện cá nhân thì quan niệm này có thể khiến con ma không làm hại được cá nhân đó nhưng nó vẫn còn tồn tại để tiếp tục hại những người khác,ở mức cao hơn là hại cả dân tộc. Không lạ lùng khi trong trường hợp của Võ An Đôn mới đây lại có nhiều người ủng hộ đến thế.Tư tưởng văn hóa Trung Hoa đã ăn quá sâu trong suy nghĩ của người Việt .Một bác sĩ ngang nhiên viết trên FB rằng.anh ta sẽ không thể cứu một bệnh nhân sắp chết nếu như gia đình anh ta chưa ký vào giấy sẽ đóng viện phí đầy đủ.Giải thích cho quan niệm này là một câu đơn giản"Tôi không muốn mình bị biến thành một con cừu".Thế nhưng cách thoát khỏi kiếp cừu của các dân tộc khác không phải là như vậy.Họ vận động số đông kéo nhau xuống đường để đánh bại các con sói một cách thông minh bằng phương pháp bất bạo động.Trong quá trình vận động này họ chấp nhận hy sinh,chấp nhận bị tước bỏ tự do để tạo ra sự căm phẫn kích thích sự vùng dậy của dân chúng.Đó mới là cái khôn thật. Phong trào "tự ứng cử" mới đây cũng là một biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội.Phong trào này đã bất chấp tất cả các lý luận cơ bản của phong trào dân chủ trên thế giới ,bất chấp sự mâu thuẫn trong việc thừa nhận một hiến pháp vi hiến để cốt là phá rối đối phương.Nhưng lại quên mất một điều cơ bản là đối phương cũng sẽ lợi dụng sự không chính nghĩa của anh để tấn công lại theo thế"gậy ông đập lưng ông".Thực tế sẽ chứng minh nó thành công hay thất bại.Nhưng có thể thấy trước là nó đã bất chấp sự thật.Tất cả những lý luận bất chấp sự thật đều không đạt được hiệu quả tuyên truyền. Một đất nước muốn vươn lên phải thừa nhận sự thật cho dù đó là những sự thật đau đớn nhất.Nhưng người Việt Nam lại quan niệm rằng"Không phải sự thật nào cũng tốt".Thế nên lịch sử Việt nam truyền đến thế hệ sau bao giờ cũng tốt cũng đẹp.Đó là lịch sử hào hùng chống xâm lược,Nhưng lại quên mất lịch sử xâm lăng Chiêm Thành dưới thời vua Lê Thánh Tông,đồng hóa người Chiêm của Chế Bồng Nga.Vậy nên mặc dù người Nhật biết xin lỗi Trung Quốc,người Hàn sang xin lỗi Việt nam nhưng làm gì có chuyện người Việt xin lỗi người Chiêm,mặc dù đã có nhiều ý kiến khuyên nên làm điều này.Kết quả không phải người Việt khôn mà chỉ cốt phục vụ mưu đồ của chính quyền,tạo ra những giọt nước lã,những tờ bạc giả,làm kẻ chết thế để giữ cái ngai vàng cho bè lũ cầm quyền.Ngay trong cuộc chiến Nam bắc 1954-1975 rõ ràng là miền Bắc phải xin lỗi dân miền Nam nhưng làm gì có chuyện đó,dân miền Bắc sẵn sàng đổ mọi lỗi cho chính quyền còn họ vô can,thậm chí họ vẫn còn xem họ đã "giải phóng" cho miền Nam.Trong khi đó các thế hệ sau của người Hàn Quốc mặc dù biết rõ cha anh họ không có lỗi,đó là lỗi của chiến tranh nhân dân nhưng vẫn sang Việt nam để xin lỗi nhiều lần. Có lẻ nói cho nhiều thì cũng thế,tư tưởng tâm lý hình thành nên tính cách dân tộc.Không thể qua một vài bài báo,một vài STT mà thay đổi được.Người Việt Nam vẫn quan tâm đến cái ngọn nhiều hơn cái gốc.Có thể đổ xô vào một sự kiện nào đó hơn là tìm hiểu tại sao lại dẫn đến sự kiện đó.Và khi lý giải họ cũng mới chỉ thấy cái vòi,cái tai ,cái đuôi của con voi chứ không thể thấy toàn bộ con voi.Họ thích được khen hơn là bị chê.Những ý kiến phê phán thường được quy về việc "đả kích đến sống chết"" làm lợi cho chính quyền hoặc gán ghép vô tội vạ.Bởi thế cho nên ngay khi đã đánh đổ xong chế độ cộng sản rất có thể Việt Nam cũng vẫn sẽ quay trở lại một hình thức độc tài mới.Bởi lẻ tâm lý tôn thờ thần tượng,dĩ hòa vi quý,tâm lý nương theo cái sai,cái ác ,cái bất công để tồn tại vẫn là một đặc tính khó xóa bỏ của người Việt nam. Nghĩ mà buồn lắm thay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét