Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

ĐEM ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân mà thay cường bạo. Tôi nghĩ đây là một tư tưởng đúng đắn của Nguyễn Trãi. Nếu Việt Nam có một nhà tư tưởng lớn thì ông chính là người xứng đáng nhất. Dưới chế độ phong kiến tư tưởng lấy "oán báo oán" đã trở nên phổ biến.Đó là điều ảnh hưởng khá đậm tư tưởng của Trung Hoa" có thù chẳng thể không báo". Nhà Tây Sơn thảm sát "nhà Nguyễn",đó là một sự thật lịch sử và cũng là cái sai của nhà Tây Sơn.Nhưng nhà Nguyễn thảm sát "nhà Tây Sơn" để trả thù lại là một hạn chế khác của lịch sử,Bởi tư tưởng "trả thù,báo oán" dưới chế độ phong kiến sẽ tạo nên sự hận thù nối tiếp hận thù.Có câu:"Oan oan tương báo đến bao giờ dứt"?.Giả sử nếu con cháu hay tôi trung của nhà Tây Sơn tiếp tục phục hưng vương triều và đem nhà Nguyễn ra trả thù tiếp thì lịch sử nước Việt sẽ là một chuỗi dài những chém giết và trả thù. Vì vậy không thể đặt vấn đề là CS tàn ác và ta cũng sẽ trả thù chúng như chúng đã làm với ta.Muốn chấm dứt ngay tình trạng này thì phải đặt nền móng một nhà nước pháp trị .Tội ác của chúng phải được phân xử bằng một tòa án công minh,có luật sư bào chữa đàng hoàng.Tội đến đâu xử đến đó.Sự trừng trị cũng phải được tâm phục khẩu phục.Xã hội phải được cai trị bằng luật pháp chứ không phải luật rừng mới chấm dứt được sự trả thù bất tận. Hiện nay có suy nghĩ chỉ vì người quốc gia quá quân tử,quá ngay thẳng nên không thắng được cộng sản.Muốn thắng cộng sản phải gian manh và nhiều thủ đoạn hơn cộng sản.Tôi nghĩ ý kiến này cũng chưa chính xác.Cộng sản gian manh nhưng chỉ thắng nhất thời bởi lịch sử là một hành trình rất dài chứ không phải là chỉ 70 năm.Cộng sản thắng hôm nay ,cai trị được hôm nay nhưng không thể cai trị mãi mãi.Nếu người quốc gia cũng dùng thủ đoạn ,sự gian manh để đối phó với cộng sản hóa ra ta lại đi vào vết xe đổ đó.Và thế là dân tộc này sẽ luôn dùng thủ đoạn và gian manh để xử nhau? Nước Mỹ đã thoát ra tình trạng này từ lâu khi ngay từ ngày lập quốc đã đặt một nền tảng căn bản đó là luật pháp.Luật pháp ấy được thể chế hóa bằng hiến pháp,nhân quyền .Và thế giới con người ngày hôm nay đều hành xử với nhau dựa trên nền tảng căn bản đó. Đối với cường quyền cũng vậy.Suy nghĩ của nhà thơ Phùng Quán là chính xác: Yêu ai cứ bảo là yêu Ghét ai cứ bảo là ghét Dù ai ngon ngọt nuông chiều Cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết Cũng không nói ghét thành yêụ.... Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã Bút giấy tôi ai cướp giật đi Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. Lấy chính nghĩa thắng gian tà,đối diện thẳng thắn với sự thật,với bạo quyền là những triết lý đấu tranh đúng đắn nhất của con người ngày nay trên thế giới.Mọi suy nghĩ khác đều chỉ mang tính cách bao biện.Bởi con người chân chính không thể truyền dạy cho con cháu sự thủ đoạn.Hãy giữ vững khí tiết của người quân tử .Quân tử không thể thắng nhất thời nhưng có thể thắng muôn đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét