Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

QUÂN ĐỘI TRUNG THÀNH VỚI NƯỚC: MỘT LẬP LUẬN NGỤY BIỆN CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG .

Hôm qua tôi nói "liệt sĩ" là từ dùng để chỉ những người lính chết vì "ngu trung" tức là trung thành với Đảng CSVN.Sẽ có lập luận phản biện cho rằng nếu Đảng trung thành với tổ quốc ,dân tộc thì sao ? Câu trả lời là nếu đảng trung thành với tổ quốc dân tộc thì không thể chỉ nói bằng miệng mà phải trở thành một nước "cộng hòa hiến pháp" thật sự.Nghĩa là phải đặt hiến pháp cao nhất chứ không phải là Đảng cao nhất. Một lập luận khác là ngày 1/7/2015 ông Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu rằng"Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam..", thế thì từ nay người lính tử trận sẽ không thể gọi là "ngu trung" nữa vì ông Dũng đã sửa lại lời ông Hồ Chí Minh? Thưa với các bạn rằng dân chủ và cộng hòa là những thiết chế nhà nước.Không thể nói như ông Hồ Chí Minh: "Dân chủ là làm cho dân được mở miệng ra",hoặc mở rộng thành phần quốc hội đa nguyên...Đó chỉ là dân chủ giả.Đối với cộng hòa cũng thế.Không phải chỉ cần đặt tên nước là "Cộng hòa XHCNVN" thì có thể bảo đó là một nền cộng hòa thật sự.Cộng hòa là phải tam quyền phân lập và phải bỏ điều 4 trong hiến pháp . Khi anh chưa làm ,chưa thay đổi các thiết chế nhà nước mà đã tuyên bố là dân chủ,cộng hòa thì chỉ là mị dân. Vì vậy trong khi hiến pháp vẫn đặt Đảng CSVN cao nhất thì câu nói của ông Dũng" Quân đội trung thành với nước" chỉ là ngụy biện.Về thực chất quân đội vẫn đang trung thành với Đảng. Đối với quân đội VNCH câu slogan" Tổ quốc- Danh dự-Trách nhiệm" hoặc "Tổ quốc trên hết" của người lính cũng sẽ chỉ là câu cửa miệng để mị dân nếu như thiết chế nhà nước của VNCH không đặt hiến pháp cao nhất. Như vậy khi nghe ông Dũng nói các bạn đừng vội tin ngay lời ông ta.Không thể ngủ một đêm dậy một quân đội đang "trung với đảng" lại có thể chuyển sang"trung với nước " chỉ qua câu nói của một thủ tướng được.Đó là lời nói láo dành cho người không am hiểu về chính trị. Vì vậy cũng đừng ai nghĩ sau câu nói của ông Dũng từ nay người lính chết là chết cho tổ quốc,dân tộc này nhé.Vẫn chỉ là chết cho Đảng mà thôi.Do vậy hai chữ "liệt sĩ" cũng không thể biến thành "tử sĩ" được ngay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét