Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

CON ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM

Quan điểm của tôi là không bao giờ kích động và cổ vũ cho bạo động dù bất cứ hình thức nào.Đó là quan điểm dựa trên luật pháp quốc tế về quyền con người mà "Tuyên ngôn độc lập " Hoa Kỳ của Thomas Jefferson đã chỉ ra.Bất kỳ trong hoàn cảnh nào khi bạn chủ động dùng bạo động để lật đổ chính quyền bạn cũng đã vi phạm Hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên bạn có thể dùng phương pháp đấu tranh bất bạo động để thay đổi một thể chế chính trị không còn phù hợp.Tôi nhấn mạnh : đó là quyền con người của bạn. Tuy nhiên chính quyền cũng phải chấp nhận cái quyền này và không được dùng bạo động để đàn áp.Khi họ bất chấp luật pháp quốc tế các khế ước xã hội để đàn áp người dân bằng công an,quân đội thì tôi cũng thừa nhận luôn là người dân có quyền dùng vũ khí để tự vệ. Tôi cũng khẳng định : độc tài diệt độc tài chỉ cho ra kết quả là một độc tài mới.Do vậy ta cũng nên tránh ảo tưởng là cộng sản bắn nhau thì chúng nó sắp chết.Chúng bắn nhau thì thằng thắng sẽ tiếp tục làm vua.Tuy nhiên người dân cũng có thể lợi dụng lúc chúng bận cắn nhau để tiến hành đấu tranh "bất tuân dân sự" để giành thế chủ động. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tránh bạo động ,bởi nó sẽ dẫn đến chiến tranh và tàn phá tan hoang đất nước.Điều này sẽ gây nên hận thù lâu dài và nền dân chủ nếu có thiết lập cũng phải mất cả trăm năm mới tạo nên được sự ổn định. Dĩ nhiên khi hai con sói cắn nhau thì đàn cừu có quyền vui mừng nhưng đàn cừu cũng đừng nên ảo tưởng là sói sẽ cắn nhau đến chết hết không còn con nào.Chúng sẽ ngưng chiến ngay thôi để chia chác miếng thịt cừu theo cách cả hai bên cùng có lợi.Nếu đàn cừu không biết đoàn kết lại dùng số đông của mình để khuất phục sói thì muôn đời vẫn bị chúng đè đầu cưỡi cổ. Đây là nguyên văn lời của Thomas Jefferson,nền tảng lý luận căn bản cho việc thay đổi thể chế chính trị bằng "bất tuân dân sự": "Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được những quyền lực chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới, đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an ninh và hạnh phúc của họ. "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét