Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

THỬ PHÂN TÍCH CÂU NÓI CỦA TỔNG BÍ THƯ TƯƠNG LAI.

Cộng sản là những kẻ rất kém về lập luận khoa học và bất chấp sự hợp lý trong các lập luận.Do vậy các quan điểm lập luận trong nền tảng lý luận chính trị của cộng sản thường mâu thuẫn một cách non kém và đôi khi phải dùng hai chữ "trắng trợn". Ở câu dưới nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đinh Thế Huynh đã bộc lộ “Ở Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng”. http://www.vtc.vn/viet-nam-khong-co-nhu-cau-da-nguyen-da-da… Trong câu này Đinh Thế Huynh đã dùng hai từ mang ý nghĩa trạng thái đó là "nhu cầu" và "dứt khoát" để bảo vệ cho chế độ độc đảng. Nhưng là một trong những kẻ bảo vệ lý luận "dân chủ" giả hiệu của chuyên chính vô sản,chắc chắn rằng Đinh Thế Huynh phải hiểu là dân chủ chỉ thật sự đến từ cơ chế.Dân chủ không đến từ sự ban phát quyền hành của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào mà là từ cách thức phân chia quyền lực để giám sát lẫn nhau. Như vậy phải đặt câu hỏi là Việt Nam có "nhu cầu " về dân chủ không ?Bởi nếu có thì phải đa đảng,tức phân chia quyền lực chứ không thể tập trung quyền lực vào một đảng. Câu trả lời của Đinh Thế Huynh đã khẳng định rõ ràng theo hệ quả của tam đoạn luận :"Việt Nam không có nhu cầu về dân chủ và dứt khoát không dân chủ". Như vậy Đinh Thế Huynh đang nhổ toẹt vào những nền tảng"lý luận chính trị" của chính nhà nước này và ông ta ngang nhiên khẳng định hình thức "vua tập thể" một biến thể của nhà nước phong kiến,quân chủ chuyên chế tồn tại hàng nghìn năm trong lịch sử Việt nam và thế giới. Thế giới đã chuyển mình nhưng cộng sản vì cái ngai vàng không hề muốn thay đổi.Vậy thì một lý luận cơ bản được rút ra: Với cộng sản không hề có một chính quyền thuộc về nhân dân.Nhân dân dưới chế độ cộng sản chỉ là kẻ làm thuê,đánh thuê,chết thế và là những kẻ nô lệ không có quyền tự quyết để tham gia vào việc điều hành xã hội,điều hành cuộc sống của chính mình. Một thể chế như vậy thì tốt nhất là không cần nói nhiều,không cần nói lý với chúng mà chỉ tập trung vào việc tìm cách để lật đổ chúng,khiến chúng biến mất khỏi vũ đài chính trị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét