Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

THẾ NÀO LÀ CHỐNG CỘNG ?

Đang có một số tranh cãi về thế nào là chống cộng trên FB giữa các nhà dân chủ với nhau.Có ý kiến cho rằng "chống cộng" là cực đoan,là cao xa quá...họ chỉ làm nhiệm vụ phản biện xã hội hoặc chỉ là không đồng tình với cộng sản. Ý kiến thứ hai bảo rằng "không đồng tình với cộng sản tức đã là chống cộng". Ta thử đi vào lý giải vấn đề này xem sao. Trước hết phải định nghĩa xem "cộng" là gì và vì sao phải "chống". "Cộng" tức là sự gom vào ,vơ vào,thu vào làm một. Cộng sản tức là đem các sản vật quy vào một. Đó là hình thức mà chủ nghĩa Mac Lê gọi là "công hữu hóa" tư liệu sản xuất. Cộng đây còn có nghĩa là độc đảng ,độc tài,độc quyền,độc đoán... Bây giờ anh nói rằng anh là nhà hoạt động xã hội anh không chống cộng. Như vậy anh hoạt động xã hội gì và cho ai ? Nếu anh hoạt động cho dân thì anh sai. Vì dân đang cần quyền tư hữu,chống lại hình thức "sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý" có ghi rõ ràng trong hiến pháp CHXHCNVN. Đó là quyền con người. Vì vậy khi anh nói rằng anh hoạt động vì quyền con người nhưng anh bỏ qua cái quyền cơ bản này chính là anh đã tự mâu thuẫn. Bằng chứng là dân oan đang đấu tranh rầm rộ để giành lại quyền tư hữu trên cả nước. Cuộc đấu tranh này xảy ra ở Long An,Sài Gòn, Dưong Nội... Họ có chống cộng không ? Có quá đi chứ. Họ đang chống sự "cộng lại" "gom vào" thành tài sản chung nhưng thật ra chỉ để lừa bịp vì nó thành tài sản của Đảng CSVN. Anh không chống lại sự tước bỏ cái quyền quan trọng nhất của con người trong thế kỷ XX và lan sang thế kỷ này thì anh đích thị không phải là nhà hoạt động xã hội. Bây giờ nói đến sự độc đảng,độc tài độc quyền ...của Đảng cộng sản là nguyên nhân sâu xa và chủ yếu gây ra biết bao hệ lụy trên đất nước này. Nếu anh không chống lại cái" độc" này thì anh chống cái gì ? Khi anh chống lại tức quan điểm của anh là quan điểm dân chủ,đa nguyên. Và bản thân cộng sản đã tước bỏ quyền con người ,đó là những quyền phổ quát nhất của nhân loại. Nếu nói rằng anh chỉ là nhà hoạt động nhân quyền không chống cộng thì càng sai lầm nghiêm trọng. Nó phi lý cũng giống như anh đòi lại của cải từ tay thằng ăn cướp chứ không hề chống lại thằng ăn cướp. Như vậy anh chỉ giúp cho thằng ăn cướp trả món đồ ở nơi này để rồi đi cướp món đồ ở nơi khác. Chủ nghĩa chống cộng sản là tập hợp các quan điểm chính trị chống lại chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa chống cộng có tổ chức đã phát triển để phản ứng với sự lớn mạnh của chủ nghĩa Cộng sản đặc biệt sau Cách mạng tháng Mười ở Nga và đạt được mức toàn cầu trong cuộc chiến tranh lạnh. Trong ý nghĩa đó nó không nhất thiết là có ác cảm với ý thức hệ cộng sản mà là để đối phó với chế độ độc đảng của chủ nghĩa Marx-Lenin. Phương thức hoạt động : -Đấu tranh chính trị - Biểu tình nhằm vào sai lầm của nhà nước cộng sản - Tuyên truyền tác động vào ý thức của người dân bằng cách phê phán những gì chưa hoàn thiện của chủ nghĩa cộng sản. Thật là chán cho nhận thức của các nhà hoạt động xã hội.Không biết họ hoạt động vì cái gì ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét