Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

CÁCH MẠNG KHÔNG CẦN MÁU

Mỗi ngày toàn bộ nền kinh tế VN sử dụng 37,5 triệu lít xăng( số liệu năm 2009). Xăng tăng giá mỗi lít 920 VND tức mỗi ngày chính phủ thu thêm 37 tỷ VND. 37 tỷ này lấy từ đâu? Khi xăng tăng mà lương không tăng thì 37 tỷ này lấy từ đồng lương của những người ăn lương,từ sức lao động của công nhân,nông dân. Nếu như người dân VN chấp nhận bớt trong khẩu phần ăn,chi phí sinh hoạt của mình để chính phủ xén bớt 37 tỷ( chỉ tính riêng xăng dầu) thì nền kinh tế sẽ không sao cả. Thay vì ăn ba bát cơm có thể ăn ít lại 2 bát. Cái đó ta gọi là thắt lưng buộc bụng để cứu chính phủ. Nhưng chính phủ sẽ không chỉ cướp một lần mà sẽ được thể cướp nhiều lần đồng thời sẽ cướp trên nhiều lĩnh vực khác nữa chứ không phải chỉ xăng dầu. Điều này sẽ làm cho mức sinh hoạt tối thiểu của người dân ngày càng khó khăn ,nhất là những người nghèo. Nếu dân đồng lòng chịu đau để chống lại thì sao? Lấy ví dụ cả nước có 54 triệu lao động. Chỉ cần 10 triệu người chống lại thì chính phủ sẽ khốn đốn.Chống lại bằng cách nào? Rất đơn giản chỉ cần ngưng trong 10 ngày không làm ra sản phẩm. Cứ lấy lương tối thiểu của người lao động là 3 triệu/tháng thì mỗi ngày một người lao động làm ra một sản phẩm hoặc một dịch vụ tương đương 100.000 VND. 10 triệu người sẽ tạo ra một lượng sản phẩm tương đương 1000 tỷ VND. 10 ngày tức là 10 ngàn tỷ. Khi sản phẩm ít đi 10 ngàn tỷ nhưng tiền mặt lại tăng lên do việc in tiền không bảo chứng thì sẽ dẫn đến việc khan hiếm hàng hóa nhưng lại quá dư thừa tiền mặt. Lúc ấy tình trạng mất cân đối nghiêm trọng trong sản xuất sẽ xảy ra. Các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng giá chóng mặt và các ngành sản xuất ,dịch vụ không thiết yếu sẽ bị phá sản. Lạm phát sẽ đi đến chỗ không thể ngăn chặn. Ngân sách không thể in thêm tiền để trả lương và đội ngũ bảo vệ chế độ có khi phải dùng cả ba lô hoặc một xe tiền để đổi lấy vài cân gạo. Lúc đó dân có thể rảnh tay để làm cách mạng vì CA, quân đội phải lo đối phó với cái bao tử của mình hơn là đối phó với dân. Đó là con đường của các cuộc cách mạng không tốn một giọt máu của các nước trên thế giới chứ không phải của dân VN. Bởi lẻ khi nêu ra con đường này với dân VN họ sẽ có ngàn lý do để đổ thừa.Có một sự bất công không hề nhẹ đối với Việt Nam : có người phải bỏ ra 16 năm tù để tranh đấu cho quyền tự quyết của một dân tộc nhưng với phần còn lại thì chỉ cần bỏ ra 10 ngày đình công "bất tuân dân sự" đối với họ cũng là điều khó khăn. Vì vậy dân tộc này suốt đời chỉ lấy chiến tranh để giải quyết mọi chu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét