Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

XIN HÃY TÔN TRỌNG SỰ THẬT

Cố gắng đọc gần hơn 1000 comment trên FB Tạ Phong Tần và cũng tương tự trên FB Thùy Trang Nguyễn rồi cười một mình cho cái thói đánh hùa hội đồng của dân ta.Đa số hai phe chỉ toàn chửi,đưa nhiều hình thô tục. Comment thể hiện sự động não rất ít. Lại thêm "luật xư" Thùy Trang Nguyễn chuyên gia tung tin vịt bịa đặt Hùng Cửu Long đã bị Retraining order và luật tiểu hình vi phạm Penal Code § 415(1) và Penal Code § 415(2). Các vị chẳng rành luật pháp Mỹ thì làm ơn bớt nói một chút. Bởi tất cả đều phải căn cứ trên sự thật. Chỉ có sự thật mới giải phóng nhận thức con người. Hùng Cửu Long sang Bolsa chỉ phạm một tội duy nhất là xâm nhập đất đai cơ sở thương mại không được phép của quản lý tại đây. Hắn đâu có làm gì đâu mà các vị gán cho hắn đủ tội. Nguy cơ là có thể nổ ra biểu tình nên manager Phước Lộc Thọ gọi police đến để mời hắn đi.Trong khi mời thì cũng phải khám xét trong người xem hắn có súng hay không. Không có súng thì người ta hộ tống hắn ra phi trường về nước. Qua video thì có thể thấy cảnh sát Mỹ hành xử rất chuyên nghiệp và đúng mực. Cũng may là không có vị nào đụng vào hắn mà để lại bằng chứng,nếu không thì cũng lôi thôi với cảnh sát Mỹ. Không có một lý do nào để nói là Hùng Cửu Long vi phạm luật pháp Mỹ cả. Kể cả việc khiêu khích cộng đồng cũng không vì hắn đâu có mặc "cờ đỏ sao vàng " mà chỉ mặc áo vàng quàng khăn đỏ. Ngay cả việc manager PLT xin một lệnh cấm chỉ "Retraining order" từ tòa án để cấm hắn đến PLT một lần nữa cũng khó khăn vì hắn chả làm gì cả. Vậy nên đừng thêu dệt thêm tin tức để bọn DLV được thể mần tới khi có ai đó ở VN cầm cờ vàng đi biểu tình. Hãy cho thấy nước Mỹ đối xử rất văn minh,tôn trọng luật pháp như thế đó để họ mở mắt ra. Đừng áp đặt những cái không có hỡi các vua tin vịt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét