Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

AI ĐANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN VỚI AI ?

Câu chuyện về lá cờ,nguồn gốc của nó thiết nghĩ không cần phải nhắc lại nữa. Nhưng có một câu trong STT của Mai Khôi mà dân mạng nhắc lại khiến ta phải suy nghĩ . Đó là " Tôi chỉ đấu tranh cho nhân quyền,ai giành chính quyền mặc ai tôi không tham gia vào việc đó". Mai Khôi nhận thức kém khi viết câu này không đáng bàn đến. Nhưng lạ một điều là rất nhiều người cũng phải nói là thuộc dạng có hiểu biết trên FB lại đồng tình với câu này. Họ trích dẫn lại và rất hả hê với kiến thức của mình.
Ở đây phải xác định là ai giành chính quyền với ai ?
VNCH giành chính quyền với CS à ?
Nghĩ như thế là sai lầm và đó là một luận điệu xuyên tạc vốn thường gặp của bọn DLV để gây chia rẻ. Và đây cũng là luận điểm quen thuộc của các nhà dân chủ cuội,cố tình đánh tráo khái niệm để biện minh cho chủ nghĩa cơ hội.
VNCH không hề cần giành chính quyền. Bởi hiến pháp VNCH 1967 đã quy định chính quyền là do dân bầu,có thời hạn và đó là cuộc cạnh tranh giữa các đảng phái chính trị khác nhau. Huống chi bây giờ các thế hệ của VNCH đang sống ung dung ở hải ngoại,những ai có tài đều tham gia vào chính quyền nơi họ đang sống. Họ cần gì phải về VN để gánh một cục nợ to tướng mà CSVN để lại,một đất nước hoang tàn,đổ nát? Những người nào về phải là người có tâm ghê lắm và rất cần trân trọng.
Thế thì ai cần.
Đó là toàn thể dân Việt Nam. Những người rất cần quyền tự quyết để quyết định đến mọi vấn đề kinh tế,chính trị ,xã hội ,để ngăn chặn bàn tay bán nước của CSVN và nguy cơ sát nhập vào Trung Quốc.
Mai Khôi có phải là công dân Việt Nam không? Và những người đồng tình với quan điểm này có phải là công dân Việt Nam không?
Nếu họ nghĩ rằng họ có thể buộc chính quyền này trao ra nhân quyền cho họ khi họ chưa giải thể được thể chế độc tài này là họ quá ngây thơ.
Bởi lẻ dân chủ và nhân quyền là hai yếu tố không thể tách rời.Đòi nhân quyền mà không có quyền tự quyết tức là dân chủ thì nhân quyền đó chỉ là lời hứa ,là miếng bánh vẽ của đảng độc tài đang cầm quyền.
Thực tế đã chứng minh hiến pháp CHXHCNVN ghi rõ ràng các quyền con người trong đó nhưng chế độ chỉ xem như mớ giấy lộn.Khi anh đòi chúng chỉ gật gù cho có chuyện rồi đâu lại vào đó.
Do đó khi anh nói rằng tôi chỉ là người đấu tranh nhân quyền và đứng ngoài việc giành chính quyền tức là anh khẳng định anh không phải là nhân dân. Vì đây là quyền tự quyết . Do đó anh đã mâu thuẫn nghiêm trọng trong nhận thức.
Nhân dân Việt Nam phải giành chính quyền về tay mình để cứu lấy mình thoát khỏi họa diệt chủng chứ không phải ai khác. Đứng ngoài điều này là ngụy biện và chẳng thà im đi thì hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét