Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

TÍNH CHÍNH DANH CUAT CỜ VÀNG.

STT của Lê Diễn Đức có các ý chính sau đây : - Tôi không đồng ý "cờ vàng" là biểu tượng của tranh đấu dân chủ cho VN. - VNCH là một quốc gia bại trận và đã đầu hàng cộng sản từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. - Không đồng ý cờ vàng ba sọc tồn tại từ thời Nguyễn là di sản của cha ông. Lập luận này của Lê Diễn Đức cũng là thắc mắc của nhiều bạn khác. Tôi xin mạn phép giải thích cho các bạn một cách khoa học về tính chính danh của cờ vàng,tại sao là nó đại diện cho dân tộc Việt Nam chứ không phải là lá cờ nào khác . - Thứ nhất là các bạn hay lầm lẫn giữa cờ nước và cờ hiệu. Cờ nước là quốc kỳ Việt Nam xuất hiện lần đầu tiên tại Thái Nguyên năm 1917 . Việt Nam Quang Phục hội chế định ra quốc kỳ bằng cờ ngũ tinh. Trước đó chúng ta chỉ có hoàng kỳ tức cờ biểu trưng cho các triều đại phong kiến .Do đó cờ vàng ba sọc đỏ mà NVHN(người Việt hải ngoại) đang sử dụng hiện tại là mẫu thiết kế quốc kỳ có từ thời của chính phủ Nguyễn văn Xuân do Bảo Đại làm quốc trưởng có tên là QUỐC GIA VIỆT NAM. Cờ này chỉ giống với hoàng kỳ có từ thời vua Thành Thái chứ khác nhau bởi một bên là cờ nước ,một bên cờ hiệu. Do đó Lê Diễn Đức nói cờ này bắt nguồn từ triều đại phong kiến nhà Nguyễn là không chính xác. - Thứ hai: Yếu tố cơ bản để khẳng định một lá cờ của dân tộc đó là tính chính danh. Tính chính danh được tuân thủ hai bước sau đây: - Tất cả những gì nhân danh nhân dân,dân tộc đều phải do dân bầu,dân chọn. Hiểu theo điều này thì chỉ có một thể chế đặt hiến pháp cao nhất, quốc hội lập hiến tức là do nhân dân bầu theo đúng hiến pháp chọn ra một lá cờ thì nó mới có tính chính danh. - Khi tất cả các chế độ đều độc tài hết thì theo "thuyết chính danh" của Khổng Tử tính chính danh được quyết định qua việc thừa kế chính quyền. Một triều đại chỉ chỉ chính thống đại diện cho dân tộc khi triều đại đó được dựng nên và thừa kế một cách chính thống chứ không phải từ việc cướp chính quyền. Đó là điều khẳng định khi các cuộc khởi nghĩa dưới chế độ phong kiến đều dùng các hoàng thân ,quốc thích để "dựng cờ tụ nghĩa".Và đây cũng là điều giải thích tại sao nhiều nước trên thế giới hiện nay vẫn giữ hoàng gia ,hoàng tộc như một biểu tượng đoàn kết dân tộc trong khi chính phủ đã chuyển sang điều hành theo cách hiện đại : "lập hiến". Theo hai nghĩa này thì kể từ khi có quốc kỳ , chỉ có "Quốc gia Việt Nam" dưới thời Bảo Đại làm quốc trưởng là có tính chính danh nhất.Quốc gia VN có tính kế thừa và là một thể chế "quân chủ lập hiến". Chế độ CS cũng chỉ là một chế độ PK trá hình nhưng không có tính chính danh vì chính quyền do cướp được từ chính phủ Trần Trọng Kim mà có. Vậy chỉ có lá cờ của "Quốc gia Việt Nam" tức cờ vàng ba sọc mới là đại diện cho dân Việt Nam duy nhất. - Thứ ba VNCH chỉ dùng quốc hội lập hiến để phê chuẩn một lá cờ đã có từ Quốc gia Việt Nam chứ VNCH không đặt ra lá cờ đó nên VNCH mất nước không liên quan gì đến việc phủ nhận "cờ vàng".Quốc gia Việt Nam là hợp pháp duy nhất ,là đại diện duy nhất cho VN, được quốc tế công nhận cờ vàng và được thừa kế hợp pháp"danh chính ngôn thuận" từ các chính quyền trước đó . Từ ba luận điểm trên có thể kết luận : Cờ vàng có đầy đủ tính chính danh để đại diện cho dân tộc Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét