Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

AI MỚI XỨNG ĐÁNG ĐẠT GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN ?

Hôm qua có bạn bảo tôi "võ đoán" ,nay STT này xin phân tích một cách ngắn gọn về nhân quyền để các bạn thấy tôi không hề "võ đoán" một tí nào. Trong tuyên ngôn độc lập Mỹ Thomas Jefferson đã đưa ra bốn khái niệm.Đó là quyền sống,tự do ,mưu cầu hạnh phúc và đặc biệt đó là quyền "THAY THẾ MỘT THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP".Tất cả các quyền khác của con người như "tự do ngôn luận,biểu tình,lập đảng,lập hội..." đều nhằm mục đích phục vụ cho cái quyền thứ tư này của con người. http://nuocmy.net/news/tuyen-ngon-doc-lap-hoa-ky.html Hồ Chí Minh rất ranh ma khi trong "tuyên ngôn độc lập" chỉ nhắc đến phần đầu của TNDL nước Mỹ mà chẳng hề đá động gì đến quyền thay thế thể chế.Như vậy ngay từ ngày đó ông ta đã có ý định xây dựng một thể chế độc tài độc đảng.Vậy nên ngu gì nhắc. Hiến pháp Việt Nam có phù hợp với tuyên ngôn nhân quyền không? Có thể khẳng định một cách chắc chắn: hoàn toàn không.Vì đó là một bản hiến pháp vi hiến( khái niệm này các bạn xem thêm trên google).Tại vì dưới mỗi điều luật về quyền con người đều có sự phủ nhận.Đó là quyền này được tiến hành theo luật định. Bây giờ ta xét đến chế độ CSVN có còn phù hợp không ? Cái này thì quá rõ : tham nhũng,thối nát,đàn áp,tước bỏ quyền tự do ,tước bỏ quyền sở hữu đất đai của dân,bán nước....Nó hoàn toàn không còn phù hợp.Vậy thì thay thế thể chế chính trị này là yêu cầu bức thiết của quyền con người.Nó giống như là một hệ quả được rút ra từ một định lý. Thay thế một thể chế chính trị ( chú ý không phải sửa đổi) thì cần một cuộc cách mạng,bởi vì cách mạng là xóa bỏ tận gốc làm lại từ đầu. Như vậy người nào đó cho rằng "tôi chỉ cần tiến hóa,không cần cách mạng" tức là bằng lập luận ông ta đã bác bỏ luận điểm cơ bản của tuyên ngôn nhân quyền,đó là quyền thay thế thể chế. Tự ứng cử có phù hợp với nhân quyền không ? Có nhưng khi và chỉ khi đó là một thể chế dân chủ,đa đảng.Bởi vì tự ứng cử là góp phần củng cố thể chế chính trị đó. Nhưng khi thể chế đó là độc tài thì "tự ứng cử" cũng góp phần để chế độ độc tài đó tồn tại.Như vậy cũng tước luôn quyền thay thế thể chế chính trị không còn phù hợp của " nhân quyền". Một người bằng lý thuyết và hành động để duy trì bản hiến pháp bóp nghẹt nhân quyền bằng ngụy biện,không cần cách mạng để thay thế thể chế chính trị không còn phù hợp ,chẳng có hoạt động nào để tác động tới quyền biểu tình,lập đảng,lập hội,quyền sở hữu đất đai của người dân ...thì không thể coi là nhà hoạt động nhân quyền. Có một nhà hoạt động nhân quyền đúng nghĩa đang ở trong tù lần thứ hai ,đó là luật sư Nguyễn Văn Đài.Mọi bài viết ,hoạt động của anh đều là nhằm một mục đích :đấu tranh không mệt mỏi và tuyên truyền cho các giá trị cơ bản của nhân quyền.Mục đích sâu xa là để người dân hiểu được quyền cơ bản của mình: QUYỀN THAY THẾ MỘT THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP. Anh mới là người xứng đáng nhận giải thưởng này nhất.Nhưng có lẻ chính quyền CSVN bằng mọi cách không cho anh nhận giải thưởng đó.Bởi vì nếu anh nhận người dân sẽ hiểu được ý nghĩa đích thực của nhân quyền và thể chế chính trị độc tài sẽ sụp đổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét