Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

ÂM MƯU ĐỒNG HOÁ QUÁ RÕ.

Tôi thấy bây giờ mà nhiều bạn vẫn còn ngây thơ đi tranh cãi chuyện tiếng Hán khác tiếng Trung Quốc,chuyện bọn trí thức như cục phân ngụy biện rằng cần dạy tiếng Hán để giữ sự trong sáng của tiếng Việt hoặc chuyện thế giới có 2 tỷ người nói tiếng Hán nên phải dùng tiếng Hán để thay tiếng Anh...Vân vân và vân vân. Mệt quá là mệt ! Ở với cộng sản 71 năm mà bạn không hiểu cộng sản sao? Để cướp chính quyền thì chúng gọi là "giành độc lập",để cướp đất thì chúng dùng từ "cải cách ruộng đất",để chiếm miền Nam thì chúng dùng từ "giải phóng miền Nam" "đánh tan bè lũ cướp nước và bán nước", để cướp của dân miền Nam thì dùng từ "cải tạo tư sản",để bỏ tù sĩ quan thì dùng "học tập cải tạo".Và cao nhất để lấy đất của toàn dân thì dùng hiến pháp "đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý". Vậy thì bây giờ để khiến dân biết tiếng Tàu cho việc sát nhập chẳng lẻ nói toạc móng heo ra là " Đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy ở phổ thông thay tiếng Anh"? Làm thế để dân phát huy truyền thống 4000 năm ra để nổi loạn à ? Do đó chẳng có việc "đưa tiếng Hán vào giảng dạy để làm trong sáng kho tàng từ ngữ dân tộc "gì cả để cãi cho mất công.Giờ phút hấp hối chẳng đứa nào ngu đi giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cả.Đó chỉ là một cách nói giảm nói tránh đi thôi. Thực sự là khi dạy chúng sẽ dạy tiếng phổ thông Trung Hoa do người Tàu chính hiệu con nai vàng đứng lớp.Bởi vì hàng loạt tờ báo đảng như "nhân dân" "quân đội nhân dân" và nhiều đài truyền hình quốc gia như VTV,VTC đều đã chuyển sang tiếng Trung như một lộ trình sắp sẵn.Không dạy thì sau này dân làm sao biết được chủ trương ,chính sách của nước mẹ Trung Hoa vĩ đại qua hệ thống truyền thông ? Vấn đề là người dân phải đứng lên lôi đầu đảng CSVN xuống để chúng khỏi dạy nữa chứ không phải tranh cãi với bọn trí thức bưng bô ấy làm gì nhọc sức.Chúng chỉ làm theo lệnh Bắc Kinh thôi. Sự việc đã quá rành rành.Vậy mà vẫn còn tranh luận chi cho mất thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét