Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

KẺ THÙ CỦA KẺ THÙ CỦA TA LÀ BẠN TA.

Hôm trước mình đưa lên câu "Kẻ thù của kẻ thù của ta là bạn ta" nhưng nhiều người chưa hiểu ý nghĩa của câu này lắm nên đành phải giải thích cho rõ hơn. Đây là một câu có trong kinh Phạn trước công nguyên ,chứng tỏ ngay từ ngày xưa con người đã có một sách lược đối phó để phân biệt bạn thù trong các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia để thiết lập nên các triều đại cai trị trong lịch sử . Câu này có ý nghĩa là đôi khi ta phải coi kẻ thù của ta là bạn ta để cùng hợp tác đối phó với một kẻ thù chung.Đó là một sách lược thông minh.Người Mỹ đã áp dụng cách này khi thế giới còn hai phe trong cuộc chiến Việt Nam. Lúc ấy Mỹ phải đối đầu với phe XHCN trong đó có hai nước mạnh là Liên Xô và Trung Quốc.Cả hai nước này đều là kẻ thù của Mỹ.Nhưng kể từ năm 1969 Liên Xô và Trung Quốc hục hặc nhau.Cả hai đều đã dàn quân hàng chục sư đoàn dọc biên giới hai bên để chuẩn bị đánh nhau.Thế là Mỹ dùng ngay kế sách này,coi Trung Quốc là bạn để rảnh tay đối phó với anh Liên Xô.Họ đã ký với anh Trung Quốc "Thông báo chung Thượng Hải" và VNCH trở thành vật hy sinh trong thế cờ này.Bây giờ nhiều người trách Mỹ bỏ rơi VNCH là chưa hiểu được dụng ý của người Mỹ.Họ đến VN là để ngăn chặn CNCS và bỏ VN là cũng để tiêu diệt CNCS. Kết quả là thay vì nướng thêm quân tiêu hao tiềm lực quốc phòng họ bắt tay với Trung Quốc để thi hành "chiến tranh lạnh" khiến dân Liên Xô và Đông Âu bị cấm vận về kinh tế nghèo đói thiếu thốn mọi thứ chịu không nỗi phải vùng lên làm một cuộc cách mạng bất bạo động.Sau khi dẹp xong anh Liên Xô bây giờ họ mới quay qua tính sổ với anh Trung Quốc.Do đó đây là một câu thể hiện sách lược đối phó trong chiến tranh của người xưa và được Mỹ tận dụng. Bây giờ nhiều người Việt vẫn chưa hiểu được chiến thuật này.Giả sử bây giờ họ có bất mãn với Việt Tân nhưng Việt Tân lại chống Đảng CSVN.Thế thì họ phải xem xét trong hai đối tượng này ai cần phải tiêu diệt? Ai mới là nguyên nhân chính gây ra bao hệ lụy cho dân tộc.Tất nhiên đó phải là Đảng CSVN.Vậy thì phải bắt tay với Việt Tân để chống kẻ thù chung họ lại quay qua đả kích Việt Tân thành ra làm lợi cho đảng CS.Có người bảo tại vì Việt Tân xấu,VT bạo động ám sát người trong quá khứ? OK cho là như vậy đi nhưng CS có ám sát không.Cái này thì CS là cha thiên hạ.Vậy thì phải dẹp thể chế độc tài của CSVN trước ,sau đó mới tính sổ với Việt Tân.Nhưng nếu Việt Tân không chủ trương độc đảng mà chấp nhận bầu cử thì chỉ có dân mới quyết định họ có phải là đảng cầm quyền trong tương lai hay không? Do đó ngay bây giờ mà đã bài bác Việt Tân thì chỉ có thể làm lợi cho Đảng CS.Đảng CS sẽ là "ngư ông đắc lợi".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét