Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

XÚI NGƯỜI KHÁC XÔNG TRẬN ?

Sau khi viết STT bên dưới mình bị ném đá bởi một luận điểm quen thuộc "Xúi người khác xông trận".Đây là một luận điểm xưa như trái đất nhưng vẫn tồn tại trong đầu người dân Việt nam.Xin giải thích luôn một lần cho những ai còn mang tư tưởng này. Ai mới là kẻ xúi người khác xông trận? Chính là cộng sản .Hãy xem các hình ảnh bên dưới. Hãy xem lại có phải trong lịch sử VN chỉ duy nhất quyền lực về tay nhân dân là 21 năm dưới chính thể VNCH và cũng duy nhất VN có 2 nền cộng hòa thực sự đặt hiến pháp cao nhất không ? Ai là kẻ phá nát nền dân chủ và 2 nền cộng hòa đó.Chính là cộng sản và "những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản". Ai đem lại "cơm trắng nước trong " cho dân miền Nam như dân Long An bị cướp đất đã từng nói .Chính là chính quyền VNCH. Ai là kẻ ở tù vì chế độ cộng sản nhiều nhất ? Chính là sĩ quan VNCH. Ai hy sinh xương máu cho nền dân chủ và cộng hòa nhiều nhất ? Chính là người lính VNCH. Thế hệ cha anh chúng tôi những người lính VNCH đã đổ biết bao xương máu và cả tự do để đem lại cho các anh "quyền con người" nhưng chính các anh đã lợi dụng quyền này để phá nó đi.Và bây giờ các anh phải tự tay xây lại chứ sao lại bảo chúng tôi.Chúng tôi đứng ra xây để các anh tiếp tay phá nữa à ? Sao các anh khôn quá vậy ? Huống chi bây giờ chúng tôi đã mang quốc tịch khác,dẫu có lòng với quê hương đất nước cũng không thể làm được.Ngay cả tổng thống Mỹ cũng không thể làm được.Họ đã bao vây kinh tế,cấm vận VN 20 năm để các anh vì đói mà ngóc đầu dậy như Liên Xô và Đông Âu nhưng các anh không làm thì đừng trách ai. Nay các anh bị Trung Cộng xâm chiếm ,diệt chủng đó cũng là điều chúng tôi đã dự đoán trước qua lời ông Ngô Đình Nhu.Các anh chỉ có hai con đường : đứng lên hay là chết.Tôi nói các anh hèn là chính xác không thể chối cãi bởi lý do : tại sao dưới chế độ VNCH các anh biểu tình theo kiểu lật đổ chế độ ,ngang nhiên thách thức chính quyền ông Thiệu ,ông Kỳ được? Vì VNCH đã cho các anh cái quyền đó.Vậy thì các anh chỉ được tài biểu tình ăn hiếp những thể chế chính trị đúng đắn thôi à.Còn trước bạo lực đàn áp các anh bất lực ? Vậy không hèn là gì ? Vậy nên đừng bảo chúng tôi phải làm gì nữa khi chúng tôi đã làm quá sức rồi .Bây giờ là trách nhiệm của các anh.Nhưng các anh không cứu chúng tôi mà cứu ngay chính bản thân mình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét