Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

NHỮNG CÂU HỎI VÔ LÝ .

Khi chính quyền CSVN đưa quân đội ,CSCĐ bảo vệ Formosa đề phòng một cuộc biểu tình mới tôi thấy có một luận điểm rất vô lý của cư dân mạng. Đó là : giờ mới lòi cái mặt phản bội của CSVN khi đưa quân đội bảo vệ cho bọn đầu độc dân.Chưa có quân đội của một nước nào mà lại như thế. Tôi biết các bạn dùng luận điểm này để chỉ cho dân thấy bản chất thật sự của cái gọi là "quân đội" CSVN nhưng đáng ra cái này đã phải nhận thức từ lâu rồi .Bây giờ phải coi chuyện này như là điều bình thường.Nếu nó làm ngược lại mới là bất thường.Nó có bảo vệ dân bao giờ đâu mà gọi nó là phản bội ? Thử nhìn lại trong lịch sử QĐND Việt nam có khi nào lực lượng này bảo vệ dân không ? Chưa hề.Đánh Pháp ,đánh Mỹ,đánh Trung Quốc cũng là đều để bảo vệ đảng CSVN. Khi sử dụng quân đội để đàn áp cướp đất trong các vụ Tiên Lãng,Dương Nội,Cồn Dầu ...thì chúng đang bảo vệ ai ? Vậy thì bây giờ chúng huy động xe tăng,lính,chó nghiệp vụ...để chống lại nhân dân thì không có gì lạ cả.Do đó có nhiều bạn nói : sao không đưa quân ra bảo vệ hải đảo,biên giới Hoàng Sa ,Trường Sa... là vô lý.Vì quân đội bảo vệ đảng nhưng đảng đang thân Trung Quốc thì cần gì phải bảo vệ biên giới ,hải đảo. Do đó phải nhìn vào thể chế chính trị.Chính thể chế chính trị mới quyết định quân đội đang bảo vệ ai ? Bởi thế mới thấy trong mùa hè đỏ lửa 1972 trên "đại lộ kinh hoàng" dân chúng dắt dìu ,bồng bế nhau chạy về phía nào? Tất nhiên là chạy về phía quân đội đang thực sự bảo vệ họ : quân đội VNCH.Bởi vì thể chế chính trị của VNCH đặt hiến pháp chứ không phải đảng cao nhất.Do đó quân đội VNCH đặt "tổ quốc trên hết" nên chỉ có họ mới thực sự bảo vệ dân. Và nếu quân đội CSVN mà bảo vệ dân thì không có chuyện hơn 2 triệu người VN phải bỏ nước ra đi và không có chuyện 1 triệu người Bắc di cư vào Nam. Cho nên phải coi quân đội này không ở cùng phía với nhân dân từ lâu như là một chuyện hiển nhiên .Đó là logic của vấn đề.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét