Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

PHẢN BIỆN DÀNH CHO NHỮNG CON CỪU.

Sáng sớm mà đã có mấy tên nhảy vào chọc chửi.Xin lỗi các bạn STT hơi thô một tí nhưng thật và rất lý trí. Những đầu óc to nhưng suy nghĩ như trái nho. Suốt đời đi dọn c... cho chế độ cộng sản . Phải dùng đầu óc mà suy nghĩ một chút để thấy vấn đề.Ai phá rừng để gây ra lũ lụt ? Chính thể chế chính trị độc tài của CS gây ra.Tại sao trước đây lũ lụt rất nhỏ nhưng bây giờ chỉ một cơn mưa lớn là có thể gây ra lũ lớn ? Vì rừng phòng hộ giữ nước đã bị phá tan hoang.Hãy mở mắt mà đi lên thượng nguồn xem chúng nó phá rừng thành những đồi trọc như thế nào.Chúng phá rừng vì sao? Vì mỗi khi gây ra lũ lụt là đã có hàng đoàn xe cứu trợ giúp chúng nó dọn cứt.Nếu dân không cứu thì tụi nó buộc phải xuất ngân sách ra cứu kẻo dân đói nổi dậy lật chế độ.Khi chúng xuất ngân sách ra thì sẽ phải suy yếu dẫn đến vỡ nợ và chế độ cáo chung.Từ đó chúng không dám phá rừng nữa. Hai mươi năm rồi năm nào cũng lụt lội và lụt ngày càng to là vì dân chẳng động não để nghĩ đến cái gốc.Không lẻ cứ để đời con đời cháu chịu mãi cảnh này sao.Muốn vậy phải tạo ra động lực.Dân Việt vốn hèn.Chỉ khi nào đói mới không hèn,đói mới dám vùng dậy.Hết đói là hèn lại.Và đây cũng là điều đã được chứng thực ở Liên Xô và Đông Âu.Cái đói đã giác ngộ người dân đứng lên đồng loạt lật nhào cả một hệ thống CNCS từ Tây sang Đông,để thiết lập nên một thể chế mới .Trong đó người dân không cần sống bằng lòng thương hại ,bằng của bố thí nữa.Hễ khi có thiên tai là đã có chế độ bảo hiểm xã hội lo.Cái đó sở dĩ có được là do đâu? Chính là do người dân không còn chấp nhận làm con cừu nữa,cũng là do Mỹ đã bao vây,làm cho dân đói để vùng dậy giành lấy quyền tự quyết. Bởi vậy suy nghĩ như mấy ông nội này thì "Lớp cha trước lớp con sau" từ thế hệ này sang thế hệ khác muôn đời đi dọn chất thải cho chế độ CS.Chúng ăn,chúng làm giàu ,chúng gây tai họa để các ông dọn.Dọn tha hồ,dọn mệt nghỉ ,dọn muôn đời muôn kiếp không tan.Các ông mới là kẻ mà tôi đáng khinh bỉ nhất.Bởi vì các ông ngu gia truyền,ngu có bằng cấp,ngu như một con vật.Suốt đời chỉ biết làm trâu ngựa và cũng bởi vì các ông chưa bao giờ sử dụng cái đầu.Đó là tôi nói thật ,rất lý trí chứ không hề tức giận một chút nào.Tôi chỉ cảm thấy thương hại các ông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét