Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

ĐỐI THOẠI GIỮA HAI TỔNG BÍ THƯ

Tập : Tình hình sao rồi chú ? Trọng : Ổn rồi anh. Đang tăng cường lực lượng chuẩn bị cho ngày chủ nhật.Kỳ này nhất định làm tới. Tập : Chú thấy mưu của anh cho bộ công an tuyên bố Việt tân là thằng khủng bố thế nào ? Trọng : Tuyệt.Kỳ này ta sẽ tha hồ đàn áp mà chẳng đứa nào dám chống trả.Đứa nào chống là ta trùm cái áo Việt Tân cho nó liền.Báo cáo ,anh liệu việc như thần. Tập: Thế số hóa chất anh chuyển cho chú đã phân đều rồi chứ? Trọng : Dạ ,lâu nay em vẫn cho lính rải khắp trên tất cả sông,hồ ,ao ,kênh từ Bắc vào Nam anh ạ.Cá cứ chết hàng loạt theo thứ tự nhưng đám dân đen chẳng biết vì sao.Nơi nào cá hết chết tức là nơi đó hết cá.Sau khi cho đám đệ tử xuống tắm trấn an không còn hiệu quả ,em đã chỉ thị cho chúng nói láo là do nắng mưa thất thường.Tụi nó không tin cũng phải tin vì em có súng. Tập: Formosa là điểm chính.Chú rải hóa chất nơi đó quá mạnh nên lộ bem hết cả trong khi nhà máy ở đó chưa hoạt động.Bây giờ phải dàn quân ,tạo uy thế và cho bọn DLV trên mạng dọa CA sẽ dùng đại liên 12 ly7,xe tăng như hồi "Thiên An Môn" và cả lựu đạn cay.Chúng sẽ sợ chết mà nằm nhà hết cả lũ. Trọng : Em sợ là chúng sẽ chơi tới bến anh ạ.Bây giờ đằng nào chúng cũng cùi rồi không sợ "ghẻ lở" nữa. Tập: Chú ngu lắm.Cùi thì chỉ vài ngàn đứa thôi.Đa số đứa nào cũng sợ chết.Nếu không anh rải độc khắp cả nước mà 90 triệu đứa đều hóng mỏ nhìn cả vào Formosa.Nếu chúng khôn chia lửa khắp nơi bằng biểu tình thì anh và chú còn ngồi đây được sao ? Trọng : Ờ hén.Anh nói đúng.Phải công nhận là tụi này ngu thiệt . Tập: ????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét