Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẢI NHẬN TRÁCH NHIỆM TRƯỚC LỊCH SỬ NHÂN DÂN VÀ DÂN TỘC.

Xưa nay sau cuộc đấu tranh giành độc lập thành công,nhiều đảng phái chính trị mặc dù có rất nhiều công lao nhưng đã khiêm tốn rút lui ,nhường lại quyền tự quyết cho toàn dân tộc.Họ chấp nhận một cơ chế đa đảng và sự cạnh tranh công bằng. Chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam một đảng bất tài,tập trung những thành phần ít học,thiếu nhân cách là không nhận ra điều đó.Đảng luôn luôn vơ vội tất cả mọi công lao về mình,trong đó có rất nhiều công lao là sự ngộ nhận; đồng thời chối tất cả mọi thủ đoạn bán nước và gây nên bạo lực trong các cuộc thảm sát và nội chiến "nồi da xáo thịt"tàn khốc. Thế nhưng tội lỗi lớn nhất của đảng CSVN chính là tham quyền cố vị ,giành vị trí độc tài trong cai trị đất nước.Chính cơ chế độc tài,độc đảng này đã gây nên biết bao hệ lụy bất công cho dân tộc,khiến đất nước trì trệ lạc hậu,dân tình đói nghèo,đau khổ,bất công đè nặng. Cơ chế độc tài này đã đưa số phận người dân vào "Bước đường cùng".Chính nó đã đẻ ra một nhà nước không có luật pháp,khiến người dân Việt Nam đang sống trong một đất nước bị tàn phá nặng nề về môi trường,môi sinh.Bên cạnh đó là thảm họa đầu độc thực phẩm bởi hóa chất công nghiệp mà người dân Việt đang giết hại lẫn nhau để mưu sinh. Nổi bật cho tất cả các thảm họa này chính là nghi án Formosa thuộc khu CN Vũng Áng,xả chất thải kịch độc KLN xuống biển nước ta.Hậu quả của nó sẽ tác động đến người dân Việt Nam về lâu dài và ảnh hưởng đến các thế hệ mai sau. Đã đến lúc người dân Việt Nam không thể chấp nhận những lời xin lỗi suông,những cái cúi đầu giả tạo.Tất cả mọi chuyện đều phải được quy kết về một nguyên nhân sâu xa: đó là sự độc tài của Đảng CSVN.Chính điều 4 hiến pháp CHXHCNVN là nguyên nhân của tất cả mọi thảm trạng hôm nay.Cần phải buộc Đảng CSVN chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải chỉ phê và tự phê. Trước kỳ bầu cử quốc hội khóa 14 toàn thể người dân Việt Nam cần phải xuống đường yêu cầu đảng CS bãi bỏ cơ chế "đảng cử dân bầu",trao lại toàn bộ quốc hội cho người dân Việt nam có quyền tự ứng cử,đề cử và bầu cử.Quốc hội được thiết lập sẽ viết lại hiến pháp và loại bỏ vai trò lãnh đạo của đảng CSVN,tiến hành cơ chế đa đảng,tam quyền phân lập để hình thành một nhà nước pháp quyền.Chỉ có thượng tôn luật pháp,người dân Việt Nam mới có thể ngăn ngừa được các thảm họa về môi trường ,môi sinh như hôm nay. Tất cả mọi người dân yêu nước ,biết quan tâm tới vận mệnh của mình phải xuống đường noi gương Hồng Kông tiến hành đấu tranh bất tuân dân sự,đòi lại quyền tự quyết cho dân tộc.Chỉ có như vậy họ mới có thể tự cứu lấy mình.Còn không tất cả đang tự đào hố chôn chính mình và cả những thế hệ mai sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét