Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

KHÁCH CỦA ĐẢNG VÀ KHÁCH CỦA DÂN.

Khách của đảng : 21 phát đại bác. Khách của dân : hàng triệu phát đại bác. Khách của đảng : tứ trụ thay nhau đón tiếp. Khách của dân : nhà nhà thức khuya trông ngóng. Khách của đảng : phát biểu trước quốc hội. Khách của dân : phát biểu trước dân(trung tâm hội nghị quốc tế,chùa) Khách của đảng : biểu tình chống đối đổ máu. Khách của dân: biểu tình để kêu gọi giúp đỡ. Khách của đảng:dân chẳng thèm quan tâm. Khách của dân : cập nhật từng phút thông tin. CÓ MỘT NGHỊCH LÝ KHÁCH CỦA ĐẢNG LÀ BẠN VÀNG LÀ ĐỒNG CHÍ TỐT. CÒN KHÁCH CỦA DÂN LÀ KẺ THÙ "XÂM LƯỢC" CÓ LẺ BÂY GIỜ THÌ TẤT CẢ ĐỀU BIẾT AI MỚI ĐÍCH THỰC LÀ KẺ XÂM LƯỢC.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét