Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

VIỆT NAM KHÔNG THIẾU NHỮNG OBAMA

Có người nêu sáng kiến là Obama sắp hết nhiệm kỳ,với tài năng của ông ấy tại sao không mời ổng sang Việt Nam đảm đương chức vụ chủ tịch nước hay thủ tướng chẳng hạn.Tài kinh bang tế thế của ông ấy sẽ giúp Việt Nam thoát nghèo ,thoát khổ.Theo tôi nếu ông ấy sang Việt Nam ông ấy sẽ trở thành một trong 5 trường hợp sau đây: - Đang tuyệt thực trong tù như Trần Huỳnh Duy Thức. - Đang bị giam lỏng như Lê Công Định. - Bị ám sát như cụ Ngô Đình Diệm. - Bỏ nước ra đi như ông Nguyễn Văn Thiệu. Còn nếu ông gian manh xảo quyệt như Tào Tháo thì xác ông bây giờ có lẻ đang nằm trong lăng. Dân tộc Việt Nam không thiếu những Obama.Dân tộc Việt nam chỉ thiếu những người có thể đánh đổ đảng Cộng Sản.Xóa bỏ đảng CS là có hàng trăm,hàng ngàn Obama.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét