Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

BẦU CỬ TẠI VIỆT NAM LÀ TUYỆT VỜI NHẤT

Qua cuộc bầu cử tại Mỹ mới thấy bầu cử tại Việt Nam là tuyệt nhất,không ở đâu sánh bằng .Xét một cách khách quan ta thấy như sau : - Các ứng cử viên lãnh đạo đảng và nhà nước ta hầu hết đều có lý lịch trong sạch đến ba đời,có trình độ lý luận chính trị cao cấp, có lòng trung thành tuyệt đối vào đảng. - Bầu cử của ta không có chuyện dùng truyền thông bôi bác nói xấu nhau khiến cử tri phải vừa bịt mũi vừa bỏ phiếu. Lại cũng không có chuyện dựng tượng các UCV để lăng nhục đối phương. - Bầu cử của ta không cần phải căng thẳng để lựa chọn tài đức ,quan điểm về đường lối chính sách mất thời gian. Những ai không hiểu đã có sự tận tình giúp đỡ của "Bàn gạch thế". - Bầu cử của ta không cần phải vận động tranh cử bởi những ai muốn tranh cử ta đã cho đội ngũ DLV chửi trước và cho dân "đấu tố" để gạt chúng ra khỏi làm phiền từ vòng gởi xe. - Bầu cử của chúng ta không cần bầu các nhân vật chủ chốt trúng các chức danh lãnh đạo cao nhất vì Bộ Chính Trị đã lo lắng làm thay cho chúng ta. - Bầu cử của chúng ta không có sự đấu đá ,tranh giành quyền lực giữa các đảng phái vì chúng ta chỉ có một đảng duy nhất và biết chắc đảng ta đã nắm quyền đến 96%.Điều này khiến nước ta không hề bị chia rẻ như nước Mỹ. - Toàn bộ cử tri của ta luôn luôn nô nức đi bầu vì nếu không đi thì báo cáo cũng đã luôn luôn ghi sẵn là có đến 99% cử tri tham gia bỏ phiếu chứ không ít ỏi chỉ 50% như nước Mỹ. Điều đó chứng tỏ trách nhiệm công dân nước ta rất cao,ý thức quan tâm tới chính trị vào loại hàng đầu trên thế giới. - Bầu cử chúng ta không cần mất công dự đoán cho tổn hại não bộ. Bởi vì dù có tuyên bố từ chức,rút lui trước đó thì ba tháng sau vẫn đương nhiên trúng cử mà chẳng cần bất kỳ một lá phiếu của bất cứ thằng dân nào. Nói tóm lại bầu cử ở chế độ ta là ưu việt nhất vì chế độ ta là chế độ dân chủ gấp vạn lần bọn tư sản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét