Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

BI KỊCH CỦA DÂN TRÍ VIỆT NAM.

Người Việt nam không hề quan tâm đến hai khái niệm "độc tài "và "dân chủ". Đối với họ chỉ có một khái niệm duy nhất"quốc gia,dân tộc". Thế nhưng tất cả các thế lực độc tài đều lợi dụng "quốc gia dân tộc" để biến dân thành cừu và xây dựng ngai vàng cho mình.Tiêu biểu trong lịch sử là Hitler và sau đó là cộng sản Liên Xô,Trung Quốc ,Việt nam. Với người Mỹ họ không coi trọng đất nước là của riêng một cộng đồng người nào mà là của chung của toàn thế giới.Chính vì vậy họ chỉ quan tâm đến việc chống độc tài bằng cơ chế .Do vậy tư duy của người Mỹ là thứ tư duy logic.Không một thế lực độc tài nào có thể lợi dụng quốc gia dân tộc để lừa được dân. Đôi khi người Mỹ chống độc tài giùm cho các dân tộc khác như Việt Nam.Nhưng dân tộc này không những chẳng cám ơn mà còn chửi,kể cả hai phía quốc cộng.Vì sao họ chửi? Vì họ nghĩ rằng bất cần độc tài hay dân chủ chỉ cần ông ấy là người Việt nam theo đường lối "quốc gia dân tộc " là nhiệt liệt ủng hộ.Tư tưởng này sẽ còn làm khổ Việt Nam dài dài. Chẳng phải ngẫu nhiên mà giáo dục đệ nhị VNCH đã chủ trương "nhân bản" và "khai phóng".Chỉ có khai phóng mới giúp được người Việt Nam không còn làm kiếp con cừu.Nhưng tiếc thay trong hơn 40 năm qua CS đã đưa giáo dục VN trở lại mặt đất.Chẳng có nhân bản mà cũng chẳng khai phóng. Bởi thế với tâm thức đặt quốc gia dân tộc lên hàng đầu ,nếu có đánh đổ được CS các thế lực độc tài mới cũng sẽ lợi dụng điều này để tuyên truyền trong dân.Và dân sẽ noi gương Hoàng Phủ Ngọc Tường thách đố nền dân chủ đã cho mình làm người để trở lại làm cừu. Đó là một bi kịch.Bi kịch của dân trí Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét