Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

THỰC CHẤT CỦA DÂN CHỦ.

Có 2 ý kiến thắc mắc của các bạn mà tôi muốn giải bày trong STT này để các bạn tránh quay trở lại một chế độ độc tài thời hậu cộng sản . - Thứ nhất khi tôi cho rằng trong lịch sử Việt Nam chỉ có 8 năm người dân VN mới làm người thật sự và chính người Mỹ đã đem đến quyền làm người cho chúng ta. Có ý kiến cho rằng nhận định này sai. Tôi sẽ lý giải để các bạn thấy nó không sai chút nào. Lâu này người dân VN cứ nghĩ rằng dân chủ là một sự ban phát của thế lực cầm quyền hay một sự xin xỏ từ giai cấp bị trị. Hồ Chí Minh nói" Dân chủ tức là phải cho dân nói những gì muốn nói". Đây là một nhận định phi logic hoàn toàn. Vì dân là vua,là cao nhất thì cần gì ai cho mới nói ? Điều đó khẳng định trên dân còn có một kẻ khác. Vì vậy dân chủ là dân được quyền nói như một điều tất nhiên không cần xin xỏ. Điều này nó quy định trong một cơ chế đàng hoàng.Đó là hiến pháp.Hiến pháp đã quy định quyền tự do ngôn luận,mày không cho tao nói tao sẽ đem mày ra tòa xử sau đó dùng quốc hội để truất phế mày .Nếu không được nữa thì dùng đến đảo chính.Đó mới là dân chủ. Tất nhiên ở đây quyền tự do ngôn luận được giới hạn bởi nói là phải có bằng chứng,không được vu cáo nếu không sẽ bị kiện ngược lại về tội phỉ báng. Như vậy dân chủ là cái không cần xin xỏ mà cái đã có sẵn.Và quyền con người là tai,mắt mũi,chân tay của dân chủ. Đó là những cái cấu tạo để hình thành nên một con người.Chỉ có người Mỹ mới hiểu những cơ chế để khiến dân là một con người chứ không phải là một con cừu. Và họ dùng hệ thống chính trị được quy định trong hiến pháp VNCH 1967 để ràng buộc.Điều mà trong các bản hiến pháp khác trước đó không hề có.Đó là cơ cấu hai viện nội các,quyền truất phế tổng thống,tòa bảo hiến,tối cao pháp viện,phi chính trị hóa quân đội... Phải có những cái này người dân VN mới không phải ở trong một "trại súc vật" và đang làm người thật sự. - Thứ hai có ý kiến cho rằng trong thời điểm chiến tranh phải tước bỏ quyền tự do ngôn luận.Bởi vì cộng sản sẽ trà trộn vào dùng quyền TDNL để nói xấu quốc gia. Ý kiến này chỉ thấy cái trước mắt không thấy cái sâu xa. Đó là khi quyền con người đã ghi rõ trong hiến pháp thì không thể tước bỏ vì sẽ lập ra một tiền lệ.Tước bỏ một cái thì sẽ tước bỏ được nhiều cái và dẫn đến việc biến con người thành con vật. Do vậy ở chế độ dân chủ việc tu chính hiến pháp rất nhiêu khê. Nó phải qua tòa bảo hiến và phải có trọng tài là Tối cao pháp viện xem xét xử lý.Tòa này cân bằng giữa hai phía chính quyền và nhân dân.Đây là một cơ chế thật sự khách quan chứ không phải là bù nhìn như tòa án nhân dân tối cao của cộng sản. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là nếu tước bỏ quyền con người của nhân dân thì lập tức chính quyền do dân bầu lên sẽ biến thành một chính quyền độc tài. Vì chính quyền này sẽ tạo ra một đảng duy nhất không có đối lập . Sau đó chúng sẽ chính trị hóa và thu tóm quân đội.Rồi thì mặc sức tham nhũng,thao túng quyền lực bán đứng quốc gia. Khi đó người dân sẽ thua ngay từ trong nhà của mình chứ không cần đợi đến lúc thua cộng sản.Bởi vì lúc đó quân đội không phải chiến đấu ,hy sinh xương máu vì tổ quốc nữa mà là chết thế cho thế lực độc tài đang cầm quyền.Bằng chứng rõ ràng nhất chính là người lính CSVN đang lâm vào điều đó.Họ bị tuyên truyền là chiến đấu cho tổ quốc nhân dân nhưng sau khi hòa bình chính quyền độc tài không hề trả lại tổ quốc cho họ.Vậy nên bây giờ họ mới cay đắng nhận ra là mình bị lừa.Bởi vì quyền lực có tính tha hóa.Không đứa nào ngu trả lại thứ mà có thể đem đến giàu sang ,địa vị...cho chúng cả.Vì vậy ngu là chết. Đối với thể chế dân chủ dù cộng sản trà trộn vào nhưng biết rõ vẫn cần có bằng chứng vì đó là một xã hội pháp trị. Nghĩa là chúng lợi dụng quyền tự do ngôn luận để nói xấu cũng không thể tùy tiện bắt mà phải đối chiếu với hiến pháp và luật pháp để xử. Nếu chế độ ông Thiệu làm như chế độ CS hiện tại như trong việc bắt giữ BS Hồ Hải mới đây thì không phải là khôn.Bởi cái kết của kẻ độc tài ,những kẻ ỷ mình có súng bao giờ cũng bị nhân dân mang ra xử tội và bị lịch sử muôn đời nguyền rủa.Còn những ai chửi ông Thiệu trước đây và bây giờ là vì họ chưa hiểu cách thức vận hành của một thể chế chính trị dân chủ là như thế nào mà thôi. Thực tế sẽ mở mắt cho họ thấy.Thế nhưng cái giá của thực tế là rất đắt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét