Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

TIÊN SƯ CẢ HỌ NHÀ MÀY : QUỐC TANG.

Quốc tang tại Việt Nam là nghi thức tang lễ cao nhất ở Việt Nam, được hiểu là cả nước để tang. Nghi lễ quốc tang là đặc biệt được quy định trong văn bản pháp lý của nhà nước. Hiện nay, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định tổ chức lễ tang cán bộ công viên chức và một số văn bản nhà nước khác có quy định về quốc tang. Ngoài ra, Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có chủ trương "Đồng ý tổ chức lễ quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm hoạ đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn tính mạng, của cải của nhân dân. Chính phủ ban hành văn bản quy định cụ thể về các trường hợp này. Cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ Quốc tang: a) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; b) Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; c) Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; d) Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong lịch sử chưa từng có một cá nhân nào khác quốc tịch được tổ chức quốc tang. Tuy nhiên mặc dù có quy định để quốc tang trong trường hợp thiên tai ,thảm họa nghiêm trọng nhưng Đảng CSVN chẳng hề để quốc tang cho thảm họa Formosa mới đây trong khi dân Hà Tĩnh đã đồng loạt để tang cho cá. Fidel Castro như lời tổng thống đắc cử Donald Trump thì đó là một nhà độc tài ,kẻ đã áp bức người dân của mình sáu thập kỷ- người mà khi chết đi hơn một nửa dân số Cuba tổ chức ăn mừng và không hề có một giọt nước mắt. Người như vậy mà một dân tộc khác tổ chức quốc tang thì đi ngược với nguyện vọng của số đông,một trò cười cho nhân dân thế giới. Nhưng sâu xa ta cũng hiểu mục đích quốc tang là nhằm phục vụ chính sách ngu dân ,để cứu lấy chính thể độc tài này chứ chẳng phải thương tiếc gì Fidel và cũng chẳng để "nịnh" một nước vừa phải nhận 5.000 tấn gạo của Việt Nam. Đúng là để đeo bám cái ngai vàng "chuyên chính vô sản" Đảng CSVN đã phá bỏ tiền lệ và không từ bất cứ hành động trâng tráo nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét