Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

DÂN TỘC VIỆT NAM THẬT SỰ LÀM NGƯỜI VÀO THỜI ĐIỂM NÀO TRONG LỊCH SỬ ?

Có ý kiến bảo rằng đảo chính đệ nhất cộng hòa để được gì ? Để đất nước rơi vào tay cộng sản ? Đây là một luận điểm hết sức cảm tính.Tôi sẽ phân tích để các bạn thấy. Người dân Việt Nam trong suốt bốn ngàn năm lịch sử chỉ toàn làm một con cừu chịu sự sai khiến của thế lực cầm quyền.Đó là chế độ quân chủ phong kiến với ông vua là kẻ nắm vận mệnh sinh sát toàn dân,chế độ thực dân,nước mẹ Pháp quyết định số mệnh dân An Nam, chế độ cộng sản là đảng cộng sản nắm quyền cao nhất,muốn đánh ai là đánh ,muốn làm gì thì không ai cản được. Thế thì cái gì quyết định người dân Việt nam là cừu hay là người? Chính là bản hiến pháp. Một bản hiến pháp tiến bộ sẽ khiến đất nước không phải là "trại súc vật" mà là một quốc gia của những con người đúng nghĩa. Vậy thì bản hiến pháp 1956 cho dân quyền làm người chưa? Chưa vì dân không có quyền quyết định cao nhất mà chính tổng thống mới quyết định tất cả vì quyền lực nhân dân không phải là tối thượng? Vì sao ta biết điều đó : - Thứ nhất không có đảng phái đối lập hợp pháp tức là không có quyền giám sát tức là dân bị què,bị mù. - Thứ hai không có báo chí tư nhân tức là dân bị câm. - Thứ ba không được quyền truất phế tổng thống,không có tối cao pháp viện tức là dân không phải cao nhất. - Thứ tư không giám sát được ngân sách tức là dân không giữ được cái mà mình làm ra,chi tiêu như thế nào. - Thứ năm giáo dục không tự do,khai phóng cũng có nghĩa là chỉ đào tạo ra một thế hệ tương lai không phục vụ đất nước mà chỉ phục vụ chiến tranh tức là chỉ để giữ cái ngai vàng của thế lực cầm quyền. Trong khi đó các bạn thử nhớ lại lời của nhà văn Võ Phiến ,đó là " Chúng tôi không chỉ đối phó với cộng sản mà còn đào tạo ra những nhân tố để xây dựng đất nước thành một cường quốc" Nghĩa là nếu anh chỉ chăm chăm vào việc chống cộng sản thì anh chỉ tạo ra một chế độ độc tài này chiến thắng một chế độ độc tài khác .Và điều đó cũng có nghĩa là người dân chỉ là con cừu dưới sự chăn dắt của ông chủ này chuyển sang sự chăn dắt của ông chủ khác.Trại súc vật vẫn hoàn là trại súc vật ,vậy thì chiến thắng để làm gì ? Trong khi đó lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc,một nửa nước đã được làm người với bản hiến pháp 1967.Đây là một bản hiến pháp tiến bộ có thể nói là duy nhất trong lịch sử.Sau 1975 thì trở lại là cừu . Vì sao nói nó tiến bộ nhất. - Vì lần đầu tiên dân là cao nhất: quyền truất phế tổng thống ,quyền xử tổng thống bằng tối cao pháp viện. - Vì lần đầu tiên dân không bị mù,bị cụt : rất nhiều đảng phái giám sát đảng cầm quyền một cách hợp pháp. - Vì lần đầu tiên dân không bị câm: có báo chí tư nhân. - Vì lần đầu tiên dân có thể giữ được túi tiền của mình: hai viện quyết định về ngân sách quốc gia. - Vì lần đầu tiên dân có thể giáo dục con em theo ý mình: giáo dục độc lập,nhân bản và khai phóng. Còn nhiều cái lần đầu tiên khác: như không bị giam cầm bởi quan điểm chính trị chống đối chính quyền,ba quyền hành pháp ,lập pháp,tư pháp tách riêng để có thể kiện tụng chính quyền, dân có quyền bầu cử các cấp chính quyền ,các liên danh đảng phái có thể ra tranh cử vào bộ máy chính quyền. Nhưng đa số không thấy được sự tiến bộ về mặt làm người đó mà chỉ quan tâm đến việc làm sao đánh cho được cộng sản.Nếu thực hiện ấp chiến lược,thực hiện chiến tranh lên hàng đầu để bóp nghẹt các quyền con người khác thì là chính quyền ông Diệm thắng cộng sản chứ đâu phải dân miền Nam thắng. Nhưng có thể thắng được không vẫn là một bài toán phỏng đoán. Tuy nhiên đó là một quan niệm lấy độc tài trị độc tài.Nhưng đây là quan điểm không phải của người Mỹ vì Mỹ là một nước dân chủ.Nhưng xã hội miền Nam lúc ấy đang nhận viện trợ Mỹ thì phải chấp nhận luật chơi do Mỹ đặt ra .Nhưng luật của Mỹ đâu có gì sai khi chính Mỹ mới là thế lực duy nhất giúp người dân Việt nam làm người trong suốt 4 ngàn năm lịch sử của mình.Và hiện tại danh sách các nước,vùng quốc gia,lãnh thổ muốn sát nhập vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thành tiểu bang thứ 51 đã rất dài nhưng không được hiến pháp Mỹ chấp nhận. Bởi vì họ rất muốn làm người chứ không muốn làm cừu. Một lẻ đơn giản là khi độc lập họ phải tốn xương máu để chống độc tài dưới lốt "đường lối quốc gia ,dân tộc" nhưng khi sát nhập vào Mỹ họ không cần chống vẫn có tự do vì hiến pháp Mỹ quá vững vàng không một thế lực độc tài nào có thể lật được quyền của người dân.Chính vì lý do đó nên sau khi giúp Nhật và Hàn Quốc trong giai đoạn đầu của nền dân chủ non trẻ người Mỹ cũng thả cho hai nước này tự đi một mình.Và bây giờ đến ngày quốc khánh họ vẫn gởi lời cám ơn nhân dân Mỹ. Đệ nhị VNCH với bản hiến pháp 1967 chắc chắn là có thể tự đi một mình sau 40 năm mà không cần viện trợ và giúp đỡ về nhân lực và vật lực từ Hoa Kỳ.Do đó quyền tự quyết của người dân miền Nam chỉ bị ảnh hưởng trong khoảng giai đoạn đầu của "nền dân chủ khiếm khuyết".Lâu dài họ sẽ có một nền dân chủ tương đối hoàn chỉnh chứ không bao giờ lệ thuộc Mỹ như Cộng Sản tuyên truyền.Hai nước Nhật và Hàn Quốc với nền chính trị độc lập là một bằng chứng hùng hồn. Vấn đề là người Việt nam tôn sùng đệ nhất cộng hòa không thích làm người chỉ thích làm cừu miễn là thắng được cộng sản.Đó cũng là một căn bệnh suy nghĩ cảm tính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét