Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG VÀ NHÂN BẢN CỦA NGƯỜI MỸ.

Chủ nghĩa thực dụng khởi đầu từ cuối thế kỷ 19 với triết gia Mỹ Charles Peirce là một trường phái triết học chủ trương rằng một chủ thuyết hay luận đề chỉ đúng khi nào nó đưa tới kết quả tốt đẹp và những chủ thuyết nào không đưa tới kết quả tốt đẹp thì phải nên bị loại bỏ và lợi ích về vật chất đóng vai trò chủ chốt. Triết lý nhân bản quan niệm lý trí, ý chí, con tim (tình cảm )là ba tố chất cơ bản, hay ba giá trị người, phân biệt thế giới của con người nói chung với thế giới loài vật. Lý trí, ý chí, con tim là tính loài đặc thù của con người. Triết học mới biến con người, kể cả tự nhiên như cơ sở của con nguời, thành đối tượng duy nhất, phổ quát và rõ ràng của triết học, đồng thời biến thuyết nhân bản thành …khoa học phổ quát. Người Việt Nam khi phê phán người Mỹ mang tính thực dụng họ thường bỏ quên triết lý nhân bản của đất nước này. Bởi lẻ thực dụng chỉ quan tâm tới lợi ích trước mắt mà bỏ qua các khía cạnh tình cảm lâu dài. Nhưng người Mỹ không hề như thế. Trong đời sống với bạn bè khi đi ăn với nhau họ sẵn sàng của ai người ấy trả nhưng ra đường nếu gặp bất cứ người nào bể bánh xe trên đường dù người ấy có là thanh niên sức dài vai rộng họ vẫn sẵn sàng lăn xả vào giúp đỡ. Vợ chồng không hợp nhau có thể chia tay nhưng sau khi chia tay vẫn là bạn và con cái hai người lo chung. Trong việc đơn giản là chỉ đường họ cũng tận tình hơn các dân tộc khác khi được hỏi thăm. Nếu một người thực dụng có thể bỏ qua vì mất thời gian nhưng với người Mỹ họ rất vui vẻ nhiệt tình chỉ cho đến khi người hỏi thăm hiểu ra mới thôi. Có lẻ vì vậy mà mấy chục năm bị "Mỹ hóa" người Sài Gòn gốc cũng tận tình y như vậy. Chỉ là sau này do ảnh hưởng của thực dụng kiểu XHCN nên họ mới làm cái bảng chỉ đường cho đỡ mất thời gian. Ở một mức cao hơn trong y tế nếu thực dụng có lẻ người Mỹ đã không chữa bệnh cho những ai không có bảo hiểm y tế. Nhưng bệnh viện của họ lại đặt vấn đề cứu người lên hàng đầu.Chuyện thanh toán viện phí luôn để đó tính sau. Điều này khác với các bệnh viện Việt Nam "thu tiền viện phí trước,chữa sau". Vậy ai mới là người thực dụng. Một kẻ thực dụng sẽ không bao giờ dừng cả đoàn xe trên đường hay trên xa lộ để cứu một đàn vịt hay một con chó. Đó thuộc về khía cạnh "tình cảm" trong triết lý nhân bản. Do vậy khi nói rằng người Mỹ mang tính thực dụng ta phải hiểu rằng người Mỹ tư duy rất hợp lý. Đó là biểu hiện của lý tính không ảo tưởng thiếu thực tế. Chính vì thế thiên đường của " chủ nghĩa cộng sản" không có đất sống trên đất Mỹ. Cũng từ cơ sở này họ là cha đẻ của những thiết chế nhà nước kiểm soát quyền lực ,đặt quyền lực nhân dân lên trên tất cả. Chính trị rất quan trọng . Một quốc gia nào có một thể chế chính trị đúng đắn,quốc gia đó sẽ giàu mạnh và thịnh vượng. Chính trị vì thế đẻ ra vật chất văn hóa tinh thần,là nền tảng của ấm no và hạnh phúc.Tuy nhiên lý trí và tình cảm là hai mặt không thể tách rời. Do đó tất cả các quốc gia đánh mất lý trí cũng là các quốc gia băng hoại về đạo lý ,tình cảm .Trong đó những gì đang xảy ra tại Việt Nam là một bằng chứng hùng hồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét