Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

THẬT XẤU HỔ CHO BÈ LŨ DƯ LUẬN VIÊN.

Mao Trạch Đông giết 60 triệu người Trung Quốc trong cách mạng "văn hóa" và " Đại nhảy vọt", Stalin giết 40 triệu người Liên Xô trong "Cải cách ruộng đất" đã được nhà văn Mikhail Aleksandrovich Sholokhov miêu tả trong tiểu thuyết "Đất vỡ hoang"...Đó là những sự thật khó chối cãi. Hồ Chí Minh và Fidel Castro chỉ là hai tên học trò của hai đại ma đầu này, giết ít hơn : 200.000 và 30.000 . Thế nhưng ta thấy một điều CNCS là món bánh vẽ,nó chỉ đưa ra để mị dân. Bản thân CNCS đi ngược với kinh tế thị trường,kìm hãm các phát minh khoa học nâng cao năng suất lao động,vì vậy các nước theo CNCS thường sa vào kinh tế tự cung tự cấp hoặc bao cấp trì trệ. Các nước này đều không làm gì ra tiền để trả lương cho bộ máy bảo vệ chế độ. Do đó bên cạnh việc bóc lột nhân dân,bán tài nguyên đất nước,vay mượn,xuất khẩu lao động chúng còn bán một sản phẩm thuộc về lương tri con người : đó là thân thể của người dân theo nghĩa đen: - Ở Trung Quốc đó là việc bán nội tạng tù nhân Pháp Luân Công và các sắc dân không thuộc Hán. - Ở Cuba là xuất khẩu máu của các tù nhân chống đối chính quyền. Việt Nam cũng bán nội tạng cho Trung Quốc ,bên cạnh việc bán "sức lao động" ra nước ngoài và bán L... của phụ nữ. L có nghĩa là bán đi làm vợ cho Hàn Quốc và cả đi làm đĩ cho các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore. Sự thật đã rõ rành rành như thế nhưng qua cái chết của Fidel,bè lũ DLV vẫn không chịu mở mắt. Chúng vẫn cho là các nhà ĐT DC xuyên tạc hình tượng "người anh hùng giải phóng dân tộc" Cuba của chúng.Ngoài một số bài viết đăng trên các trang báo như VNN,vnexpress, Lao động...để ăn lương chúng còn viết trên các blog cá nhân để chửi phe dân chủ bóp méo sự thật. Vì đồng tiền chúng có thể làm những việc đáng ghê tởm hay thật sự chúng vẫn tin là các lãnh tụ cộng sản đều thật sự vĩ đại ?Tại sao sự kiện Thiên An Môn không hề mở mắt ra cho chúng về CS ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét