Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

CHÚNG TA CÓ GÌ ĐỂ CHIẾN THẮNG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ? CHỈ CÓ SỰ THẬT.

Sự thật, kể cả sự thật đau đớn nhất luôn luôn giải phóng cho con người. Sự thật gắn kết. Sự thật mang lại sự công bằng. Sự thật chỉ ra con đường hòa hợp.
Sự thật là tiêu chuẩn của chân lý.
Để tìm ra sự thật chỉ có thể là một cuộc đối thoại công bằng.
Không thể viện cớ là lo ngại những mâu thuẫn có thể làm giảm uy tín của phong trào đấu tranh dân chủ để rồi che lấp sự thật. Trái lại tất cả các xã hội dân chủ đều phát triển dựa trên sự đấu tranh không ngừng nghỉ trong lòng nó. Chính sự đối lập về quan điểm đã làm cho xã hội dân chủ tiến bộ không ngừng hơn hẳn các thể chế độc tài khi luôn tìm cách che giấu sự thật để nuôi dưỡng sự đoàn kết giả tạo.
Vấn đề là chúng ta cần những con người dũng cảm dám đối diện sự thật.Trong thời đại internet việc tổ chức "đối diện sự thật" không nhất thiết phải gặp mặt để an ninh cộng sản lần mò theo dõi. Các cuộc đối thoại online hoặc offline vẫn được sử dụng để đối chất trước mọi vấn đề. Và công luận sẽ là quan tòa để phán xét.
Mong rằng mâu thuẫn sẽ được giải quyết bằng cách chấp nhận và trân trọng các giá trị của sự thật. Con người ta chỉ lớn lên khi biết được khuyết điểm của mình. Mâu thuẫn được công khai hóa sẽ làm cho phong trào được tôi luyện thêm lên trong thử thách chứ không hề làm cho nó suy yếu đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét