Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

SAU HƠN MỘT THẾ KỶ "KHAI DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ, HẬU DÂN SINH" CỦA CỤ PHAN CHÂU TRINH VIỆT NAM ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT NƯỚC " VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI VỀ DÂN TRÍ VÀ DÂN KHÍ ".

Nếu căn cứ trên thể chế chính trị dân chủ và độc tài để đánh giá trình độ dân trí và dân khí của một nước thì Việt Nam đang đứng đầu thế giới về dân trí và dân khí từ dưới đếm lên.
Dân chủ là quyền lực về tay nhân dân, độc tài là dân bị nô lệ cho quyền lực của một cá nhân, một đảng phái chính trị...
Hình thái chính trị nhà nước độc tài tồn tại càng lâu ở một quốc gia nào đó thì càng phản ánh ý thức nô lệ của dân chúng sống trong các quốc gia đó.
Hiện tại xét trên thế giới có 117 quốc gia đa đảng, tức là đã có dân chủ. Các quốc gia một đảng còn lại đều là độc tài hoặc bán độc tài.Trong đó còn lại 4 nước cộng sản là Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba và Bắc Triều Tiên. Nhưng đảng cộng sản ở các quốc gia này đều nắm quyền lãnh đạo sau đảng CSVN.
Như vậy Việt Nam đang giữ kỷ lục là quốc gia độc tài lâu nhất thế giới. Các quốc gia độc tài thành lập trước Việt Nam đều đã chuyển sang dân chủ như ở Liên Xô và Đông Âu. Các quốc gia độc tài ở châu Phi và Trung Đông cũng thành lập sau này.
Theo nguyên lý " Dân nào chính quyền đó" thì dân Việt Nam hiện nay đang đoạt chức "vô địch thế giới " khi để chế độ độc tài tồn tại lâu nhất trong 202 quốc gia của loài người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét