Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

HAI CÁCH PHẢN ỨNG VỀ TINH THẦN TỰ ÁI DÂN TỘC.

Người Nhật khi có ai đó bảo họ "hèn", họ liền phản ứng lại bằng tinh thần "võ sĩ đạo""harakiri" mổ bụng tự sát, bằng những biệt đội "Thần Phong" cảm tử. Sau khi kết thúc thế chiến thứ hai đã có hàng ngàn người nhảy xuống biển tự tử và cả tự sát bằng cách mổ bụng.Thế nhưng dân tộc ấy vẫn chấp nhận một bản hiến pháp của một đội quân viễn chinh là kẻ thù không đội trời chung của dân tộc mình. Kết quả là bây giờ họ vẫn cúi đầu mỗi khi gặp khách nhưng đó là cách "cúi mà không thấp". Bởi vì dân tộc họ đang ngẩng cao đầu với cả thế giới,là một quốc gia mà cả thế giới ngưỡng mộ.
Có 30 quốc gia khác khi tác giả George Orwell bảo rằng họ đang sống trong một "Trại súc vật" họ liền đùng đùng nổi giận lên mạng tìm hiểu xem thế nào là quyền con người, muốn thoát khỏi trại súc vật phải làm thế nào? Họ phát hiện ra thế giới đã có 200 phương pháp bất tuân dân sự. Và thế là với tinh thần tự ái dân tộc họ vận động nhau bằng truyền đơn, bằng các tổ chức xã hội dân sự ,bằng mạng xã hội để cùng xuống đường trong một ngày lật đổ chế độ độc tài, biến những thằng "ỷ mình có súng" thành bị cáo dưới tòa án của nhân dân. Từ đó không ai dám nói họ hèn nữa.
Có một dân tộc khác mỗi khi có ai đó bảo họ hèn, họ đang sống trong "trại súc vật", họ cũng đùng đùng nổi giận. "Tao sao hèn được. Dân tộc tao từng đánh thắng ba đế quốc to là Pháp, Mỹ và cả Trung Quốc". Nhưng đánh cho ai thì họ bảo " Đánh cho đảng, cho ngoại bang".Thay vì làm như 30 dân tộc kia ,họ lại quay qua tố lại kẻ bảo họ hèn có giỏi về đây làm đi, nêu gương Hàn Tín luồn trôn anh hàng thịt giữa chợ.
Kết quả là họ cứ để mặc bọn công an tha hồ xúm nhau đánh hội đồng, tra tấn đến chết đồng loại trong đồn, để mặc đất nước bị gặm nhấm , bị đầu độc đến chết. Họ biến nhau thành cùng một họ "Đỗ" tên "Thừa".
Bởi họ tin rằng một dân tộc từng đánh thắng ba đế quốc to sẽ không bao giờ diệt chủng. Thôi thì cứ để cho họ tin chứ biết làm sao giờ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét