Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

QUYỀN LỰC CỦA KHÔNG QUYỀN LỰC .

Václav Havel, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1936 – 18 tháng 12 năm 2011 là nhà văn, triết gia, người bất đồng chính kiến, nhà viết kịch và chính khách người Séc. Ông là tổng thống Tiệp Khắc cuối cùng và tổng thống Séc đầu tiên.
"Quyền lực của không quyền lực " là một luận văn chính trị lớn do nhà viết kịch, người bất đồng chính kiến Václav Havel, viết vào tháng 10 năm 1978. Các bài luận phân tích chi tiết bản chất của chế độ cộng sản lúc đó, cuộc sống trong một chế độ như vậy và do bản chất của chế độ như vậy có thể tạo ra bất đồng chính kiến từ các công dân bình thường như thế nào.
Bài luận tiếp tục thảo luận về ý tưởng và hành động có thể thực hiện do các cộng đồng lỏng lẻo của các cá nhân được liên kết bởi một mục tiêu chung, chẳng hạn như Hiến chương 77. Bị cấm phổ biến chính thức, luận văn này được phổ biến ở dạng samizdat và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Nó đã trở thành một tuyên ngôn của những người bất đồng chính kiến tại Tiệp Khắc, Ba Lan và các quốc gia cộng sản khác.
Mời các bạn theo dõi nhận định sâu sắc của ông về chế độ cộng sản :
''Nhà nước của quan liêu thì lại được gọi là chính quyền nhân dân; người lao động bị nô dịch dưới cái tên giai cấp lao động; sự thoái hóa hoàn toàn của cá nhân thì được trình bày như là sự giải phóng tột bậc; bưng bít thông tin được gọi là cung cấp thông tin cho quần chúng, sử dụng quyền lực để giật dây thì được gọi là kiểm soát công cộng về quyền lực;
Lạm dụng quyền lực tùy tiện thì được gọi là tôn trọng luật pháp, đè nén văn hóa thì được gọi là phát triển văn hóa; sự mở rộng ảnh hưởng đế chế thì được trình bày như thể là giúp đỡ người bị áp bức; mất tự do ngôn luận trở thành hình thức cao nhất của tự do; các kì bầu cử lố bịch trở thành hình thức dân chủ cao nhất; cấm suy nghĩ độc lập thành thế giới quan khoa học nhất; chiếm đóng quân sự trở thành giúp đỡ anh em.
Vì chế độ bị nhốt chặt trong những lời dối trá của nó, nó phải xuyên tạc tất cả. Nó xuyên tạc quá khứ. Nó bóp méo hiện thực và nó bịa đặt tương lai. Nó xuyên tạc thống kê. Nó giả vờ như không nắm giữ các cơ quan an ninh có quyền lực vô hạn và đốn mạt. Nó vờ vĩnh tôn trọng các quyền con người. Nó giả vờ như không kết án ai. Nó làm như không sợ bất kì điều gì. Nó giả vờ như không giả vờ gì cả.''

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét