Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

CỜ VÀNG VÌ SAO CÓ TÍNH CHÍNH DANH ?

Gần đây qua vụ Bùi Hằng nói về quan điểm coi lá cờ đỏ của cộng sản là lá cờ tổ quốc tôi cũng không lạ. Vì đây cũng là quan điểm của một số nhà đấu tranh dân chủ khác mà tôi đã từng tranh luận. Chúng ta phải hiểu rằng đó là do tầm nhận thức chính trị của họ chứ không phải họ đứng về phía cộng sản. Vì vậy chúng ta khoan vội xác lập một chiến tuyến ngăn cách với họ mà nên lý giải bằng một phương pháp luận khoa học,logic đàng hoàng về lý luận chính trị. Nếu họ vẫn cố tình không hiểu lúc đó ta mới phân rõ ranh giới với họ.
Ngay cả các bạn khi bảo lá cờ vàng là hoàng kỳ cũng là sự ngộ nhận. Hoàng Kỳ có từ vua Thành Thái không hề đại diện cho bạn. Vì đó chỉ là lá cờ hiệu đại diện cho một triều đại phong kiến. Bạn là dân do đó bạn không thể dùng lá cờ của nhà Nguyễn để rồi xem đó như là của mình.
Lá cờ đại diện cho bạn chỉ có thể là quốc kỳ và là lá cờ trong một thể chế chính trị dân chủ chứ không độc tài.
Do đó tất cả các lá cờ của thể chế 'quân chủ lập hiến"( QCLH là một thể chế dân chủ) đều đại diện cho bạn từ thời của chính phủ Trần Trọng Kim đến thời của chính phủ Nguyễn Văn Xuân do Bảo đại làm quốc trưởng. Nó trải qua một quá trình cách tân nên từ lá cờ tam tài biến thành cờ vàng ba sọc giống với cờ hiệu của vua Thành Thái.
Nếu sự cách tân cuối cùng mà là cờ tam tài thì bây giờ lá cờ mà bạn khoác lên người chính là lá cờ tam tài chứ không phải là cờ vàng ba sọc.
Do đó lá cờ vàng ba sọc trải qua nhiều cách tân đã chính thức đại diện cho tất cả người dân Việt nam ba miền cho dù có quan điểm chính trị khác nhau như thế nào.
Nó là quốc kỳ chứ không phải hoàng kỳ.
Dưới đây là một số vấn đề về lý luận cơ bản :
- Thứ nhất là các bạn hay lầm lẫn giữa cờ nước và cờ hiệu. Cờ nước là quốc kỳ Việt Nam xuất hiện lần đầu tiên tại Thái Nguyên năm 1917 . Việt Nam Quang Phục hội chế định ra quốc kỳ bằng cờ ngũ tinh. Trước đó chúng ta chỉ có hoàng kỳ tức cờ biểu trưng cho các triều đại phong kiến .Do đó cờ vàng ba sọc đỏ mà NVHN(người Việt hải ngoại) đang sử dụng hiện tại là mẫu thiết kế quốc kỳ có từ thời của chính phủ Nguyễn Văn Xuân do Bảo Đại làm quốc trưởng có tên là QUỐC GIA VIỆT NAM. Cờ này chỉ giống với hoàng kỳ có từ thời vua Thành Thái chứ khác nhau bởi một bên là cờ nước ,một bên cờ hiệu. Do đó nhiều bạn nói cờ này bắt nguồn từ triều đại phong kiến nhà Nguyễn là không chính xác.
- Thứ hai: Yếu tố cơ bản để khẳng định một lá cờ của dân tộc đó là tính chính danh. Tính chính danh được tuân thủ hai bước sau đây: - Tất cả những gì nhân danh nhân dân,dân tộc đều phải do dân bầu,dân chọn. Hiểu theo điều này thì chỉ có một thể chế đặt hiến pháp cao nhất, quốc hội lập hiến tức là do nhân dân bầu theo đúng hiến pháp chọn ra một lá cờ thì nó mới có tính chính danh.
- Khi tất cả các chế độ đều độc tài hết thì theo "thuyết chính danh" của Khổng Tử tính chính danh được quyết định qua việc thừa kế chính quyền. Một triều đại chỉ chỉ chính thống đại diện cho dân tộc khi triều đại đó được dựng nên và thừa kế một cách chính thống chứ không phải từ việc cướp chính quyền. Đó là điều khẳng định khi các cuộc khởi nghĩa dưới chế độ phong kiến đều dùng các hoàng thân ,quốc thích để "dựng cờ tụ nghĩa".Và đây cũng là điều giải thích tại sao nhiều nước trên thế giới hiện nay vẫn giữ hoàng gia ,hoàng tộc như một biểu tượng đoàn kết dân tộc trong khi chính phủ đã chuyển sang điều hành theo cách hiện đại : "lập hiến". Theo hai nghĩa này thì kể từ khi có quốc kỳ , chỉ có "Quốc gia Việt Nam" dưới thời Bảo Đại làm quốc trưởng là có tính chính danh nhất.Quốc gia VN có tính kế thừa và là một thể chế "quân chủ lập hiến". Chế độ CS cũng chỉ là một chế độ PK trá hình nhưng không có tính chính danh vì chính quyền do cướp được từ chính phủ Trần Trọng Kim mà có. Vậy chỉ có lá cờ của "Quốc gia Việt Nam" tức cờ vàng ba sọc mới là đại diện cho dân Việt Nam duy nhất.
- Thứ ba VNCH chỉ dùng quốc hội lập hiến để phê chuẩn một lá cờ đã có từ Quốc gia Việt Nam chứ VNCH không đặt ra lá cờ đó nên VNCH mất nước không liên quan gì đến việc phủ nhận "cờ vàng".Quốc gia Việt Nam là hợp pháp duy nhất ,là đại diện duy nhất cho VN, được quốc tế công nhận cờ vàng và được thừa kế hợp pháp"danh chính ngôn thuận" từ các chính quyền trước đó . Từ ba luận điểm trên có thể kết luận : Cờ vàng có đầy đủ tính chính danh để đại diện cho dân tộc Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét