Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

BI KỊCH CỦA NHỮNG KẺ BỊ LỪA

Bị lừa nhưng vẫn nghĩ là đang có dân chủ trong đảng ,bị lừa nhưng vẫn nghĩ là đang có phe phái đấu đá đến giờ phút cuối,bị lừa nhưng vẫn chưa tin đó là sự thật. Bị lừa lần thứ nhất:BCH TW khóa cũ đã cơ cấu chọn người vào các vị trí nhân sự cả hết rồi.Mọi chuyện đã quyết định trong hội nghị TW 14.Như vậy là những người mới đã được quyết định bởi những người cũ. Bị lừa lần thứ hai: Đại hội Đảng chỉ quyết định có 20 % nhân sự của BCHTW khóa mới nhưng vẫn lừa là có thể quyết định cả BCT và TBT theo thể thức bầu trực tiếp. Bị lừa lần thứ ba: Chức vụ "chủ tịch nước" "thủ tướng" "chủ tịch quốc hội" đã được quyết trong hội nghị TW 14 nhưng vẫn giả bộ là sẽ quyết trong kỳ họp thứ nhất của BCH TW khóa 12.Còn giả bộ là ba chức vụ này sẽ được thông qua trong kỳ họp thứ nhất của quốc hội khóa tới,mặc dù đó chỉ là trò hề.Giả sử nếu như quốc hội khóa tới không chấp thuận thì ba người này có làm không? Câu trả lời là làm gì có chuyện không chấp nhận.Như vậy quốc hội không là bù nhìn của đảng thì còn là gì? Một đảng lừa dân trắng trợn,dối trá ,trâng tráo,trơ trẽn,tráo trở...như thế nhưng luôn luôn có câu cửa miệng trên báo chí là" mọi công tác nhân sự luôn được tiến hành rất dân chủ" Xấu hổ cho cả những kẻ đi lừa và cả những kẻ bị lừa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét