Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

CHUYỆN LÙM XÙM TRONG VẤN ĐỀ GIÚP ĐỠ DÂN OAN

Mấy ngày qua nghe chuyện lùm xùm giữa bạn Khánh Đặng với dân oan Hà Nội tôi cũng phát mệt.Chuyện ai phải ai trái tôi không cần biết và cũng chẳng muốn biết.Nhưng tôi thấy thế này,chúng ta phải nên nhìn xa một chút.Lòng hảo tâm là vốn quý của con người nhưng lòng hảo tâm đôi khi cũng phải đặt đúng chỗ .Điều quan trọng là phải biết căn nguyên của căn bệnh xã hội mà đất nước bây giờ phải gánh chịu. Chính quyền Việt Nam đang tạo ra hơn ba triệu dân oan trên cả nươc bằng chính sách ăn cướp đất đai.Vậy thì thủ phạm đích thực là ai? Chính là cái thể chế độc đảng,độc tài toàn trị.Bây giờ NVHN có thể giúp đỡ hết toàn bộ dân oan cả nước không?Hoàn toàn không thể.Các bạn có thể phản biện là giúp được người nào hay người đó.Nhưng như vậy lại tạo ra một sự bất công khác,có khi lại tạo ra sự chia rẻ ngay trong chính giữa những người dân oan với nhau.Bởi lẻ tất cả chỉ công bằng khi có một chính sách hợp lý,điều mà ngay chính phủ Mỹ khi phân phát phúc lợi xã hội cho người nghèo mới có thể làm được một cách tương đối.Tôi nhấn mạnh hai chữ "tương đối". Khi mà sự bất công đã trở nên đại trà thì không thể xóa nó bằng lòng hảo tâm.Hãy để cho sự bất công đó biến thành động lực để tiêu diệt nguồn gốc tạo ra nó.Do vậy dân oan chính là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy quá trình diệt vong của chế độ CSVN.Các bạn có giúp đỡ lực lượng này cũng bằng thừa.Vì giúp người dân oan này thì chính quyền lại tạo ra người dân oan khác.Trừ phi người dân oan đó có hoàn cảnh đặc biệt về sức khỏe hoặc những người bị tử vong do sự đàn áp của chính quyền CS.Nó cũng tương tự như công tác từ thiện.Bạn chỉ có thể giúp đỡ những người "ngặt" chứ không thể giúp đỡ hết những người "nghèo" vì nghèo là do chính quyền tạo ra.Chỉ có cách là giúp họ tiêu diệt,lật đổ cái chính quyền đó họ mới hết nghèo.Vì thế đôi lúc từ thiện đặt không đúng chỗ cũng là từ thiện ác.Vì nó kéo dài sự tồn tại của chính quyền,khiến chúng ỷ lại đã có người san lấp bất công và để chúng rảnh tay tiếp tục tạo ra bất công.Như thế là đến đời con,đời cháu của người dân oan vẫn tiếp tục lâm vào hoàn cảnh này.Hãy giúp họ về phương pháp lý luận ,về chính trị để họ tự đứng lên cứu lấy hiện tại và tương lai của chính mình. Dân Việt ta là thế,chính quyền cộng sản làm hỏng cái Tết cổ truyền của dân tộc thì kêu gọi bỏ Tết ta,ăn tết Tây.Tại sao không đánh thằng CS vì nó làm cho cái Tết như thế ?Chính quyền tạo ra dân oan,chặt cây xanh,lấp sông Đồng nai...thì kêu "Cứu lấy dân oan" "Cứu lấy cây xanh"" Cứu lấy sông Đồng Nai".Hãy cứ để chúng phá hết đi rồi kêu gọi toàn dân đồng lòng xuống đường tập trung vào thằng đầu sỏ là thể chế độc tài.Đánh dập đầu thằng này là mọi chuyện sẽ được giải quyết.Còn hơn là chặt đầu này chúng mọc đầu khác? Bởi vậy mới nói dân Việt cứ khổ mãi.Người trong nước khổ đã đành ,người ngoài nước cũng khổ theo vì lòng hảo tâm của mình"Cứu vật ,vật trả ơn ,cứu nhơn,nhơn trả oán".Trong khi "con vật " đích thực là Đảng CSVN thì lại cứ nhe răng cười khì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét