Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

DIÊM VƯƠNG PHỎNG VẤN TÁC GIẢ "TRẠI SÚC VẬT"

Diêm Vương: Tại sao ngươi lại viết"Trại súc vật"? George Orwell : Đó chỉ là một tiểu thuyết châm biếm trào phúng của tôi hơn 70 năm trước. Diêm Vương: Ngươi so sánh con người với súc vật như vậy không phải là quá đáng ư? George Orwell: Khi con người bị mất nhân quyền trong một thể chế toàn trị thì không khác gì một con vật,thưa ngài.Điều nhận định này của tôi đã được chứng thực trong hơn 70 năm qua.Nếu không tác phẩm của tôi đã không có một sức sống đến như vậy. Diêm Vương:“MỌI CON VẬT SINH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG, NHƯNG CÓ MỘT SỐ CON BÌNH ĐẲNG HƠN NHỮNG CON KHÁC." Câu này có nghĩa là gì? George Orwell: Thomas Jefferson có "Tuyên ngôn nhân quyền",còn tôi,tôi cho đó là "Tuyên ngôn vật quyền" Diêm Vương:Theo ngươi tại sao các con vật trong thể chế toàn trị vẫn chưa thể chuyển hóa thành người ? George Orwell:Một cách ngắn gọn: chúng vẫn chưa biết quyền của mình. Diêm Vương: Ta thấy chúng vẫn đang thể hiện quyền ứng cử bầu cử kia mà? George Orwell: Đó chỉ là hình thức ứng cử của con vật khi mà chúng vẫn chưa thoát khỏi cái lồng sắt toàn trị của "trại súc vật". Diêm Vương: Ngươi nghĩ rằng chúng có làm nên thay đổi nào không? George Orwell: Ngài nghĩ thế nào khi một hội trường toàn một đàn bò lại có thêm một vài con? Diêm Vương:????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét